TØFFE TIDER

TØFFE TIDER.

 

Jeg treffer stadig på kristne som klager over at det er tøffere enn noen gang før. Noen klager over flere og større angrep fra djevelen. Andre går igjennom store fysiske og psykiske smerter. Flere er bekymret for framtiden. Mange sier: Det er tungt. Jeg sier ikke imot noe av dette. Jeg har selv kjent på kroppen at det er tøffe tider, men jeg er ikke så overrasket da jeg vet hvilken tid vi lever i. Jeg vet vi lever i de siste tider selv om jeg ikke vet hvor nære eller akkurat når Jesus kommer igjen, så tror jeg Han kommer snart. I Matteus 24 leser vi at skal høre om kriger og rykter om kriger og at folkeslag skal reise seg mot folkeslag og rike mot rike. Det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv og dette er bare begynnelsene på veene. Herren maner oss til ikke å bli skremt. Han sier også at lovløsheten skal ta overhånd og kjærligheten blir derfor kald hos mange. Kriger har det nesten alltid vært et eller annet sted og jordskjelv hører vi om ganske ofte, men ondskapen har øket i intensitet og i omfang. Terrorismen slår til overalt og en blir nesten redd for å være der det samles mange mennesker siden terroristene helst vil ødelegge så mange som mulig og derfor slår de til der det befinner seg flest mennesker. Vi har nylig hørt om flere flyplasser som har blitt angrepet. For noen virker det som ondskapen har tatt over verden og at den skal seire. Vi må ikke glemme at djevelen fikk ta over verden når Adam og Eva syndet og forbindelsen mellom Gud og mennesket ble brutt. Det er bare vi kristne som i Herren kan ta tilbake djevelens territorium. Vi kristne må våkne og ikke la mørket få gå framover. Vi har fått våpen til å sloss med og autoritet fra Herren selv til å ta opp kampen.

Jeg synes jeg hører noen av dere sier: «Ti stille nå. Jeg vil ikke høre om å kjempe. Jeg vil ha det stille og rolig nå, inn i troens hvile.» Jeg tror ikke du kan kjempe hvis du ikke har vært i troens hvile. Da kan det lett bli at du kjemper i egen kraft. Du må være nære Herren, vite Hvem Han er og at du er på den seirende siden. Djevelen er ikke redd deg, men Han er livredd Jesus i deg. Han vet at Jesus har beseiret djevelen og det er derfor kun i Jesus vi kan gå i krig mot mørkets makter. Det står i Kolosserbrevet 2:15 at Jesus avvæpnet myndighetene og maktene, og vanæret dem offentlig da Han triumferte over dem på korset. Det var altså på korset at Jesus beseiret djevelen. Hva skal jeg sloss mot? Det må du først og fremst spørre Den Hellige Ånd om. Det er Han som skal hjelpe deg og veilede deg. Du skal først og fremst holde djevelen unna deg selv og din familie. Rammes dere av sykdom, ulykke, død, skilsmisse eller noe annet fra mørkets rike, så er det dags å slåss. Jeg snakker ikke om når din gamle mor eller far dør en naturlig død. Egentlig så skulle du ha bedt og kjempet lenge før disse tingene rammet dere. Jeg tror at vi ofte ikke forstår at Gud vil at vi skal ha det godt eller hvor stor Hans kraft er. Det står i brevet til Efeserne 1:18+19: «Jeg ber om at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige, og forstå hvor overveldende stor Hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av Hans mektige kraft.» Jeg har nettopp snakket med en som hadde vært på en konferanse der hun fikk møte Guds ubetingete Fars-kjærlighet. Jeg må ut av det religiøse stresset sa hun. Det er det ingen av oss som skal ha.

Vi er barn og arvinger til Den høyeste Guden og er fylt av Hans veldige kraft.

Herren forbereder Bruden og Armeen. Jeg hører stadig at Han tar opp ting fra kristnes ubevissthet, ting som ligger fortrengt fra fortiden, gjerne barndommen. Dette er en del av brudeforberedelsene. Dessuten er tiden så tøff og antageligvis blir den tøffere og da kan vi ikke ha inngangsporter eller landingsbaner for djevelen. Det er Guds nåde at Han renser oss selv om det kan være smertefullt i øyeblikket.

Hvordan forholder vi oss til alle negative nyheter? Hvor mye skal vi bruke av tid til å lese om alt negativt på nettet? Jeg tror det er en balansegang mellom å ignorere tiden vi lever i og det å bruke timer på timer for å få med oss alt. Her må hver og en av oss bli ledet av Den Hellige Ånd. Personlig ser jeg nyheter en gang om dagen og en sjelden gang leser jeg profetier som rør seg i tiden. Vi må aldri glemme at vi først og fremst skal være med Herren og dessuten har vi fått et oppdrag både i Markus 16 og Matteus 28. Jeg har nettopp skrevet om at vi skal gå ut å gjøre alle folkeslag til disipler. Markus 16 skriver om hvilke tegn som skal følge de troende og det er drive ut demoner, tale i nye tunger og legge hendene på de syke. Hvis vi bruker så mye tid på å tyde tidens tegn at vi glemmer oppdraget, da er vi ikke i Guds vilje. Jesus selv sier at vi skal leve normalt, men forberedt når Han kommer tilbake. Det vil dessverre bli en del som ikke har olje på lampen og som ikke er forberedt. (liknelsen om de ti jomfruene) Det å sove er ikke det samme som å være i troens hvile. Mange vil sove og er ikke åndelig våkne. Det tror jeg faktisk er farlig og dessuten så svikter en oppdraget. Timoteus skriver i det første brevet og i den andre kapittel at vi skal be for alle mennesker, men så nevner han konger og alle som har myndighet slik at vi kan leve et stille og fredelig liv i all gudsfrykt og ærbødighet. Vi skal ikke bare forkynne evangeliet, drive ut demoner og legge hendene på de syke, men vi skal be også. Bønn har reddet mange menneskers liv og er grunnmuren for all kristen virksomhet. Kan vi stanse noe av det negative som skjer? Abraham hadde en lang samtale med Gud der han ba om at Gud skulle redde Sodoma. Gud sa at Han ville redde Sodoma om det var ti rettferdige som ba der. Jeg tror at vi kristne har fått i oppdrag å be imot mørkets makter. Derimot så tror jeg ikke at vi skal gå inn alene i hvilken som helst kamp. Be Den Hellige Ånd om å vise deg/dere hvor mange som trengs for å vinne de ulike slagene. Dessuten er det viktig å be i en ånd og at alle retter sine bønner mot samme mål. Det blir ingen seier om en skyter piler i ulike retninger. Det er viktig at en kommer overens om hva en skal be om.

Nøden er så stor og mange vet ikke hvordan de skal hjelpe. Noen orker ikke en gang å ta andres lidelser inn over seg. Vi kan ikke bære noe som helst, men vi må ikke bli likegyldige. Alle kan vi gjøre noe. Igjen sier jeg: Spør Den Hellige Ånd om hva du skal gjøre. Jesus sier at det vi gjør mot en Hans minste, gjør vi for Ham.

Når trykket utenfra er større enn før, trenger vi mer av Hans kraft. Dessuten må vi bruke de våpnene Han har gitt oss både til å beskytte oss og til å føre offensiv krig. Han har ikke forlatt oss farløse, men lovet å være med oss hver dag. Det er kanskje tid for å leve i salme 91. Med andre ord så trenger vi å leve i løftene mer enn noensinne.

 

GUD HAR FULL KONTROLL!

 

Mor Else