FALL TIL RO OG KJENN AT JEG ER HERREN

FALL TIL RO OG KJENN AT JEG ER HERREN!

 

Ja, dette er begynnelsen på en sang som vi sang mye for en del år tilbake. Jeg bruker denne sangen i en del sjelesorgssamtaler. Mange av dem som jeg har kontakt med er stresset og en del hyperventilerer på grunn av stress og angst. Andre har blitt så deprimerte at de synker sammen i apati og depresjon. De har kommet inn i en mørk tunnel som de ikke ser noen vei ut av. En del synes nesten at Gud har forlatt dem. De har blitt passive, men de har ikke falt til ro og kjent Herrens nærhet.

Jeg skrev de siste par gangene om å hjelpe andre, men det må ikke bli som noe tungt eller fordi en tror en må. Kristendommen er jo den eneste religionen som tilbyr noe gratis. Den baserer seg på nåde og ikke på gjerninger. (Efeserbrevet 2:8+9) Vi må faktisk kunne ta imot før vi kan gi. Vi kan ikke gi noe vi ikke har mottatt.

Jeg tar deg gjerne med til Filipperbrevet 4:6+7. Der står det at vi ikke skal være bekymret for noe, men legge alt fram for Gud med takk. Da skal Guds fred bevare våre tanker og hjerter i Kristus. Det er ikke lenge siden jeg skrev om at vi skulle kaste våre bekymringer på Herren da Han har omsorg for oss. Bekymring er motsatsen til fred og bekymring i seg selv leder ikke til noe godt. Om en er bekymret, så får en be og en får be om hjelp til å gjøre noe med det en er bekymret for. Bekymring er en energi-tyv om den ikke leder til en positiv handling.

Vi lever i en tid av mye stress. I våre vestlige land arbeider ofte begge foreldrene og en skal være dyktig på jobb og også som foreldre. Barn skal hentes på førskolen og de må ofte kjøres til ulike aktiviteter når de blir lite eldre. Mat skal lages og den bør jo være sunn. Det kommer stadig informasjon om hva en skal spise og hva en ikke skal spise. Kravene står i kø. Har du tenkt på køordningen? I Matteus 6:33 står det at vi først skal søke Guds rike og Hans rettferdighet for da skal vi få alt det andre i tillegg. Å søke Ham, betyr at du begynner dagen med Herren. Du søker ikke Ham når du sier: «Vær med meg i dag» og løper videre. Jeg kan nesten høre at noen blir sint på meg nå og sier: «Du må jo forstå at jeg ikke har tid til å søke Herren om morgenen.» Nei, jeg forstår ikke at du har råd til å la være. Vi kaller ofte Jesus som Herre, men er det bare noe du sier på et møte eller får Han være Herre fra du står opp om morgenen til du legger deg om kvelden. Han vil jo også være Herre over natten. Jesus bor i oss som har tatt imot Ham, men Han styrer ikke våre liv utenom vår vilje. Det er vi som bestemmer hvilken plass Han skal ha i vår hverdag. Smith Wiggelsworth sa at han ikke ba lange bønner, men det gikk ikke fem minutter mellom dem. Jeg forstår at ingen av oss kan be ustoppelig selv om Bibelen oppmuntrer oss til det. Jeg tror likevel at vi kan be i tunger og tenke på Jesus midt i andre gjøremål. Jeg snakker med Ham og ber Ham hjelpe meg selv med praktiske gjøremål.

Langvarig stress skader oss. Det kan faktisk gjøre oss syke. Stress produserer giftstoffer. Hvorfor har yoga blitt så populært? Noe på grunn av at djevelen vil lure mennesker til å gjøre ting som kommer ifra ham, men også fordi så mange er full av stress og vil ha hjelp til avslapning. Vet du at du kan legge deg ned og puste dypt og rolig uten yoga? Jeg gjør det. Gud har skapt oss til å puste og Han vil at vi skal falle til ro. Så snart jeg kjenner stress, prøver jeg å sette meg ned og puste og ofte ber jeg Herren hjelpe meg til å slappe av midt i det jeg skal gjøre. Jeg har ikke alltid levd slik og da fikk jeg smake konsekvensene av stress.

Når du elsker noen, vil du gjerne være sammen med den personen. Herren elsker oss og vil gjerne være sammen med oss. Elsker vi Ham? Han vil komme oss i møte og gi oss fred. Herren har i det siste sagt at jeg bare skal gjøre det Han ber meg om å gjøre og da vil det lykkes. Mange er så opptatt og full av uro og stress at de ikke kan høre hva Herren vil. «Du er heldig du som hører hva Han sier», får jeg som kommentar noen ganger. Herren gjør ikke forskjell på mennesker. Om det er mye bråk i et rom, blir det vanskelig å oppfatte hva som blir sagt til en. Er det mye uro inni i en, så blir det også vanskelig å oppfatte hva som sies. Når du faller til ro og setter deg ned med Herren uten å komme med en lang liste av bestillinger, så er du mye mer lydhør.

Kjenner du Herren? Det står at vi først skal falle til ro og så skal vi kjenne Herren. Hvem er Han? Forstår jeg at Han elsker meg og vil meg bare vel? Har jeg lært å kjenne Ham som Frelser og Den som er med meg i alle situasjoner. Han har lovet å aldri forlate sine barn og vi er Hans barn.

Når du kommer til Herren, er det som å komme til en oase. Du får drikke av det friske vannet, du fyller på energi-tanken og du får legge av deg alle byrdene som enten andre eller du selv har lagt på deg. Hans åk er jo lett og gagnlig. Djevelens åk er tunge.

LA OSS TA TID MED HERREN!

 

Mor Else