TAKKNEMLIGHET

TAKKNEMLIGHET.

 

Jeg sitter her med to små brudd i foten og har en stor støvel og går med krykker. Dette er en helt ny situasjon for meg og det er ikke så lett å lære seg å gå på krykker. Det er vanskeligere for en gammel hund å lære nye triks enn en ung hund. Har du tenkt på hvordan du skal få kaffekoppen med deg fra kjøkkenet til stuen? Nei, sier du antagelig. Slike småsaker blir nu store problem for meg. Jeg henger mobilen rundt halsen og setter en pall ved siden av meg når jeg ser TV. Jeg skal ikke gå i detaljer om alle små forandringer i min tilværelse akkurat nå, men det har blitt tydelig at så mye i livet tar vi for gitt.

Jeg er velsignet med gode venner og folk stiller opp og flere har ringt og tilbudt sin hjelp. Det er i slike situasjoner en får merke hvem som er ens venner. Jeg er virkelig takknemlig til både Herren og dem. Jeg har tenkt en del på Kristi Kropp i disse dager. Jeg ser at vi alle har forskjellige evner og gaver, men til sammen blir vi en Kropp. Jeg har overrasket meg selv da jeg ikke var helt sikker på om jeg kunne ta imot hjelpen, men det kan jeg. Jeg er jo vant til å klare meg selv og være til hjelp for andre. Vi alle kommer i situasjoner i livet der vi trenger hjelp på en eller annen måte. Lær deg til å spørre om hjelp og til å ta imot hjelp. Gud har skapt oss som en familie og Han vil at vi skal være der for hverandre. Gud har sagt at vi skal elske hverandre og det kan også bety å gjøre noe praktisk for hverandre.

I 1.Tess.5:18 står det at vi skal takke Gud under alle forhold. Jeg takker ikke djevelen for det han gjør. Noen mistolker nemlig dette verset og tror vi skal takke for det han finner på, men Herren er alltid med oss og det er alltid noe vi kan takke Ham for. Jeg takker i dag for venner, for leger, for et godt sted å bo, mat og drikke og for et land uten krig. Jeg takker for det åndelige fellesskapet jeg har i menighet og grupper. Jeg takker for at jeg kan bruke gavene som Gud har gitt meg til velsignelse for andre. Jeg takker også for mine døtre og er så takknemlig for at de går med Herren. Jeg takker Jesus for at Han tok min synd og at Han ber for meg og at Han har lovet å være med meg hver dag. Jeg takker for alle løftene i Bibelen og jeg sier i dag: «I dine sår har jeg fått legedom.» Jeg takker for relasjonen jeg har med Herren. Tenk at jeg kan snakke med Ham som har skapt himmel og jord, ikke bare en sjelden gang, men når som helst. Han er alltid tilgjengelig og Han har lovet å svare meg. Han blir faktisk glad når jeg kommer til Ham. Jeg er barn av den høyeste Guden og jeg kan kalle Ham Pappa. Det er et mer intimt ord enn far.

Er du takknemlig for det du har eller klager du hele tiden over det du ikke har? Paulus sier i Filipperbrevet 4 at han har hatt alt han har trengt og han har vært fattig, men alt makter han i Guds kraft som gjorde ham sterk. Det hele dreier seg om hvor en har sitt fokus. I denne situasjonen som jeg er i nå, skammer jeg meg over at jeg har tatt en del ting som en selvfølge uten å være takknemlig. Tar du din kone eller mann som en selvfølge? Tar du dine barn eller venner som en selvfølge? Paulus skriver i brevene sine at han takker Gud for dem. Takker du for dem du har rundt deg? Sier du til dem hvor glad du er i dem? Jeg hører noen av dere kommer med utsagn om hvor dårlig menneskene rundt deg er. Du har kanskje rett i det, men hva har du gjort med det? Har du snakket med dem? Noen ganger må en bryte relasjoner, men gjør det i kjærlighet og lev i tilgivelse.

Tilgivelse og takknemlighet hører på en måte sammen. De er begge like viktige.

Vi har ulike måter å uttrykke takknemlighet på. En gang når jeg var liten fikk jeg en sovedukke av en tante av meg. Jeg ble så glad at jeg ikke kunne si noe og hun trodde ikke at jeg ble glad. Min mamma fikk forklart henne at jeg var stum av glede. Jeg kan forsikre deg om at jeg ikke er slik i dag, men det er viktig at vi kjenner til hverandres sett å uttrykke takknemlighet på. Vi taler om forskjellige kjærlighets-språk. Det henger litt sammen med hva vi gjør når vi er takknemlige. Noen viser takknemlighet ved å bruke ord. Andre kommer løpende og klemmer og klemmer. Jeg har faktisk grått noen ganger fordi jeg ble så takknemlig. Det gjorde jeg blant annet den gangen datteren min ble helbredet for en bensvulst i låret. Følelsene våre blir ofte aktivert når vi blir takknemlige.

Mange kristne sanger er laget av takknemlige mennesker. Vi synger takkesanger og lovprisnings-sanger. Når barna var små, sang vi: «Kjære Gud, jeg har det godt. Takk for alt som jeg har fått. Du er god, du holder av meg……..» Jeg har sunget Takk, takk Jesus på flere språk. Djevelen hater takknemlighet og det er derfor et viktig våpen for å holde ham borte. La oss heller lovprise Herren.

Om du er foreldre, så lær dine barn å lete etter ting eller hendelser som de kan takke for. Lær dem å tenke over hva som har vært fint i løpet av dagen. Selvfølgelig skal de få fortelle om det som har vært vanskelig, men det er masse å være takknemlig for.

TAKK, TAKK JESUS!

Mor Else