HVORDAN NAVIGERER VI I DISSE DAGER? Del 2

HVORDAN NAVIGERER VI I DISSE DAGER?

Del 2

Hvem skal du stole på og hvem skal du følge? Mange, mange kristne ledere har ledet flokken inn i vranglære. Det er i sannhet lederens feil, men også den enkelte medlem. Vi leser i Apostelgjerningene 17 om menigheten i Berøa. Det står at jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Tessalonika. De i Berøa tok imot Ordet med velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. Det tror jeg er en oppskrift for oss. Vi må selv lese Ordet. Det var jo det som det var så strid på før. Katolikkene ville ikke at deres medlemmer skulle lese Bibelen selv og den ble derfor lest på Latin og ikke på det som var språket i de forskjellige landene. Mennesker som ville oversette Bibelen ble drept. I Norge fikk katolikkene sin egen Bibel i forrige århundre, mindre enn hundre år tilbake. Den har syv bøker fler enn den protestantiske Bibelen. I salme 119:105 står det at Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Jeg liker denne sammenligningen. Det betyr at det er noe vi skal lese ofte. Det taler om en sti. Den er smal og det snakkes om en fot. Vi ser ikke så langt framover, men vi ser et skritt av gangen.

                                  Vi skal navigere ved å bruke Ordet!

Gud har utvalgt lærere og forkynnere som skal undervise i Ordet, så vi skal ikke bare gå på personlige åpenbaringer, men alt skal prøves. Jeg blir veldig skeptisk når jeg hører predikanter som kommer med mange synspunkter uten å underbygge dem med Ordet. Hvor kommer deres synspunkter fra? Bibelen er et hele, Vi kan ikke bygge en hel teologi på et Bibel-vers. 2. Korinter brev 5:17 sier at den som er i Kristus er en ny skapning. Det er helt sant, men en del prester bruker dette verset til å tale imot sjelesorg. Det blir feil. Vi er nye skapninger i Kristus, men vi har en sjel og en kropp som trenger helbredelse og befrielse. 1.Johannes 1:9 sier at om vi synder skal vi bekjenne synd og Han som er trofast og rettferdig, tilgir våre synder. I 5. kapittel 18.verset står det at vi ikke kan synde som Guds barn. Dette kan virke forvirrende om en ikke har forstått at vi er ånd, sjel og kropp. Vi kan ikke synde i ånden. Det står at vi ser stykkevis og det er også derfor vi trenger hverandre.

I Sverige der jeg bor, står vi innfor et valg om noen få uker. Hvordan skal vi stemme? Selvsagt kommer ikke jeg å foreslå hvilket parti du skal stemme på. Jeg kommer likevel til å stille noen spørsmål. Har du lest deres parti program? Velsigner partiet Israel. Bibelen sier at den som velsigner Israel. blir velsignet. Står partiet opp for kristne verdier? Vil det forsvare abort eller støtter de helsepersonell som ikke vil døde barn, men beskytte barn i mors mave? Tror det på ekteskap mellom mann og kvinne eller er det greit å gifte seg med en av samme kjønn? Skal vi beskytte menneskeverdet eller skal vi ta livet av folk enten i mors mave eller ved dødshjelp? Hvilket parti tillater kristne å være kristne? Flere partier vil jo ha bort kristendommen. Du kan selv legge til flere spørsmål på denne listen. Du må bestemme deg for hva som betyr mest for deg og finne det partiet som har det på sin agenda.

Om ikke Ordet er viktig for deg, kan jeg si med en gang at du kommer til å navigere feil. Du kommer også til å navigere feil om du har fokus på feilaktige mål. Jesus sier: «Følg Mig» Vårt blikk skal være rettet mot Ham. En del tror ikke at Gud er god og vil dem vel og de tror derfor at de må fikse og ordne all ting selv. I 3.Johannes brev det 2.verset står det at Herren vil at Gaius skal være frisk og ha det bra. Rett Guds bilde er viktig for at du skal navigere rett.

Jesus gikk på vannet og Han oppfordret Peter om å gjøre det samme. Det gikk bra i begynnelsen, men så ble Peter opptatt av bølgene og ble redd og da sto han i fare for å synke. Det samme vil skje med oss. Om vi har vårt blikk festet på problemene og får angst, så kan det gå galt for oss. Herren sier: «Stol på Meg!» Han har jo lovet oss at Han aldri vil forlate oss. Vi er ikke lovet et liv uten problemer, men vi er lovet at Han skal hjelpe oss.

Det står faktisk i Bibelen at familier blir splittet. Det er ikke ønskelig, men hvis du må ta et valg som ikke er populært i familien, så må du tørre å gjøre det. Jeg vet om flere som ikke tør å velge på det partiet som de kjenner er riktig, på grunn av familien. Min pappa gråt av sorg når jeg døpte meg som voksen. Jeg var virkelig glad i min pappa, men han skulle ikke komme foran Gud. Mennesker kan bli avguder og vi skal ikke ha andre guder. Selvsagt skal vi ikke gjøre noe for å såre eller straffe, men ut i fra en hellig overbevisning som bygger på Ordet.

Hva gjør vi når vi synes det er vanskelig å ta valg? Jeg søker Herren. Ber Ham lede meg på de rette stier for Sitt navn skyld. Jeg ber Den Hellige Ånd lede meg til et ord i Skriften som jeg kan stå på. Jeg tar ikke avgjørelser når jeg er veldig følelsesmessig ustabil. Da kan nemlig følelsene bestemme og ikke min ånd.

Om du synes at det er vanskelig å høre fra Herren, vil jeg spørre deg om hvor nære du er Ham? Jeg ville også spørre Den Hellige Ånd om det er noe som står i veien og hva det er.

VI TRENGER OGSÅ KART OG KOMPASS I VÅR VANDRING MED HERREN HER I VERDEN.

Mor Else