STÅ DJEVELEN IMOT, FASTE I TROEN.

STÅ DJEVELEN IMOT, FASTE I TROEN.

 

Del 1

 

Jeg har i det siste møtt mennesker som klager over vanskelige situasjoner og de sier at de ikke kan gjøre noe med situasjonen. Noen ytterst få ganger har de rett, men som oftest peker Bibelen på løsninger som gjør at vi kan satse på løsninger istedenfor problemer.

Jeg viser til to Bibelsteder: Jakob 4:7 og 1.Peter 5:8+9. Det står at vi skal være våkne. Jeg leser nettopp en bok som påpeker at under overflaten av vårt daglige liv, så pågår det en konspirasjon i mot oss. I 1.Peter står det at djevelen går omkring som en brølende løve for å se hvem han kan sluke. En brølende løve er jo synlig, så det er ikke så vanskelig å oppdage. Jeg er mye mere redd når djevelen kommer snikende kledd i religiøse klær og ser ut som lysets engel. Jeg tenker at en brølende løve kan være de som utnytter kvinner og barn i slavehandel og prostitusjon. Det kan være innen mange av de kriminelle områdene. I det siste har jeg hørt mye om tragediene rundt det å bli spille-avhengig. Djevelen lokker med lett-tjente penger og plutselig så sitter en fast i stor gjeld. Det kan i verste fall lede til selvmord. Da kan en virkelig snakke om at djevelen har slukt dem.

Når jeg ser rundt meg i forskjellige kirker og det som skjer i Kristi Kropp, så blir jeg sjokkert over alle forførelsene. En ting som blir mer og mer tydelig er at en går bort fra Bibelen. Noen leser bare Det Gamle Testamentet og sier at vi skal bli som jøder for å identifisere seg med jødene. Andre sier at vi ikke skal lese Det Gamle Testamentet. Noen sier at den muslimske guden Allah er det samme som vår Gud og andre sier at Ordet fra 1.Joh. 1:9 ikke gjelder lenger. Vi behøver ikke bekjenne våre synder da Jesus betalte for våre synder på Korset. Ja, det gjorde Han, men vi skal bekjenne våre synder. Herren er nådig, men også ren og rettferdig.

De homofile tar bort alt som er sagt i Bibelen om at det er synd å ligge med en av samme sex. I dag er det bare kjærligheten som gjelder og det som kjennes rett for deg, er rett. For en løgn.

Mange kristne skjønner heller ikke så mye om den okkulte verden. De tror at det er ok å praktisere yoga og andre saker fra den okkulte verden. Det er ikke få ganger jeg har sett på et kristent TV program der predikanten oppfordrer okkulte manifestasjoner til å fortsette da de tror det er Den Hellige Ånd. Gaven til å prøve åndene trenges mere i dag enn noen gang. Ingen er perfekte, men altfor mange predikanter opererer utfra to kilder, nemlig Den Hellige Ånd og det okkulte. Disse kildene blandes ofte og det er vanskelig å vite hva som er hva.

Jeg spurte Herren en gang hvorfor så mange predikanter faller i synd eller praktiserer utfra to kilder. Svaret jeg fikk var at de ikke var blitt befridd i sitt sjelsliv og kanskje i sin kropp. Demoner skjuler seg og de blir ikke kanskje ikke synlige før disse predikantene er blitt kjent. Da blir nemlig skaden sterkest. Vi må ikke tro at djevelen er dum. Det er dessverre altfor mange kristne som ikke tror at en kristen kan ha demoner. Nei, det kan de ikke ha i sin perfekte ånd. En del sier at alt ble klart når en ble frelst. De refererer til 2. Kor.5:17. «Se alt er blitt nytt.» Jeg fikk ingen ny kropp. Jeg ble heller ikke historieløs.

Mange kristne vil ikke snakke om djevelen. Jeg ville be for et problem på et møte nylig, men da protesterte en og sa at Herren tok seg av det problemet. Ja, det er Herren som frelser, helbreder og svarer på våre bønner, men vi er kalt til å be og til å utøve den autoritet som Herren har gitt oss i Sitt navn.

Mange kristne aksepterer sykdom og død uten at de gjør noe med det. De kan si: «Herren gir og Herren tar.» Herren tar ikke dine barn i kreft. Han gjør ikke din tenåring til stoff-misbruker. Herren stjeler ikke dine penger og sender ikke tyver inn i ditt hus når du er på ferie. Herren starter ikke konflikter i din familie eller lager bråk i menigheten. Herren sender ikke ut falske rykter mot deg og din familie og Han anklager deg ikke for ting du ikke har gjort. Djevelen bruker mennesker og gjerne de som står oss nærmest for da blir skadene størst. Mange i Kristi Kropp sloss mot mennesker og gjør konflikter til en menneskelig ting, men Efeserne 6: 12 sier at vår kamp ikke er mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Det fortsetter derfor med å oppfordre oss til å ta på oss Guds fulle rustning. Jeg kommer mere inn på den neste gang jeg skriver. Hvordan skal vi slåss mot noe som mange sier ikke eksisterer eller ignorerer? Jeg tror derfor at vi må lære mere om fiendens taktikk. Vi er akkurat nå i et verdensmesterskap i fotball. Når et lag vet hvem de skal spille imot, så studerer de nøye hver spiller på laget og hvilke formasjoner og hvilken taktikk laget bruker. Vi må gjøre noe av det samme i vår kristne vandring.

VI VIL JO HA SEIER OG IKKE NEDERLAG.

Mor Else