MÅ VI LESE BIBELEN HVER DAG?

MÅ VI LESE BIBELEN HVER DAG?

 

Jeg kunne gi to forskjellige svar på det spørsmålet. Det ene ville være et ubetinget ja. Det andre ville være et ubetinget nei. Det er absolutt unødvendig. Hvorfor må vi det eller hvorfor behøver vi det ikke? Det er dette jeg vil skrive om i dag.

Når mine barn var gamle nok til å lese, underviste jeg dem om at det å lese Bibelen var som å spise mat. Jeg spurte dem om hvor mange ganger de spiste om dagen og fikk tre til fire ganger til svar. Hva ville skje hvis de sluttet å spise og drikke? Da ville de dø, ikke med en gang, men etter en bestemt tid. De ville bli svakere og svakere og til slutt ville de dø. Hva mer gjorde de hver dag? Jo, de gikk på do. Vi tømmer kroppen for avfalls-stoffer. Det burde vi også gjøre åndelig. Vi burde spørre Den Hellige Ånd om vi hadde noen ubekjent synd som vi skulle bekjenne eller om det var mennesker vi skulle tilgi? Om vi ikke gjør det, kan det danne gift-stoffer som påvirker både sjel og kropp og det vil begrense vår ånds virksomhet i oss. En fysisk forstoppelse skaper smerter og stort ubehag og synd og mangel på forsoning blokkerer mitt forhold til Gud.

En del mennesker opplever det å lese Bibelen daglig som noe religiøst og noe en gjorde under Loven. I dag er vi frie og behøver ikke å gjøre det daglig. De kan sitere mange skriftsteder som skal bekrefte deres synspunkt. De siterer Johannes 8:36 som sier at den som Sønnen har gjort fri, er virkelig fri eller Galaterbrevet 3:13 som skriver at Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse. Regnes Bibel-lesning til lovens forbannelse? Det å lese Guds Ord kan vel ikke sies å være en forbannelse. Ordet er som mat som gir oss liv.

Hvor mye mat spiser du hver dag og hvilken type mat spiser du? I en del sammenheng så blir en fortalt hvor mye en skal lese hver dag. Andre velger selv en Bibel-leseplan. Den bruker å ta med noe fra Gamle Testamentet og Ny Testamentet. Hvis du leser Bibelen for å tilfredsstille pastoren eller en annen åndelig leder, så blir motivet for å lese Bibelen feil og en kan miste lysten til å lese Bibelen. Vi mennesker er nesten allergiske mot kontroll og om en tror at andre skal kontrollere hvor mye eller hvor lite en leser i Bibelen, så kan Bibel-lesning oppleves som tvang og noe som skaper ulyst.

Personlig opplever jeg at jeg spiser for lite av Guds Ord og kjenner at Den Hellige Ånd vil at jeg skal lese mer. Blir Herren mere glad i meg da? Nei, langt ifra. Han elsker meg med en ubetinget kjærlighet og i Romerbrevet 8: 39 står det at ingen ting kan skille oss ifra Guds kjærlighet, ikke nød og ikke angst, ingen ting. Guds omsorg og kjærlighet til meg er ikke avhengig av min Bibel-lesning.

Jesus sier i Johannes 14:23+24 at dersom du elsker Jesus holder du Hans Ord. Om du ikke holder Hans Ord, så elsker du ikke Jesus. Hvordan skal du kunne holde Hans Ord om du ikke har lest det? Dess mere vi leser og vet hva som står der, dess lettere er det å holde Ordet. Når du er glad i noen, så vil du gjerne være sammen med den personen og du vil gjerne høre hva den personen har å si. Det samme med Jesus. Hvis vi elsker Ham, så vil vi bruke tid sammen med Ham og vi vil lytte til hva Han har å si oss gjennom Ordet. Jeg tror at flere av oss ser vår mangel på ubetinget kjærlighet til Jesus siden vi ikke har Bibel-lesning som vår absolutte prioritet. Selvfølgelig leser jeg Bibelen, men jeg ser at Herren vil ha meg enda nærmere. Det står mange steder både i Johannes evangeliet og Johannes brevene at vi ikke kan elske Gud hvis vi ikke elsker våre åndelige søsken og det står også at vi ikke kan elske Ordet uten å elske våre søsken. Dette tror jeg det bør undervises mye mere om da det er mye krangel og splittelse mellom kristne i samme menighet og mellom de forskjellige trossamfunn. I tillegg kommer all sladder som er synd. Mange ber i timevis om vekkelse, men vekkelsen begynner med oss. Den begynner ikke utenfor oss.

 Hvis du og jeg vil ha vekkelse, må det skje en dyp forandring i oss.

Jeg kjenner til flere land der mange har blitt frelste og kommet til tro på Jesus Kristus, men de har stor mangel på Guds Ord. Jeg har vært med i en organisasjon som sprer Bibler ut til mange land. Det er helt utrolig å høre om menneskenes sult på Ordet. Mange er villige til å gi sitt liv for at mennesker skal få Ordet. Jeg har venner som har risikert sitt liv for Ordet. Disse har også en kjærlighet til Ordet. Bibel-smugling pågår i mange land også i dag. I de landene der det er mangel på Guds Ord, har en vekkelse en tendens til å spore ut i noe som er usunt. Den enkelte person har sin egen tro og mangel på kunnskap gjør at de forgår slik som det står i Hosea 4:6. I tillegg til Guds Ord, trenges det undervisnings materiale som bygger på Ordet. Selv her i Sverige opplever jeg en del usunt i Kristi Kropp og mye bygger på bristende kunnskap.

Guds Ord er full av løfter, oppmuntring og trøst. Den gir veiledning til hvordan vi skal leve og hvordan vi skal være mot hverandre. Den har lært oss å be og den sier at Ordet er levende og vender ikke tomt tilbake. (Jesaja 55:11) Vi fikk et løfte om å få kraft når Den Hellige Ånd kom og den kraften har vi tilgang til i dag.

LES BIBELEN SAMMEN MED DEN HELLIGE ÅND SOM ER VÅR HJELPER!

Mor Else