HVILKE TANKER GJØR DU DEG FOR 2024?

HVILKE TANKER GJØR DU DEG FOR 2024?

 

Jeg kommer ikke å fortelle deg hvilke tanker du skal ha eller spå om hva som kommer til å hende i løpet av 2024. Jeg kommer til å skrive om en del av det som rør seg i tiden, men kommer ikke med noen fasit.

Jeg tror at dine tanker kretser om ulike emner helt avhengig av hvor du bor og om du bor i en familie eller er alene. Det er også avhengig av alder, helse og din økonomi. Det er også avhengig av hva og hvem du tror på. Politikk kan også avgjøre hva du tenker på. I enkelte land blir landets innbyggere hjerne-vasket og en del tror det som lederne sier og de tenker ut i fra det.

Barn tenker som oftest på helt andre saker enn foreldrene tenker. Vi må ikke glemme at barn ofte hører hva voksne snakker om og tenk på det om barn er i nærheten når du snakker om bekymringsfulle ting. Barn forstår kanskje bare litt av det som blir sagt. Resten legger de enten til eller trekker fra og kanskje lager de sine egne historier ut fra noe de har trodd de har hørt. Barn skal først og fremst bli trygge og vi må være forsiktige med å pålegge barn unødvendige bekymringer.

Herren ber oss om å kaste våre bekymringer på Ham. Likevel er det mange som ikke får sove på grunn av bekymringer. De bær byrder som de ikke skal bære og de prøver å finne løsninger på noe som Herren kan hjelpe dem med.

Ser du fram i mot 2024 med bekymring og angst eller ser du fram imot 2024 med takknemlighet og glede? Er du fokusert på det du ikke har eller er du takknemlig for det du har? Våre tanker styrer vårt fokus og vårt fokus styrer våre tanker.

Noen sitter foran TV i mange timer hver dag. De skal ha med seg alle nyheter og en del skal se serier som hindrer dem i gå bort når de blir bedt bort. Deres tanker er formet av det som de har sett og hørt på TV. Ord er kreative. De har skaperkraft i seg. En skal derfor være forsiktig med hva en hører. Mange tror at det som blir sagt og skrevet gjennom media er sant. Det er det dessverre ikke.

                            La ikke dine tanker være styrt av media.

Hvor mye av dine tanker er styrt av hva du hører andre sier og hva du leser og hvor mye er dine tanker bygget på Guds Ord? I salme en står det at vi skal lykkes om vi ikke følger lovløses råd og i salme 32:8 står det at Herren vil gjøre oss vise og lære oss den veien vi skal gå. Har du spurt Ham hvilke planer Han har for deg dette året? Tror du på skjebnen at det som skjer, det skjer? Det gjør ikke jeg. Jeg har ikke alt klart for 2024, men Herren har allerede sagt visse saker som jeg skal gjøre som jeg ikke var forberedt på og som gjorde meg glad. Det krever en viss planlegging og det er noe jeg tror du skal tenke på i dette året. Du kan for eksempel ta kalenderen din og begynne å be over den og be om det er noe Han vil at du skal planlegge allerede nå. Noen ganger skal du kanskje gjøre det sammen med familien din. I Bibelen ser vi at Gud planlegger alt som skal skje ned i den minste detalj. Tenk på tempelet for eksempel. Han beskrev materiale og farger i detalj. En del lever livet som om alt var en slump. Gud er en ordens Gud. Der det er kaos har djevelen en finger med i spillet. Noen tror at kaos er frihet, men det stemmer ikke. Et samfunn uten lover og regler er anarki.

Har du satt deg noen mål for dette året? Jeg snakker ikke om de tradisjonsrike nyttårsløfter som aldri blir noe av, men realistiske mål som du med hjelp av Den Hellige Ånd kan oppnå. Noen mennesker lar seg drive av urealistiske drømmer og de blir stadig skuffet og til og med litt sint på Gud, men de var drevet av andre ånder og ikke Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd vil at ditt liv skal være i balanse. Om det ikke er det, kan du bli syk. Gud selv tok en hviledag og vi trenger også hvile. I tillegg til å prioritere Herren, trenger vi å gjøre noe som gir oss energi og glede. Det kan være forskjellig fra person til person. Om du bare jobber, kan du bli utbrent og det er ikke Guds mening. Om du bare går på møter, forsømmer du kanskje din kone og barn.

                                         Gud vil balanse.

Enkelte kristne glemmer at Gud er god og at Han vil at vi, Hans barn, skal ha det bra. Han vil ha friske, sterke og lykkelige barn. Jeg tror at du som mamma og pappa også vil at dine barn skal være friske og lykkelige. Du må derfor gjøre saker som er sunne for din kropp, spise en balansert kost og gjøre saker som får deg til å le og som gir deg glede og energi.

LEV IKKE ET LIV PÅ SLUMP DETTE ÅRET, MEN TA GUD I HÅNDEN OG LA HAN LEDE DEG.

Mor Else