DJEVELEN BRUKER GUDS ORD.

DJEVELEN BRUKER GUDS ORD.

 

 

Dette er et emne som jeg aldri har skrevet om før, men jeg har mye å skrive om. Vi vet at djevelen kan Ordet. Jeg tror faktisk at han kan det bedre enn de fleste av oss. Det tragiske er at han ikke bruker det til noe positivt, men er ekspert på å forvrenge Ordet og bruke det imot oss. Det gjorde Han også imot Jesus, men da fikk han gjensvar. Denne historien kan vi lese om i Matteus 4:1-12, Markus 1:12-13 og Lukas 4:1-13. Jeg vil gjengi noe av historien her. Jesus hadde blitt ført ut i ødemarken og Han hadde fastet i 40 dager og netter. Da var Han sulten og antakelig litt svak og da kom djevelen. Jeg har erfaring med at djevelen som oftest kommer når vi er slitne eller svake. Han sa til Jesus: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» Da gjorde Jesus det som vi også må gjøre. Han sa: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Da stilte djevelen Jesus ytterst på tempelmuren i den hellige byen og han sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi englene sine befaling om deg. De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.» Da svarte Jesus: «Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Djevelen ga seg ikke så lett og han tok med Jesus til et meget høyt fjell og viste Ham alle verdens riker med sine herligheter. Han sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Da svarte Jesus igjen ved å sitere Ordet: «Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen Jesus og engler kom for å tjene Ham. Det er ikke alt i denne historien som jeg forstår. Jeg skjønner ikke helt at Jesus tillot djevelen å lede seg til disse plassene, men Gud tillot djevelen å friste Jesus og det ble i sannhet et bevis for Hans syndfrihet. Når djevelen er villig til å gi fra seg alle verdens riker, så er dette et bevis på at han er denne verdens hersker. Han fikk makten over jorden ved syndefallet. Jeg synes det er interessant at tilbedelse er viktigere enn rike-dommer for djevelen. Han vil være større enn Gud. Det var jo dette som var årsaken til at han ble kastet ut av Himmelen. Han fortsetter fremdeles med sitt lureri for å få oppmerksomhet. Det er vel derfor Jakob 4:7 sier at vi skal stå ham imot, så vil han flykte fra oss. Når vi blir fristet, skal vi bruke samme taktikk som Jesus og si: Det står skrevet.

 

Jeg har hatt kontakt med en del mennesker som sliter psykisk. Noen av disse tør ikke å lese Bibelen. Det virker som om djevelen leder dem til Ord som er enten vanskelige å tolke eller som blir vendt imot dem. Et slikt eksempel er i Matteus 5 der det står skrevet at det er bedre å hugge en kroppsdel av enn at hele kroppen kommer til helvete. Dette kan bli helt konkret for noen og jeg vet om syke mennesker som har hatt dårlig samvittighet fordi de ikke har gjort dette. De fleste av oss skjønner at vi ikke skal begynne å hugge av kroppsdeler, men stå fristeren imot. Gud har skapt kroppen og det står skrevet at den er et tempel for Den Hellige Ånd. Vi skal ikke ødelegge tempelet. Derimot skal du stenge av datoen når du blir fristet til pornografi. Hvis TV er en fristelse, så kast det. Hvis du ikke kan se kvinner i bikini, så gå ikke på badestranden. Nå er jeg også litt drastisk, men jeg vil understreke at det ikke er kroppen du skal ødelegge, men det som trigger deg til å synde.

 

Djevelen elsker å komme med halvsannheter. Jeg kan for eksempel nevne Matteus 6 der det står at vi ikke skal tjene både Gud og Mammon. Noen tror at Gud ikke vil vi skal ha penger. Hvordan tolker du Ordet i 3.Johannes brev som sier at vi skal ha det godt? Selvfølgelig vil Gud at vi skal ha penger, men penger skal ikke være en avgud for oss. Det er noe vi trenger for å fungere her på jorden og Guds rike trenger mye av det og derfor skal vi ha, så vi kan gi.

Jeg ser på penger som en velsignelse og jeg blir glad når jeg har nok til å velsigne andre.

 

Mitt liv hører Herren til og det gjør også mine penger.

