HVA BETYR SANNHET OG HVOR VIKTIG ER DET?

HVA BETYR SANNHET OG HVOR VIKTIG ER DET?

 

Jeg beveger meg nå inn på et emne som er både vanskelig og enkelt. Kjære Gud, hjelp meg. Tror jeg at det finnes absolutte sannheter? Ja, det tror jeg. Tror jeg at jeg selv sitter inne med alle sannheter? Nei, det tror jeg ikke, men jeg vet at jeg er sannhets-søkende og at jeg faktisk hater løgn. Når mine barn var små, så kunne de egentlig ikke gjøre noe verre mot meg enn å lyve. Det satte i gang en del følelsesmessige reaksjoner i meg. Jeg kan tilgi mye når bare mennesker er åpne og ærlige mot meg, men lyver de, får jeg problemer. Jeg skjønner at angst kan ligge bak mye løgn. Mennesker er redde for å bli fordømt eller straffet og derfor lyver de. I mine øyne så ser jeg på løgn som et svakhetstrekk. Jeg respekterer mennesker som kan komme til meg å fortelle meg ting de har gjort eller hvordan de har det. De fleste masker ser jeg jo igjennom og da blir det bare dumt. Jeg har vært i et par land der løgn er så vanlig at mange lyver automatisk. Når jeg har konfrontert dem med det, ser de dumt på meg. De er så vant med å lyve at de ikke ser på det som noe galt. I enkelt land er løgn og korrupsjon så vanlig at selv en del kristne ikke ser på det som synd. Jeg tror verken på hvite eller svarte løgner. Jeg avskyr alt som har å gjøre med løgn.

Når jeg ikke tror at jeg har enerett på sannheten, hvordan vet jeg hva som er sant og hva som er løgn? Dette er et godt spørsmål. Jeg vil begynne med det som betyr mest for meg, nemlig Guds Ord. Jeg vil at Ordet skal være min høyeste autoritet i livet. Hvis jeg hører noe som åpenbart ikke stemmer med Ordet, så avviser jeg det. Bibelen er i mine øyne sann. Problemet er bare det at det er mange ting i Bibelen som jeg ikke forstår og det fins mange ulike tolkninger av Skriften. I tillegg tror jeg noe er feilaktig oversatt. Jeg vet at Herren har gitt meg en gave til å skille. Dessuten har jeg Den Hellige Ånd som min Hjelper. Jeg var bare for noen dager siden i en slik situasjon. Jeg ble oppfordret til å lytte til en amerikansk lærer og predikant. Jeg gjorde det selv om jeg kjente en liten uro på forhånd. Han sa mange ting som var nytt for meg, men refererte hele tiden til Ordet. Jeg fulgte med i Ordet. Etterpå lurte jeg på om jeg hadde trodd feil i mye av mitt liv om dette spesielle emne. Jeg ba til Herren og jeg mente Han sa: «Jeg har sett til ditt hjerte. Du vil ha sannheten. Bli ikke fordømt.» Neste dag leste jeg flere kapitler og alle henvisningene fra dagen før. Da kom freden tilbake. Jeg så at noe var riktig av det som var sagt og dette var relativt nytt for meg, men flere sentrale konklusjoner stemte ikke med Ordet. Jeg fikk da holde fast på det som stemte og la ned det som ikke stemte. Noe i Bibelen er vanskeligere å forstå enn andre og dette hørte til de mer kompliserte tingene. I 1.Korinterbrev, det trettende kapittel og 12.verset står det: «For nå ser vi i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg erkjenne slik som jeg også fullt ut er kjent.» Det er derfor både u-Bibelsk og lukter av stolthet når mennesker mener at det er bare dem som forstår Bibelen fullt og helt. Jeg kjenner predikanter som har hevdet dette, men en del år senere skiftet de mening om sin tolkning av Bibelen og de gikk faktisk fra den ene ytterlighet til den andre. Da velger jeg å gjøre som det står i Apostelgjerningene 17:11. Der står det om de som var i Berøa. De tok imot Ordet med all godvilje og gransket i Skriftene hver dag for å finne ut om det som ble undervist stemte. Jeg tror at vi har mye å lære av dem. De var ikke i utgangspunktet skeptiske, men ville virkelig søke sannheten og da gikk de til kilden, nemlig Skriften. En del undervisning blir gjentatt så mange ganger, at en tror det. Jeg hørte det samme sagt om igjen og om igjen i en menighet jeg var og jeg trodde det uten å undersøke. I dag ser jeg at det ikke stemmer med Guds Ord. Heldigvis var det mye undervisning som var god og nyttig og om jeg er takknemlig for. Vi må være forsiktig slik at vi ikke kaster «barnet» ut med «badevannet» når vi ser en eller to ting som er galt.

