VEKKELSE, del 2

VEKKELSE

Del 2

Når vi tar imot Jesus og blir frelst, flytter Guds ånd inn i vår ånd og vi blir en ny skapelse i Kristus Jesus. En del av oss, blir klar for himmelen. Sjelen skal vi arbeide på sier Filipperbrevet 2:12. Når vi blir født på nytt, så får vi en kraft i oss som skal hjelpe oss til å leve etter Guds vilje her på jorden. Det står blant annet i Romerbrevet 5:5 at Herren har utøst sin kjærlighet ved sin ånd. Det betyr at vi har fått masser med kjærlighet. Den kan vi ta til oss når vi kjenner oss ensomme og forlatt.

I Apostelgjerningene 1:8 står det at vi skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over oss og vi skal være Hans vitner. Jeg tolker det slik at denne kraften får vi for å bruke for andre. Når jeg skal ut for å preke eller undervise, så ber jeg Den Hellige Ånd om å være med meg og salve meg til det jeg skal gjøre. En del ganger har jeg kjent det fysisk som om en kappe ble lagt over meg og når jeg er klar, blir kappen løftet av meg. Kappen har ikke flyttet inn i meg, men har kommet over meg. Forrige gang skrev jeg om at vi trengte å bli vekt før vi kan be om vekkelse for andre. Denne gang vil jeg skrive mindre om deg og meg, men hvordan vekkelse kan påvirke mange.

La oss fortsette å lese i Apostelgjerningene 1 og 2. Da Den Hellige Ånd kom til de som hadde vært samlet i endrektig bønn i påvente av Den Hellige Ånd som var lovet, kom det i form av ildtunger som satte seg på hver enkelt av dem. De ble alle fylt av Den hellige ånd og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne. Folk som så alt dette, trodde de var fulle av vin, så de måtte ha oppført seg litt annerledes enn det normale. Det var Peter som tok styringen og han samlet de andre apostlene og han talte til folket. Han talte jo til dem som jøder og han refererte til skriftsteder i Det gamle testamentet. De som hørte på fikk syndenød og de som tok imot budskapet, ble døpt og ca. 3000 ble lagt til menigheten den dagen. Det er vekkelse for meg. Det begynte med Den Hellige Ånd. Så ble det manifestasjoner av Den Hellige Ånd. Deretter prekte Peter og folk kom i syndenød. De som tok imot budskapet, lot seg døpe.

I dag er det en del som søker manifestasjoner og blir veldig opptatt av det. Det er jo Gud og Jesus vi skal være opptatt av, ikke manifestasjonene. Den andre grøften er at en tror at enhver manifestasjon kommer fra djevelen. Det er heller ikke Bibelsk. Her trodde folket at de var drukne. Manifestasjoner er egentlig ikke interessante om de ikke leder til noe. Peter forkynte Ordet og det de hadde sett og Ordet ledet til syndenød. Når vi ber om vekkelse, anbefaler jeg deg til å gå tilbake til Ordet og se hva som skjedde i begynnelsen. En grøft er mangel på å kunne prøve åndene og da ser en ikke hvilke manifestasjoner som kommer fra djevelen og hva som kommer fra Gud.

Det har vært flere typer vekkelser de siste 100 årene. Noen har lagt vekt på å bli døpt i Den Hellige Ånd. Andre har lagt vekt på omvendelse. Det har vært lattervekkelse og vekt på helbredelser. Det har vært bønne-vekkelser der en har kunnet forandre hele områder. Jordbruket ble annerledes, kriminaliteten gikk drastisk ned og mange kom til tro. Dette bare for å nevne noe. Noen av disse vekkelsene er knyttet til personer. Andre ganger refererer vi til det geografiske stedet. Vi snakker om Azusa street i begynnelsen av 1900 og vekkelsen i Toronto.

Herren kan komme over grupper av mennesker, men også over områder. Jeg har lest om vekkelsen i Wales. Der var det ikke annonsert en taler, men Ånden selv falt over møtene. Folk kunne også bli møtt av Herren på arbeidsplassen og de kom i syndenød. Omvendelse tror jeg er en viktig del i en vekkelse. Jesus er jo den eneste veien til Gud og Jesus tok vår synd. Om vi ikke ser at vi er syndere, behøver vi ingen Frelser. Billy Graham var ingen karismatiker, men mennesker ble frelst gjennom hans kampanjer. Han forkynte det sentrale evangeliet om synd og nåde og om Korset og om himmel og helvete. Det siste nevnes ikke i en del menigheter. En del sier at siden Jesus ble verdens Frelser, så er alt klart. Ja, Jesus tok all vår synd, men 1.Johannes 1:9 sier at vi skal bekjenne synden dersom vi synder.

Vi må aktivt ta imot det Jesus har gjort for oss.

Jeg tror at bønn og personlig omvendelse og renselse er forløpere for en større vekkelse. Det er profetert at vi får en stor, men kortvarig vekkelse før Jesus henter sin Brud. Jeg tror at Herren holder på å vekke sitt folk. Overalt jeg går nå, så snakker folk om at vi må komme nærmere Herren. De refererer til Guds Ord og sier at vi må holde fast i løftene i Ordet. Akkurat nå sveper en corona-epidemi over hele verden og snur opp ned på hverdagen for de fleste. Økonomien kollapser og frykten er enorm. Vi må be om at mennesker roper til Herren og ser på Ham som sin redning. Når tidene er så usikre som nå, kan det være en grobunn for vekkelse.

ROP PÅ HERREN FOR DEG SELV, DIN FAMILIE OG HELE LANDET!

 

Mor Else