ORDET HOLDER DEG PÅ SPORET.

ORDET HOLDER DEG PÅ SPORET !

Når jeg snakker med mine venner og med nære familie, så sier mange av dem det samme når det gjelder 2021. De sier at Herren har manet dem til å ta mer tid med Guds Ord. Herren har også snakket til meg om det. Ordet har alltid vært viktig for meg, men jeg ble litt lat og ikke så disiplinert som jeg brukte å være på slutten av 2020. Jeg har bedt om tilgivelse for det og har omvendt meg. Guds Ord er vår åndelige mat som vi ikke skal faste fra. Mange faster i begynnelsen av året, men Guds Ord skal vi spise mer av enn noen gang før.

Når mine barn var små, sammenlignet jeg Guds Ord med den maten vi spiser daglig. De fleste har tre eller fire måltider hver dag. Uten mat og drikke over en tid, så dør vi. Det samme gjelder Guds Ord. Det er den maten vi trenger for å kunne leve som kristen i hverdagen. Alle mennesker må ha ut gift og slagg-stoffer av kroppen og derfor går vi daglig på toalettet. Vi trenger å gjøre det i det åndelige også. Ta gjerne en stund på kvelden og spør Den Hellige Ånd om det er saker du skulle bekjenne eller mennesker som du skulle tilgi. Det er bra med daglig renselse. Noen går rundt og kjenner på skyld hele tiden. Det kommer ikke fra Gud. Djevelen vil minne oss om gamle synder og legge på oss skyld og skam, men et daglig åndelig toalett-besøk er sunt.

Salme 119 skriver mye om hvor viktig Ordet er. Den begynner med å si at de er salige de som er hele i sin ferd og de som følger Herrens lov og tar vare på Hans lovbud. Den fortsetter med at en blir salig dersom en søker Herren av hele sitt hjerte. I vers ni står det at den unge holder sin stil ren ved å ta vare på Hans Ord. En del synes det kan være vanskelig å lese Bibelen, men da vil jeg henvise til vers 18 i denne salmen der det står: « Åpne øynene mine så jeg kan se det underfulle i din lov.» Jeg tror at vi skal lese Bibelen sammen med Den Hellige Ånd. Han som er vår Hjelper. I vers 34 ber salmisten om forstand til å ta vare på Herrens lov. I vers 50 står det at Guds Ord gir liv og i vers 72 står det at Loven fra Guds munn er bedre for meg enn mengder av gull og sølv. De fleste av oss har nok hørt vers 105 som sier at Ordet er en lykt for min fot og et lys for min sti. Det betyr at vi ikke behøver å gå i mørket. Vi ser kanskje ikke så langt, men langt nok til å vite hvor veien er og hvordan vi skal gå. I salmen står det at Guds Ord er sanne, rettferdige og evige.

Det står i Jakob 4:3 at dere ber, men dere får ikke fordi dere ber galt. Jeg tror at dess bedre vi kjenner til Guds vilje som vi får vite gjennom Ordet, dess lettere er det å få bønnesvar. Det står masse om bønn i Bibelen. Det står at vi skal be rett, men også at vi skal be i tro. Vi ber jo ikke i løse luften, men vi ber til En som sier at ingenting er umulig for Ham eller for den som ber i tro.

Vi leser i Hosea 4:6 at folket skulle gå til grunne i mangel på kunnskap. V i skal derfor jage etter kunnskap, men den skal være rett. I dag florerer det så mye feilaktig kunnskap. Mye er basert på løgnteorier. Det er dessverre mange profetier som også er feilaktige. I disse dager synes jeg at det har kommet mye som viser seg å være feil. Om noen profiterer og det ikke stemmer, da er det ikke Herren. Noen profetier er ikke tidsbestemt og noen har betingelser knyttet til seg. Alle profetier skal prøves. En skal også prøve om prekener er bygd på Ordet eller menneske-tanker. Det gjorde menigheten i Berøa. I Bibelen står det at det kommer til å bli mange falske profeter i den siste tiden og denne advarselen må vi ta på alvor uten å gå rundt med frykt.

Ordet kan helbrede. I salme 107:20 står det at Herren sendte sitt ord og helbredet dem. I Matteus 8 står det om en offiser i Kapernaum som hadde en tjenestegutt som lå hjemme med store smerter. Jesus sa at Han kunne reise hjem til ham for å helbrede tjenestegutten. Da sa offiseren at han ikke var verdig til at Jesus skulle komme inn under hans tak. Derimot trodde han at tjenestegutten ville bli helbredet om Jesus bare sa et ord. Jesus sa til offiseren at det skulle skje som han trodde og tjenestegutten ble frisk i samme stund. Ordet har kraft i seg og det utfører det som det er sendt for å gjøre. Vi mennesker vil ofte krangle til det og gjøre det komplisert.

Det står i Hebreerbrevet 4:12 at Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel, ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og paner. Jeg tror at vi ofte undervurderer kraften i Ordet.

Vi leser i Johannes 14:23 at Jesus sa: « Den som elsker Meg, vil holde fast på mitt Ord, og min Far skal elske ham og vi skal komme å bo hos ham.» Du kan faktisk ikke si at du elsker Jesus og la være å lese Bibelen. Hvis du sier at du elsker meg, men sier at du ikke vil høre meg snakke, så er det noe som er feil. Det jeg sier er basert på hvem jeg er. Det Ordet sier er basert på hvem Gud og Jesus er.

Jeg vil avslutte med å vise til Jesaja 55:11. Der står det Ordet ikke vender tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.

HVEM SENDER DU ORDET TIL OG HVA VIL DU AT ORDET SKAL GJØRE?

 

Mor Else