Et annet ord som en del får vanskeligheter med er Matteus 10:34 – 36. Der står det at Jesus ikke er kommet for å bringe fred, men sverd. En trodde at han ikke kunne elske sin mor da det står at en ikke skal elske sin mor eller far mer enn Jesus. Budene sier at vi skal hedre vår far og vår mor så vi kan leve lenge i det landet som Gud har gitt oss. Det er ganger som foreldre vil ha en sønn eller datter vekk fra Jesus. Vi kan for eksempel tenke på en muslim som blir kristen. Barnet skal fremdeles ære foreldrene for å ha gitt det liv, men skal beholde Jesus i sitt hjerte. Det kan være ganger der en skal hedre og velsigne foreldrene, men likevel holde fysisk avstand. Det står i hvert fall ikke at en ikke skal elske sine foreldre.

 

Jeg holder på med sjelesorg og når en gjør det, er det svært ofte nødvendig å gå tilbake til fortiden. Mange blir advart mot å gjøre det og to bibelsteder som blir brukes flittig er  2.Kor.5:17. Der står det at den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. En annen historie er Lots hustru. Herren hadde befalt dem å flytte og ikke se seg tilbake. Hun var ulydig og resultatet var at hun ble til en saltstøtte. Jeg skal ikke endre på noe av det som står, men forklare litt. Det står at i Kristus er vi en ny skapning. Det er helt sant. Når vi blir født på nytt, så flytter Herrens natur inn i vår ånd og vi får en helt ny ånd. Det gamle blir borte, men du får ikke en ny sjel og kropp. Rom.12:2 sier at vi skal fornye vårt sinne. Jeg ble ikke ti kilo tynnere den dagen jeg ble frelst. Lots hustru ville tilbake for å bo der hun bodde før. Når Den Hellige Ånd leder meg eller andre til å gå tilbake til fortiden, så er det ikke for at vi skal bo der. Tvert imot så går jeg tilbake for å bli kvitt det som hindrer meg i å leve fullt og helt som en Jesus-person i dag. En skal ikke gå tilbake i fortiden med mindre fortiden skaper problemer for nåtiden og framtiden. Djevelen vil ikke at mennesker skal bli frie og hele og i dette tilfellet bruker han Guds ord imot mennesker. Særlig vil han at kjente predikanter skal tale om dette slik at de som trenger det ikke skal få hjelp.

 

Et annet ord han bruker i dag er ordet nåde. Vi er alle frelst av nåde. Ingen av oss fortjener det og vi kan ikke legge til eller trekke fra noe av det Jesus gjorde på Korset. En del av oss har nok levd for mye under en religiøs forkynnelse om loven og lovgjerninger og da kommer det ofte en motpol. Det sies jo at vi kristne går i fra en grøft til en annen. Det står skrevet at Jesus er verdens Frelser og har tatt all vår synd. En del tolker dette slik at en ikke lenger behøver å bekjenne synd. I en del kretser har det ført til verdslighet og utskeielser. Jesus har jo betalt all vær synd. Det er klart og fullbrakt. Ja, vi kan få tilgivelse for all vår synd og det finnes ingen ting som er for stort, men 1.Johannes 1:9 gjelder fremdeles og der står det at vi skal bekjenne våre synder. Dessuten står det i Markus 11: 26 at dersom vi ikke tilgir dem som har gjort misgjerninger mot oss, så vil heller ikke vår Far i Himmelen tilgi oss våre misgjerninger. Det er viktig at vi leser hele Bibelen og ikke lar djevelen lure oss med halvsannheter.

 

Djevelen kan egentlig ta hvilket som helst ord i Bibelen og vende imot oss. Da må du huske på at Jesus ikke kom for å dømme verden, men å frelse den. Hvis vi lever i synd, er det normalt å ha dårlig samvittighet til synden er bekjent og gjort opp, men djevelen har ingen rett til å fortsette å anklage deg etterpå. Fordømmelse kommer ikke fra Herren. Når djevelen prøver å vri Guds Ord imot deg, så spør alltid Den Hellige Ånd om hvem som taler. Djevelen er en løgner og han elsker å bruke Guds Ord som et våpen imot oss.

 

 

BLI KJENT MED HERREN SÅ VIL DU LETTERE AVSLØRE FIENDEN.

 

Mor Else