DET ER FULLBRAKT!

DET ER FULLBRAKT!

 

I Skandinavia har vi nettopp feiret påske. På Skjærtorsdag deler vi ofte nattverd sammen. Jesus innstiftet nattverden når Han åt det siste påskemåltidet sammen med sine disipler. Han sa at brødet var Hans kropp og vinen var Hans blod. «Gjør dette til minne om meg», sa Han. Selvsagt er ikke brødet Hans kropp, men et symbol på Hans lidelse for våre synder. Han ga Sin kropp for vår skyld. Hans blod rant når Han ble korsfestet og vinen er som Hans blod. «Det er den nye pakt i mitt blod som er utøst for dere», sa Jesus. 1.Korinterbrevet 11:17-12. kapittel beskriver mere om nattverden.

Langfredag feirer vi Jesu lidelse fra Han ble forrådt til Han døde på Korset. Han ble korsfestet av sine egne. Pontius Pilatus ville frigi Ham, men folkemengden ville at Jesus skulle korsfestes og at morderen Barabbas skulle gå fri. Tradisjonen var slik at ved hver høytid brukte landshøvdingen å gi en fange fri. Profeten Jesaja profeterte i over 700 år tidligere om Jesu korsfestelse. Mine favoritt vers er Jesaja 53:4+5. «Sannelig våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder, Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.» Langfredag er en dag av lidelse. Det er kanskje den viktigste dagen i historien. Da kom løsningen på hele verdens synd. Jesus var det eneste syndfri offerlam i menneskelig skikkelse. Han var villig til å lide for vår skyld selv om Han var uskyldig. Djevelen trodde at han hadde vunnet, men i virkeligheten hadde han tapt. Han forsto ikke den seieren Jesus vant på Korset. Jeg tror ikke alltid vi heller forstår hvor stort det er. Jeg tror heller ikke vi forstår hvilken smerte Han bar. Jesus opplevde at Han var helt alene og opplevde at selv Faderen hadde forlatt Ham, men det var selvfølgelig ikke riktig. Forhenget i tempelet revnet etter midten. Solen ble formørket og det kom et mørke over hele landet i tre timer. Forstår vi hvilke krefter som var i gang? Mitt svar er nei. Det eneste jeg forstår er at det var voldsomt og noe av det mest viktige som har skjedd i historien.

Den neste dagen vi feirer er søndagen. Det står at det var den første dagen i uken. Maria Magdalena kommer til graven. Hun ser at stenen foran graven er tatt bort. Hun løper til Simon Peter og Johannes. Jesus var ikke der og hun trodde at noen hadde stjålet Ham. Linklærne til Jesus lå der. Begge disiplene løp til graven for å se hva som hadde hendt. Disiplene begynte å tenke på at Jesus hadde sagt at Han skulle oppstå fra de døde. Maria sto like utenfor graven og gråt. Hun kikket inn i graven og da så hun to hvitkledde engler som satt der Jesu kropp hadde ligget. De spurte henne hvorfor hun gråt. I samme øyeblikk sto Jesus der, men hun skjønte ikke at det var Ham, men til slutt forsto hun at det var Jesus. Han sier: «Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til Far.» Han ber henne gå til sine brødre og fortelle dem at Han stiger opp til sin Far, min Gud og deres Gud. Hun gjorde som Jesus hadde bedt henne å gjøre. Jesus åpenbarte seg senere for disiplene. Tomas var ikke der når Han kom og han tvilte på at det virkelig var Jesus. Han ba om å få se de naglemerkede hendene og såret i siden. Neste gang Jesus kom til dem, så fikk Thomas gjøre akkurat det han hadde bedte om.

Jesus forble på jorden i 40 døgn. Han åpenbarte seg for flere mennesker og Han var sammen med disiplene flere ganger. Han gjorde under og mange av disse er ikke skrevet ned.

Etter at Jesus hadde vært på jorden 40 døgn etter sin oppstandelse, så kom tiden da Han skulle forlate jorden. Han sa at de ikke skulle være så lei seg for de skulle vente på Den Hellige Ånd og når Han kom, så skulle de få kraft til å være Jesu vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Så forlot Jesus jorden. Han ble løftet opp mens de så på, og en sky tok bort Ham fra øynene deres. De fortsatte å stirre mot himmelen og da sto to menn i hvite klær foran dem og de sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på sammen måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. De gikk da opp og ca. 120 mennesker var samlet i den øvre salen til Pinsedagen. Det står at de var i endrektig bønn.

Vi forstår at Jesu oppstandelse var et stort, stort mirakel. Han brøt dødens makt. Vi leser i Kolosserbrevet 2:14+15: «Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbrudd; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.»

JESUS TOK VÅR SYND, HAN BAR VÅRE SYKDOMMER. HAN BRØT FORBANNELSER OG HAN VANT EN SEIER OVER MAKTENE OG ÅNDSKREFTENE.

Det er på grunn av hva Han gjorde på korset at vi kan legge hendene på de syke og tro for helbredelse. Det er på grunn av Ham at vi kan erklære mennesker syndfri når de bekjenner sin synd. Det er på grunn av Ham at vi har makt over djevelen.

LA OSS FUNGERE I OPPSTANDELSES-KRAFTEN!

Mor Else