TIL FRIHET HAR KRISTUS FRIKJØPT OSS!

TIL FRIHET HAR KRISTUS FRIKJØPT OSS!

 

Hvorfor feirer vi jul? Vi feirer jul for å minnes at Jesus ble født. Julen dreier seg mye om et barn i en krybbe, engler, hyrdene på marken, historien om Josef og Maria. Vi hører om de tre vise menn som hadde gaver med seg. Jesus var Guds sønn, men helt siden syndefallet da Eva og Adam lot seg friste av slangen, var menneskene skilt fra direkte kontakt med Gud. Han hadde talt gjennom profetene, men menneskene kunne ikke komme til Ham direkte. Gud hadde lengtet etter å få Sine barn til seg og det var Hans plan å sende Sin sønn til jorden for å være det offer som måtte til for å utslette synden som hindret kontakten mellom Gud og menneskene.

Maria hadde aldri vært seksuelt med en mann og hun var en ren jomfru. Den Hellige Ånd befruktet henne med Jesus og hun fødte Ham. Både Maria og Josef fikk englebesøk for å bekrefte at hun ble gravid ved Den Hellige Ånd og Josef rørte henne ikke før etter fødselen, men han tok hånd om henne. Hun ble sikkert utsatt for mye spott siden det sikkert var mange som ikke trodde at hun var blitt gravid ved Den Hellige Ånd.

Det er ikke så veldig mange bibelhistorier om Jesus før Han ble 30 år. Han var tømrer og levde et nokså normalt liv. Han var i tjeneste i tre år før Han gjorde det viktigste Han kunne, nemlig å frelse hele verden.

Under de tre årene Han var i tjeneste, så gjorde Han tegn og under. Han helbredet syke og befridde mennesker fra onde ånder. Han underviste i synagogene og gjorde godt over alt der Han kom. Det var derfor masser med mennesker som fulgte Ham. Han ble deres Håp. Han er vårt eksempel på hva vi som kristne skal gjøre. Du kan lese Markus 16.

Julehistorien er ikke så veldig interessant for meg om jeg ikke hadde med resten av Jesu liv. Det kan jo være søtt å se et lite barn liggende i en krybbe i en stall med dyr og sine foreldre rundt seg, men om historien hadde sluttet der, hadde ikke Jesus vært den viktigste person i verdenshistorien. Han er det eneste menneske som er syndfri. Han var både sant menneske og sann Gud. Ingen andre har vært det. Han var sendt av Gud for å bli verdens Frelser. Dette var planlagt hundrevis av år i forveien. Jeg siterer Jesaja 9:6-8 «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og Hans kongerike. Ha skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid. Herren over hærskarene skal gjøre dette i sin brennende iver.»

Mange så på Jesus som deres nye konge, men Jesus kom som en ydmyk tjener og Han visste hvorfor Han var her.

Jeg siterer også Jesaja 53:4+5: «Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget, Men han ble såret for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.»

Jesus kom for å sette oss fri!

Det står i Kolosserbrevet 2:14+15 at Han, Jesus, slettet gjeldsbrevet mot oss. Han naglet det til korset. Jeg vet ikke om du noen gang har hatt en gjeld som du ikke kunne betale. Noen sliter med dette hele livet. Jeg har hørt om gjelds-sanering og de som får slettet gjelden blir overlykkelige. I Gamle Testamente krevdes det offer for ulike synder og en gang i året gikk øverstepresten inn i det aller helligste for å bære fram menneskenes synder. Jesus ropte ut en gang for alle: «Jeg har betalt gjelden. Jeg har åpnet den stengte veien inn til himmelen.»

Det er en tragedie at så få mennesker har tatt imot den sannheten at de kan bli fri sin synd siden Jesus har tatt den bort for alltid. De tror at kristendom er en religion full av bud og regler. Jeg satt i dag med en ung kvinne som beskrev kristne som alltid gråt når de ba og snakket om hvor syndige de var. De glemte at Jesus har tatt den og gjort oss rettferdige om vi bekjenner vår synd. (1.Joh. 1:9) Mennesker vil ikke komme inn i en religion, men i en ekte relasjon med Jesus.

Det står i Jesaja 53 at vi ble helbredet ved Hans sår. Det står at det allerede har skjedd. Det kan være litt vanskelig å tro det når vi blir syke. Det er sant at vi er syke, men sannheten er at Jesus allerede har gjort det mulig for oss å være frisk. Vi kan ikke fornekte sykdommen, men vi kan be om å få tak i sannheten for sannheten setter oss fri.

Det står også i Kolosserbrevet 2 at Jesus kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da Han viste seg som seierherre over dem på korset. Jesus beseiret den onde og gav oss autoritet over fiendens velde. Vi behøver ikke være slaver under djevelens listige angrep.

JESUS, GRATULERER MED DAGEN OG TAKK FOR AT DU KOM FOR Å BLI VERDENS REDNING!

 

Mor Else