HVA SKAL DU GJØRE I PÅSKEN?

HVA SKAL DU GJØRE I PÅSKEN?

 

Jeg er oppvokst i Norge og når påsken hadde begynt med lørdagen før Palmesøndag, da var Norge nesten nedstengt til tirsdagen etter annen dag påske. Noen få jobbet mandag, tirsdag og onsdag før Skjærtorsdag, men mange hadde tatt fri. Alle skolene var fri. Butikkene var stengt Palmesøndag, Skjærtorsdag, Langfredag, 1.Påskedag og 2. Påskedag. Noen utlendinger som kom på besøk. trodde landet var i offentlig sorg. Mange familier og andre grupper dro til fjellet for å få med seg den siste snøen eller for å nyte den begynnende vårsolen. I de siste årene har mange dratt til andre land på påskeferie. Det gikk verken i fjor eller i år på grunn av pandemien. I fjor fikk ikke folk reise til hyttene sine heller.

Jeg vil gjerne dele en Påskesøndag som jeg og en venninne hadde når vi var unge og gikk i en internasjonal menighet i Oslo. Menigheten hadde leid et lokale ute på Bygdøy der vi skulle ha frokost klokken syv med etterfølgende gudstjeneste ute ved sjøen. Jeg bodde ved Sankt Hanshaugen og min venninne lå hos meg. Klokken halv fem begynte vi å gå langs Oslos gater. Vi følte oss som kvinnene som gikk for å se Jesus i graven. De trodde jo at Han var død og ble sjokket over at en engel viste seg for dem og fortalte at Jesus var oppstått fra de døde. Vi ville gå for å møte den levende Jesus. Vi sang og vi sang og vi ba for menneskene som bodde i husene vi passerte. Etter hvert kom vi ut av byen og ut på landet. Vi fortsatte å synge og minnes den første Påskemorgen. Flere ganger opplevde vi at taxi sjaufører og andre som skulle dit stoppet oss og tilbød oss å sitte på. Vi hadde bestemt oss for å gå hele veien, så vi takket nei. For oss ble dette et symbol på at vi ville gå hele veien med Herren selv om vi skulle bli trøtte. Vi ville ikke avslutte før vi var framme og i mål. Jeg blir av og til minnet om denne vandringen. Livet er jo ikke alltid lett, men jeg vil ikke gi opp før jeg er i mål, hjemme hos Herren. Min venninne døde altfor tidlig, men hun holdt fast i troen på Ham like til hun kom hjem.

                         Gi ikke opp, men gå hele veien med Herren.

Før pandemien kunne kirkene og menighets-lokaler holde åpent og Påsken er en tid der de kristne søker seg til kirker og til menigheten. Vi vil minnes Jesu lidelse og feire Hans oppstandelse. I år kan vi ikke samles så mange, men skal vi bli deprimerte på grunn av det? Jesus er den samme uansett omstendigheter. Han fins i hjemmet ditt, med familien, alene ute i skogen. Ja, Han fins overalt. Han er ikke begrenset av tid eller rom. En del setter seg til og med på toalettet for å være med Jesus. Der kan de prate med Ham uten at noen kommer for å forstyrre. En mor med mange barn gjemte seg under det store skjørtet sitt for å være alene med Jesus. Barna visste at nå var mamma med Jesus og nå skal vi ikke forstyrre henne. Det står i Bibelen at vi alltid skal be. Hvordan kan vi gjøre det når vi er på arbeid? Jeg tror ikke at vi skal legge oss på en bønnematte midt i arbeidstiden. Derimot har vi kristne adgang til bønnespråket som vi kan bruke tyst.

På norsk TV viste de alltid krim under påskeuken. Jeg forstår virkelig ikke hva krim har med påsken å gjøre.

Påsken er en kristen høytid med Jesus i sentrum. Evangeliene beskriver innstiftelsen av nattverden. Jesus feiret påskemåltidet der de åt lam. Han tok et brød, takket og brøt det og sa:” Dette er Mitt legeme.” Deretter tok Han et beger, velsignet det og sa: Dette er Mitt blod i det nye forbundet. Drikk av det. Skjærtorsdag er den dagen i påsken da vi bruker å feire nattverd. Det kan du gjøre i kirken, menigheten, hjemme eller med nære kristne venner. Jeg har også feiret nattverd alene med Jesus. Det er noe som er hellig og noe vi skal gjøre med verdighet. Vi minnes det fantastiske Jesus gjorde på Golgata og at Han ved Sin oppstandelse brøt dødens makt.

Langfredag følger vi Jesus gjennom lidelse. Jeg tror ingen riktig kan forstå hvordan Han led. Det skjedde noe overnaturlig når Han tok på seg vår straff og når Han led for vår skyld. Han selv var uskyldig, men Han tok på seg alt hva vi skulle ha båret og Han gjorde det frivillig. Han ble verdens offerlam. Jesaja 53:4+5 er et sentralt skriftsted på Langfredag.

Han hadde selv profitert at Han skulle oppstå på den tredje dagen og det var eksakt hva som skjedde. Når kvinnene kom til graven tidlig på morgenen, så fant de graven tom og en engel møtte dem med budskapet om at Jesus var oppstått. Han forble på jorden 40 dager til. Han viste seg for disiplene og flere andre.  Disiplene var sammen med Ham når Han ble tatt opp til Himmelen for igjen å være med sin Far. De og flere andre var endrektig i bønn til den dagen da de ble fylt av Den Hellige Ånd.

Påsken kommer i Skandinavia på en tid der det så vidt begynner å bli vår. Snøen smelter og det begynner så vidt å komme blomster opp av jorden. Vinteren må vike og alt som har virket dødt får livet tilbake. Naturen preges også av det som skjedde i det åndelige når Jesus overvant djevelen og dødens makt. (Kolosserne 2:15)

DEG VÆRE ÆRE, HERRE OVER DØDENS MAKT. EVIG SKAL DØDEN VÆRE HERREN UNDERLAGT!

Mor Else