VI MÅ TØRRE Å SNAKKE OM DE VANSKELIGE TINGENE.

VI MÅ TØRRE Å SNAKKE OM DE VANSKELIGE TINGENE.

Del 1

 

Jeg skriver primært til kristne, men noe av dette gjelder også de ute i verden. Jeg kom nylig fra et ungdomsmøte og flere av dem lå på gulvet og bekjente synd. De gråt og det var en sann omvendelse. Hadde jeg bedt dem gjøre dette? Nei, jeg hadde bare talt om vanskelige temaer. Jeg snakket om hva som skjer under et samleie. Det er ikke bare en fysisk sammenkobling, men Bibelen sier at de blir ett og det betyr at de får ting av hverandre. Du blir ikke automatisk en Muslim fordi du har ligget med en, men du kan få åndsmakter eller bli besmittet av dem. Du blir heller ikke en heks selv om partneren har vært borte i det okkulte, men noe kan ha blitt overført. Ugudelige bånd må derfor brytes og du må bli befridd.

Mange kristne menn ser dessverre på pornografi. De gjør det kanskje i hemmelighet og tror at ingen ser dem. Jeg hører ganske ofte at de har blitt vist slike ting når de var barn og noen har blitt avhengig. Hørte om pastorer som bekjente dette for hverandre på et pastormøte og da mistet det sin makt over dem. Har snakket med flere kvinner som har opplevd at mennene deres er utro når de ser på pornografi. De velger jo å bli tilfredsstilt gjennom noen andre og ikke henne.

En del og særlig kvinner kan forelske seg i menn som har et rusproblem og de tror at om de bare gifter seg, så skal de hjelpe sin mann til å bli fri. Dessverre så skjer det ikke så sjelden at disse ekteskap ender i skilsmisse da han kan bli voldelig og/eller ubehagelig når han er ruspåvirket og har ingen ønsker om å bli fri.

Ingen av oss er noens Frelser. Det er det bare Jesus som er.

Jeg anbefaler alle som skal gifte seg at de gifter seg med en kristen og med en som er i psykisk balanse og at de snakker sammen om kallet. En misjonær skal ikke gifte seg med en som ikke vil flytte fra sitt hjemsted. Bli av med så mange problemer som mulig før du gifter deg. De fleste av oss har en symbolsk ryggsekk i bagasjen. Når du gifter deg, får du en til.

Spør Herren om dette er den partner du skal ha resten av ditt liv.

Følelser kan lyve og det er derfor viktig å koble inn Gud og din pånytt-fødte ånd i slike viktige avgjørelser.

I sjelesorg har en del et behov for å fortelle om hva de har vært med på seksuelt og det ville være veldig galt av meg om jeg ikke ville snakke om det. Det som kommer i lyset, mister nemlig sin makt. Mennesker kan bekjenne, bli lekt og fri.

Et annet område en gjerne vil unngå å snakke om er døden. Jeg var med min søster gjennom en lang sykeperiode og jeg tok opp hennes tanker omkring det å dø. Selv om hun var kristen, så var det en del funderinger. «Jeg har jo aldri vært med på dette før. Det er skremmende fordi det er ukjent.» Det hadde hun jo helt rett i. Når det kom til at hun skulle dø, så skjedde det fredfullt. Jeg tror at vi ofte unngår å snakke om døden fordi vi selv har frykt for å dø. Jeg tror at det er to steder vi kan komme etter døden da jeg tror at det finnes både en himmel og et helvete. Jeg møtte nylig en kvinne som gråt over mennesker som ikke ville ta imot Jesus. Jeg tror vi alle skulle få en slik kjærlighet til mennesker at vi gjorde mye mer for å redde mennesker for evigheten. Mennesker kan ikke ta imot hvis de ikke har hørt om Jesus og Han må presenteres på en slik måte at en ønsker å være sammen med Ham for evig. Jesus har betalt prisen for vår synd, vår sykdom og beseiret den onde på Korset. Han banet en vei inn til Faderen. Han elsker oss og vil alltid være sammen med oss. Han vil ikke forlate oss hjelpeløse. Nei, Han er vårt håp for dagen i dag og for evigheten.

Jesus er også et emne som vi ofte unnviker å snakke om. I Sverige der jeg bor er det ikke politisk korrekt å snakke om Jesus. Det er lettere å snakke om Gud. Dessuten er det en del kristne som sier at Allah og Gud er det samme og da er det mindre farlig å snakke om Gud. Nå tror ikke jeg at Allah og Gud er det samme. I min Bibel står det at Jesus er den eneste veien til Faderen. (Johannes 14:6) Dette blir for mange en støte-sten. De kan godta at det finnes en høyere makt, men Jesus blir for personlig for en del. Vi må våge å snakke om Jesus.

Et annet emne som en kan bli forfulgt for er Israel. Hvis en står opp for Israel og viser til hva Bibelen sier om Israel, kan en lett bli mobbet. Nå tror jeg ikke at det har noen hensikt å bringe opp følsomme emner for å diskutere. Diskusjoner leder sjelden til noe positivt, men en må kunne våge å si at Gud elsker Israel og at du som kristen også velsigner Israel. Det står i Bibelen at den som velsigner Israel, blir velsignet. Så forsvarer ikke jeg alle handlinger i Israel. Mange er ugudelige i Israel og lever et syndig liv. Dessuten kan politikerne ta feile valg, men jeg velsigner Israel og ser fram imot den dagen Jesus skal sette sine føtter på Oljeberget.

DEN HELLIGE ÅND VIL GI DEG VISDOM OG FRIMODIGHET!

 

Mor Else