HVA SETTER VI VÅR TILLIT TIL? Del 2

HVA SETTER VI VÅR TILLIT TIL?

Del 2

I dag vil jeg begynne med å referere til salme 91. Mange leser denne salmen daglig i vanskelige tider. Når vi hadde svine-influensa, jobbet jeg som leder for en institusjon med syke mennesker i Norge. Jeg ba ut denne salmen over meg og alle både pasienter og ansatte og jeg proklamerte at ingen skulle få svine-influensa. Ingen fikk det selv om andre familiemedlemmer fikk det. Salme 91 ble som en effektiv vaksine. Mange leste den daglig under pandemien nylig også. Jeg gjorde det i begynnelsen, men så sluttet jeg og etter noen måneder fikk jeg covid 19. Jeg sier ikke med sikkerhet at det var årsaken, men jeg hadde begynt å bli likegyldig med beskyttelsen. Det står i andre verset i denne salmen at Herren er min tilflukt og min borg og at Han berger meg fra fuglefangerens snare og fra pest som legger øde. Hele salmen er full av Guds løfter om beskyttelse. Tror vi på Hans løfter?

2.Korinterbrevet, det niende kapittel blir ofte brukt i offertaler. Det står i 6.verset at den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Det står at Gud elsker en glad giver. I 8. verset står det: ”Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning.» Det står i 10.verset at Herren til og med skal gi oss såkorn til den som skal så og vi skal ha rikelig av alt, så vi gjerne vil gi. Vi behøver derfor ikke være redd for å gi til Herren, siden Han har lovet oss en høst på det vi sår. Jeg husker at en åndelig leder kom bort til meg for en del år siden. Han sa: «Jeg ser at du sår, men du forventer deg ikke en høst på det du sår.» Det var sant. Jeg ville ikke gi for å få, men jeg må ikke glemme at dette er en åndelig lov. Det er ikke bare en åndelig lov. Når en bonde sår, så forventer han et resultat av det han har sådd.

Når vi tok imot Jesus, så kom vi i forbund med den levende Guden. Når jeg ble undervist om blodspakten på Bibelskolen, så refererte de til Gamle Testamentet. Det ble blant annet undervist om den pakten som Sauls sønn Jonatan inngikk med David. Når hele slekten til Saul var død, spurte kong David om det ikke var noen igjen og det var en sønn til Jonatan som var lam, Mefibosjet og han ble hentet sammen med sin familie til kong David. Mefibosjet hadde sett på seg selv som en hund, men nå fikk han spise ved kongens bord hver dag. I salme 23 står det at Herren duker bord for oss like foran øynene på våre fiender. Vi er jo i forbund med Himmelen og jordens Skaper. Herren sier at alt Mitt er ditt. FOR ET LØFTE.

 

Vi har en lovsang som begynner slik: «Ikke med hærer, ei heller våpen, men med Den Hellige Ånds kraft.» Det betyr at vi ikke kan stole på det militære eller våpen. Nå tror jeg at det er viktig at et land har et godt forsvar som er trent til å forsvare landet, men når vi ser tilbake på kriger som Israel har vært involvert i, så har vi sett at de har vunnet overnaturlige seirer som bare kan bety at Gud har grepet inn. Når vi leser Gamle Testamentet, så ser vi at Gud ga konkrete og tydelige ordrer om hvordan de skulle kunne seire i en krig. Mye av slaget står i det usynlige.

Ganske ofte leser vi i aviser om at mennesker har hatt englevakt eller det blir sagt på TV. Jeg har selv vært med i en ulykke der forsikringsselskapet sa at jeg måtte ha hatt englevakt. Bilen ble vrakgods, men verken jeg eller en venninne av meg ble rammet. Jeg takker Gud for mitt liv. Når jeg er ute og kjører, ber jeg om Blodets beskyttelse og englevakt. Jeg trenger beskyttelse for uforsiktige sjåfører og jeg vil selv ikke forårsake skader verken på mennesker eller dyr. Når jeg er ute og flyr, ber jeg for kapteinen og jeg ber om engler rundt flyet. Jeg tenker faktisk at de som er i samme fly er heldige da de også er beskyttet.

Jeg holder daglig på med sjelesorg. Stoler jeg på kunnskap eller bøker jeg har lest eller stoler jeg på Den Hellige Ånd? Jeg bruker å si at jeg har fire ører og at jeg lytter til hva Ånden har å si. Jeg kan ikke ha sjelesorg uten at Herren er med. Hvordan skal jeg rive ned tankebygninger eller drive ut onde ånder i egen kraft? Jeg kan ikke stole på meg selv. Det samme gjelder når jeg underviser og prediker. Jeg er helt avhengig av Den Hellige Ånd. Det er ulike salvelser, men Ånden er den samme. Mange sier til meg at de ikke kan tilgi for det som er gjort mot dem er så ille at de ikke kan tilgi. Nei, de kan ikke tilgi i egen kraft, men de kan få hjelp av Ham som kalles Hjelperen. Det samme gjelder det å elske dem som har såret en og gjort en vondt. Vi kan ikke gjøre det av oss selv, men vi kan elske i Jesu navn. Han har jo elsket oss mens vi var syndere. Min kjærlighet rekker ikke så langt, men Hans er ubetinget.

Når du står opp om morgenen, blir du stresset over alt det du skal gjøre? Glemmer du at Jesus har lovet å være med deg hver eneste dag, hele tiden. (Matt.28:20) Han sier: «Kom til Meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» (Matt.11:28) Han sier også at vi skal kaste våre bekymringer på Ham. Han har jo omsorg om oss. (1.Peter 5:7) Tenk om vi kunne ta med Herren fra vi står opp og gjennom dagen. Da ville våre liv se annerledes ut. Kanskje du skal legge deg med Ham om kvelden. Kanskje det løste ditt søvnproblem.

STOL PÅ HAM!

Mor Else