LITT SURDEIG GJENNOMSYRER HELE DEIGEN.

Male hands holding Sourdough bread brown round loaf wholegrain homemade German style on white flour background

LITT SURDEIG GJENNOMSYRER HELE DEIGEN.

Del 1

Denne teksten er tatt fra 1. Korinterbrevet 5:6. Apostelen Paulus fortsetter med å si at vi skal rense ut den gamle surdeigen slik at vi kan være en ny deig. Han skriver at vi ikke skal ha noe å gjøre med den som driver hor, men tydeliggjør forskjellen på den som lever i verden og den som kalles en bror eller søster i Kristus. Brevet er jo skrevet til menigheten i Korint. Paulus skriver at vi ikke skal dømme dem som står utenfor Kristi Kropp. Det skal Gud gjøre sier han. Derimot skal vi ikke ha noe å gjøre med den som lever i hor, er grådig, er avgudsdyrker, spotter, drukkenbolt eller ransmann. Han refererer til dem som regner seg som kristne og er født på ny. En skal ikke engang spise sammen med dem sier Paulus. Få den onde bort fra dere sier Paulus i 1.Korinterbrev 5:13.

Det jeg skriver om nå er vanskelige ting og noe som ikke verken snakkes eller skrives mye om. Alt som har med synd å gjøre vil en helst ikke snakke om. Jeg tror det er viktig at vi følger Paulus i hans skille mellom de i verden og de som hører til Kristi Kropp. Vi kristne er i verden, men ikke av verden. Ofte setter vi kristne krav på den moralske standarden som står om i Bibelen på verdens barn. Det er urealistisk. De har ikke Guds Ånd i seg. Det tragiske i dag er at mange kristne velger verdens moral framfor Guds Ord. I sjelesorg har det kommet ganske mange som oppsøker prostituerte, er homofile eller er avhengig av pornografi. Det kan være gifte pastorer og andre kristne ledere. Det positive er at når de kommer til sjelesorg så vil de bli av med det. De innser at det er feil og vil få hjelp. Da opplever jeg at Herren kommer dem i møte og de blir befridd og renset. En del trenger helbredelse for et grunnproblem og kanskje årsaken bak synden. Gud har lover oss kraft til å stå imot fristeren og Herren forlater ikke en som vil ha hjelp. Når synden er bekjent, så er Han trofast og rettferdig og tilgir all synd. (1.Johannes brev 1:9) Mange mennesker trenger ikke bare å tilgi andre, men også seg selv.

Problemet er ikke de som vil ha hjelp, men de som lever i synd og prøver å skjule det eller fornekter det. Det gjelder ikke bare seksuelle synder, men all synd. Tenk bare på all løgn rundt økonomien. I Apostelgjerningen 5 leser vi om to som døde på grunn av at de løy. Jeg vet om ganske mange som står i kirken og priser Gud med hellige hender på søndag, men på mandag vil de lyve om sine inntekter for å få mindre skatt. De får takke Gud for at de lever og ikke blir behandlet på samme måte som Ananias of Saffira. Jeg undrer på hvor lenge Gud tolererer all synden i menigheten og når vi igjen får dødsfall under gudstjenesten eller at Gud dømmer på en annen måte.

I overskriften skriver jeg at litt surdeig gjennomsyrer hele deigen. I dag er det ikke bare litt surdeig, men mye surdeig som gjennomsyrer menigheten. Hvordan kan det bli så mye? En ting er mangel på undervisning. Ingen våger å si at det står i Bibelen at homofili er synd lenger. I Sverige kan det bety fengselsstraff. Jeg tror ikke at homofile skal mobbes eller behandles dårlig, men hva Bibelen betegner som synd, betegner jeg som synd. I dag er det mange kristne som deltar i Pride festivaler. De danser sammen med mennesker som har kledd seg ut som demoner.

Andre religioner kryper inn i menigheten blant annet gjennom yoga. Den har sin rot i Hinduismen. En kan ikke si at det er gymnastikk. Hver eneste posisjon er en tilbedelse til en gud eller skal vi si avgud. En del meditasjon har sine røtter i Buddhismen.

Jeg hører alt for ofte at unge mennesker som for eksempel er med i lovsangen ligger med hverandre eller at kristne ledere er utro. Dette er surdeig og synden må fram i lyset ellers åpner det opp for annen djevelsk aktivitet i menigheten.

                          Synd blir som en åpen dør for djevelen.              

Mange tror at det er Gud som straffer en når det skjer dårlige saker, men ofte er det en selv som har åpnet døren for djevelen og han er bare ond og vil oss bare ondt. Spør Herren om du selv har åpnet en dør dersom det skjer dårlige saker i ditt liv. Noen ganger er det rene attakker, men det er ikke feil å spørre Herren.

Før i tiden regnet en med at en kunne gå i en menighet uten å bli påvirket av alkohol. Dessverre er det ikke slik lenger. En del menigheter serverer alkohol etter et møte eller en samles med øl og vin etter møtet. Jeg sier ikke at det er slik overalt, men jeg vet om flere som blir mobbet fordi de ikke drikker alkohol. En alkoholiker som har blitt tørrlagt må avstå fra nattverden i enkelte kirker da de bruker vin som det er alkohol i. Paulus oppfordrer oss til å avstå fra ting som kan lede andre på fall. Maten og drikken er kanskje ikke syndig i seg selv, men det kan lede til synd.

En del mennesker lever et dobbelt liv. De beter seg veldig fint og hellig på møter, men oppfører seg veldig dårlig mot kona og barna hjemme. Jeg husker en familie i India. Mannen ville spise inne på stuen alene med meg mens kona skulle sitte på kjøkkenet. Barna kom og klaget på sin pappa som slo både dem og moren. Han var en anerkjent pastor i India. Jeg rapporterte saken videre, men vet ikke hva som skjedde.  Jeg fortsetter på dette emnet neste gang.

LEV I LYSET!

Mor Else