HVILKEN PAPPA-RELASJON HAR DU?

HVILKEN PAPPA-RELASJON HAR DU?

Jesus hadde en nære relasjon til Sin Pappa. Han valgte ofte å gå til side for å være sammen med Ham. Han sier faktisk i Johannes 5:19 at Han bare gjør det som Faderen sier. For å kunne høre hva en skal gjøre, så må en være nære. I dag er det Den Hellige Ånd som er her på jorden og det er Han som formidler Faderens vilje til oss. Jeg bruker også å si at jeg vil bare gjøre det som Den Hellige Ånd vil at jeg skal gjøre eller si. Når jeg underviser og preker lener jeg meg på Den Hellige Ånd og når jeg er i sjelesorg, så lytter jeg med to fysiske ører og to åndelige. Jeg stoler verken på bøker eller annen kunnskap, men på Den Hellige Ånd. Selvsagt må det jeg hører fra Den Hellige Ånd samsvare med Guds Ord.

Jesus elsket å være med Sin Pappa. Han kjente Ham som god og kjærlighetsfull. Han visste Hvem Han var og det var derfor ingen annen Jesus heller ville være sammen med. Har vi det på samme måte? Jeg er ganske opptatt av mennesker og jeg velger ofte å være sammen med mennesker enten personlig eller på skype.

Mange mennesker har ikke eller har ikke hatt en god pappa-relasjon. I en del hjem har han ikke vært tilstede fysisk og i en del andre tilfeller har han vært fysisk tilstede, men har ikke sett sine barn eller vært opptatt av dem. Kontakt med barn er kvinnens oppgave mener noen menn. Jeg håper du ser at jeg ikke generaliserer og jeg sier derfor at det er noen og ikke alle. Noen har hatt alkoholiserte fedre og det kan gjøre dem ustabile og derfor blir ikke relasjonen trygg. Andre har fedre som enten har misbrukt dem seksuelt, fysisk eller verbalt. Det skaper sår som trenger legedom.

Mange trenger legedom for en dårlig pappa-relasjon. Dette kan være helt nødvendig for at de skal kunne stole på Gud som en god Pappa som bare vil dem vel og som alltid er der for dem. Han sover aldri og har aldri ferie. Derimot så sier Han i Jeremia 33:3 at vi skal rope på Ham, så skal Han svare oss.

Min egen pappa var på mange måter snill, men han var svak og beskyttet meg ikke tilstrekkelig. Jeg slet en del med å tro at Gud hadde løsninger når jeg kom i vanskeligheter eller når jeg var i farlige situasjoner. Jeg måtte ikke sammenlikne min egen far med Gud, men så ofte gjør vi det. Vi gjør det kanskje ikke bevisst, men ubevisst. Jeg tror at du skal tenke på din egen pappa. Tenk på hvilke minner du har av ham. Hva var positivt og hva var negativt? Tenk også på din relasjon til Gud. Forventer du bønnesvar? Tror du Han er der for deg? Tror du at noe er umulig for Ham? Tror du Han svarer alle andre, men ikke deg? Tror du at Han er rettferdig og vil stå opp i forsvar for deg? Tror du at Han elsker deg akkurat slik som du er eller tror du at Han elsker deg mer om du gjør litt mer for Ham? Vet du at du kan ikke gjøre noe for å bli elsket mer. Han elsker deg ubetinget og av bare nåde.  Gud har skapt oss for å være sammen med oss som Sine barn. Når barn-farsforholdet ble brutt ved at synd kom inn i verden, så hadde Gud en B-plan, nemlig at Jesus skulle åpne en vei like inn til Faderen og vi igjen kunne ha samfunn med vår Pappa i Himmelen. Gud ville jo ikke ha skapt oss dersom Han ikke ønsket å være sammen med oss. Vi er jo skapt i Hans avbilde.

Gud er i Himmelen og vi er her på jorda. Han trenger oss her for at vi skal være lys og salt. Om vi, Hans barn, ikke hadde vært på jorda, så ville jorda være helt ond og styrt av den onde. Vi er levende brev som ikke-troende leser med kritiske øyne. Er vi fordømmende eller kjærlighetsfulle? Er vi sanne og ekte eller er vi en person i kirken og en annen når vi kommer hjem? Kan folk stole på oss? Til tross for at jeg skriver om det ansvaret vi har som troende, så vil jeg spørre deg: «Dro du på ferie med faren din som barn?» Livet består av så mye mer enn å gjøre. Vår Pappa i Himmelen vil at vi skal være, være sammen med Ham og med dem som tror. Din Himmelske Pappa vil at du skal komme inn i troens hvile. Jeg var i en menighet der de ville at vi skulle strekke oss i tro. Det ble veldig slitsomt og blandet med mye egen kraft. Når en kommer inn i hvilen, så kjenner en seg trygg og avslappet og en stoler på sin pappa. Det Han har lovet, det gjør Han. Når jeg møter et problem, kunne jeg før bekymre meg for hvordan det skulle løses, men i dag vet jeg at Pappa har løsninger. Han har hjelpere her på jorden som settes i sving og jeg kan komme til Gud med alle mine behov. Jeg får ikke alltid svar med en gang. Det hender jeg må gå imot sataniske hindringer, men Gud er for meg og ikke imot meg.

Gud innstiftet en hviledag og Han vil ikke at vi bare skal jobbe. Han vil gi oss ferie og Han vil også at vår sjel skal bli mettet. Hva metter din sjel?

Om du aldri har tilgitt din far som ikke så deg, som var selvopptatt og som kanskje gjorde verre ting, så er det dags å begynne på den prosessen. Jesus tilga mennesker som døde Ham. Vi kan tilgi gang på gang til smerten minker og til slutt forsvinner. Det er dags å gjøre opp og komme fram til en forsoning. Det er ikke alltid en kan få til hyggelige samvær, men Gud vil forsoning. Ingen av oss har råd til noen bitter rot.

DU HAR EN ALLMEKTIG FAR SOM ØNSKER Å VÆRE SAMMEN MED DEG. VÆR SAMMEN MED HAM!

 

Mor Else