GUD ELSKER Å SE SINE BARN FRISKE.

GUD ELSKER Å SE SINE BARN FRISKE.

 

Noen tror at de er syke fordi Gud vil straffe dem, men les historien i Matteus 7 der Jesus lurer på om vanlige fedre gir sine barn stein når de ber om brød eller en orm når de ber om fisk? Nei, det ville nok bare skjedd hvis faren var veldig mentalt syk. Tror du ikke Guds kjærlighet er større enn en vanlig kjødelig far? Jeg tror det. Jeg tror Gud er ubetinget kjærlighet og at Gud har ubetinget kjærlighet. Det står i Romerbrevet det åttende kapittel at vi har fått Ånden som gir oss rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far.» Gud er vår Far, vår Pappa som elsker oss og vil oss vel. Se 3. Johannes brev det andre verset. Der står det et ønske om at vi skal være friske og ha det godt, like godt som vi har det åndelig.

Gud er god og vil at vi skal ha det godt.

Vi må ha et rett bilde av Gud. Han ville at vi skulle være friske så sterkt, at Han sendte Sin Sønn til jorden for å ta bort våre synder og våre sykdommer. Nei, nå går du for langt kan jeg «høre» noen si. «Bare se deg omkring, mennesker blir syke og dør hele tiden. Du kan ikke si at Jesus har fjernet sykdommene. Dessuten tror jeg ikke at du er perfekt og se deg omkring, verden er full av synd.» Ja, både du og jeg har rett. «Det er umulig», sier du kanskje. Denne jorden kom under djevelens vold når Adam og Eva syndet. Derfor eksisterer både synd og sykdom, men vi leser i både Jesaja 53:4+5 og 1.Peter 2:24 at Jesus bar vår synd og sykdom opp på Korset. Gud hater synd og vi kunne ikke ha kommet til Himmelen dersom vi ikke hadde akseptert Jesus som offer-lammet. Når jeg ber for syke, så gjør jeg dette i full visshet om at Jesus allerede har båret denne sykdommen på Korset. Jeg velger å akseptere Jesus som soning for mine synder. På samme måte kan jeg akseptere at Jesus bar mine sykdommer for at jeg skulle være frisk. Det virker som om det er lettere å akseptere at Jesus bar vår synd enn det er å akseptere at Han bar vår sykdom.

Jeg nekter ikke for sykdommens eksistens, men peker på løsningen.

Jesus sier at Han bare gjør det som Faderen vil at Han skal gjøre. Mye av Jesu tjeneste her på jorden gikk med på å helbrede syke og å sette mennesker fri. I tillegg underviste Han. For meg går helbredelse og befrielse sammen som hånd i hanske. Gud vil ikke bare se Sine barn friske, men også frie.

Både sykdom og ufrihet begrenser Guds barn.

Det står i Matteus 8 at Jesus helbredet alle sykdommer. Du behøver derfor ikke lure på om Jesus kan eller vil lege din sykdom. Jesus møtte en spedalsk mann som kastet seg ned for Ham og sa: «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil. Bli ren» Straks ble mannen renset for spedalskheten.

Gud vil helbrede.

Noen menigheter ber for mennesker som er syke i sine kropper, men hopper over sjelen. Andre er veldig opptatt av sjelesorg og ber ikke så mye for fysiske sykdommer. Noen ber ikke for syke i det hele tatt. Da er de ulydige mot Guds Ord. Markus 16 sier jo at vi skal legge hendene på de syke og de skal bli friske. Vi kan ikke gjøre noen frisk, men Guds kraft i oss kan. Om du er en kristen, har du Guds oppstandelses og legedoms kraft i deg. Håndspåleggelse betyr overføring. Det er også derfor vi skal være litt forsiktig med hvem som får legge hendene på oss.

I Jakobs brev, kapittel 5 står det at vi skal bekjenne syndene for hverandre og be for hverandre, så vi kan bli helbredet. Det står også i samme kapittel at vi skal kalle til oss menighetens eldste når vi er syke og han skal salve oss med olje og be i Herrens navn. I Apostelgjerningene 19 ser vi at tørklær og arbeidstøy til Paulus ble lagt på de syke og da ble mennesker friske og onde ånder for ut av dem. Det samme skjer i dag. Jeg har selv bedt for både klær og servietter som er lagt på mennesker og mennesker blir friske. Alt vi gjør uten tro er synd, så en må ha tro for det.

Jesus har sagt at alt vi ber om i Hans navn, skal vi få. Vi må vite hva navnet innebærer. Det er ikke en formel, men det ligger en mektig kraft og autoritet i det navnet. Jeg hørte en i går som sa at han hadde bedt for 400 før han så helbredelser. Han ble spurt om hva som var forskjellen på da og nå. Nå ser han helbredelser og mirakler hele tiden. «Jeg hadde egentlig ikke forstått hvilken autoritet det var i navnet Jesus», sa han. Når du driver ut onde ånder, må du virkelig vite at du er hode og ikke hale og at åndene må lyde deg på grunn av Jesus. De ble jo beseiret da Jesus viste seg som seierherre over dem på Korset.

Gud sa og det ble. Jeg tror også at vi kan tale til sykdommen å forsvinne eller tale til organer å fungere normalt. Kanskje må en først befale en ånd å forlate området før en taler til kroppsdelen. Uansett hvilken metode vi bruker, så skal vi være ledet av Den Hellige Ånd.

Jeg er ikke imot leger og medisiner, men før du lener deg på dem, så

OPPSØK LEGENES LEGE.

Mor Else