Der jeg bor har det i de siste årene vært mye diskusjon omkring katolisismen kontra protestantismen. Jeg leste både Bibelen og Den katolske kirkes egne skrifter for å se hva som var hva. Jeg oppdaget da at mange sentrale punkter i den katolske lære ikke stemte med Bibelen, men var lagt til senere og Guds Ord rekker. Det er nylig skrevet en bok med samme emne. Du og jeg må bestemme oss om vi vil ha Guds Ord som vår rettesnor.

Jesus selv sier i Johannes 14:6 at Han er veien, sannheten og livet og at ingen kommer til Faderen uten ved Ham. Jesus sier ikke bare at Han snakker sant, men at Han er sannheten. Det er faktisk ingen annen som kan si det da alle vi andre har noe løgn i oss. Vi er ikke syndfri. I Johannes evangelium det 8. kapittel snakkes det om at sannheten gjør oss fri og hvis Sønnen får frigjort oss, så er vi virkelig fri. Det refereres til at synd binder oss. Jesus har jo frikjøpt oss slik at vi ikke lenger behøver å være trell under synden. Jeg husker at jeg en gang hadde en preken om sannhet. Jeg hadde tatt med meg noen lenker og bandt disse rundt en tenåring. Dette gjorde jeg for å demonstrere hvordan vi ble bundet om vi ikke levde i sannhet, men i løgn. Djevelen blir kalt løgnens far så alt som ikke er sant kommer fra ham. Djevelen vil ikke at vi skal leve i frihet så han både lyver for oss, fordreier sannheten og får oss til å lyve både bevisst og ubevisst. Vi kan bare åpne en avis eller sette på en nyhets-kanal. Vi kan både lese nyheter og høre reportasjer fra hele verden, men de formidles forskjellig avhengig av hvem som formidler dem. De har sikkert med seg noen sannheter, men nyheter farges av politikk og kultur, religion og personlige synspunkter. Vi må derfor ikke svelge alt vi leser og hører, men være nøye med hvor vi henter vår informasjon. Jeg har ofte hørt på nyhetene om at Israel har angrepet sivile, ja, selv barn, men det blir ikke sagt at det har vært et gjensvar på flere bombeangrep eller drap på israelere. Ved å tie kan en faktisk lyve.

Vi kan ikke lyve for Gud. Han kjenner oss og ser til hjertet. Han vet om vi søker Sannheten eller om vi har skjulte motiver. Ingen av oss vet alt eller har det fulle og hele bildet. Vi kan til og med ta feil, men Herren ser om vi ønsker å snakke sant. Jeg har flere ganger formidlet til andre det som jeg har fått høre som et rykte og det er ikke rett. Det kan til og med bli sladder. Jeg har omvendt meg og blitt mye mer forsiktig med hva jeg formidler til andre. Jeg er sikker på at du har hørt om historien der en fjær ble til fem høns etter hvert som en historie ble formidlet fra en person til en annen og til en annen osv.

Jeg stiller spørsmål om hvor viktig det er med sannhet? Noen ganger betyr det liv eller død. Når Bibelen sier at ingen kommer til Faderen uten ved Jesus, så blir det fryktelig når åndelige ledere sier noe annet. Bibelen sier at vi blir frelst av nåde. Djevelen binder millioner av mennesker når han sier at det er ved gjerninger. I rettsaker søker en etter sannheten og det har dessverre hendt at mennesker har blitt straffet på grunn av falske forklaringer. I Amerika kan en gå i døden på grunn av menneskers løgner da en del stater har dødsstraff. Det skjer nok i en del andre land også. Hva som er sant og hva som er løgn, får alltid ulike konsekvenser. Noen ganger tar det mot å snakke sant.

Vi står daglig innfor valget om vi vil snakke sant eller ikke.

VELG SANNHETEN!

Mor Else