BRILLER

BRILLER.

 

Jeg kan tenke meg at du har en del spørsmål rundt tittelen. Du vet jo at jeg verken er øye-lege eller optiker. Jesus brukte liknelser veldig ofte når Han snakket med disiplene Sine og jeg liker også å snakke om åndelige ting utfra konkrete, praktiske eksempler. Denne gangen er det briller. Det er kanskje ikke så rart da jeg nylig hadde en operasjon på begge øynene. Jeg hadde brukt veldig sterke briller i nesten hele mitt liv og på eldre dager hadde jeg fått grå-stær. Jeg kan nå gå uten briller og ser bedre enn noen gang. For meg er dette som et mirakel. Det er likevel ikke bare positivt. Nå ser jeg flekker både på meg og i leiligheten min. Det har aldri blitt vasket så mye som nå. Jeg ser feil og mangler og jeg må passe meg så jeg ikke overdriver. Nå er det dessuten vår og det blir sterkere sollys. Det har fått meg til å tenke i åndelige termer. Dess nærmere vi kommer Herren, dess klarere ser vi og det blir lettere å se det som er synd og ikke behager Ham. Når vi lever i en gråsone, så ser det meste grått ut. I mørket, ser vi ingen ting. Mennesker med dårlig syn, må ofte bruke forstørrelses-glass.

Hvilke briller bruker du i det daglige eller når du møter et problem? Hva slags briller har du på deg når du leser Bibelen eller når du møter andre mennesker? Noen har hva jeg kaller de kritiske brillene. De ser stadig etter feil. De har briller som bare lar personen se det negative. Når de leser Bibelen, så eter de ikke Bibelen som god og variert mat, men de ser etter noe de ikke forstår, noe som kan minske troen eller forvrenge Guds-bilde. Når de går i kirken, så skjønner de ikke hva pastoren sier eller så tror de at han eller hun mistolker. Kanskje pastoren har en feil uttale også. Dessuten så passer ikke klærne til en søndags gudstjeneste. Stolene kan være vonde å sitte i og det var for få eller for mange sanger. Musikken var for høy eller for lav og slik kunne jeg fortsette. Det er ganger da vi skal få lov til å si ifra om ting uten å bli beskyldt for å ha en kritisk ånd, men noen har virkelig feile briller på. Når de møter andre mennesker, så ser de etter feil og det er ikke vanskelig å finne det. Ingen av oss er perfekte. Det kan være noe feil på utseende, på klærne, på hva vi sier, tror eller hva vi gjør. Når en bruker de kritiske brillene, ser en ikke alt det positive og om en ser litt av det, så er det det negative en snakker om. Det er gjerne mennesker med lav selv-følelse som bruker kritiske briller. Djevelen er flink til å reklamere for disse brillene. Noen tror at de er kalt til å korrigere alt og alle og da må en kanskje ha flere par av slike briller. Bibelen er klar på hva som er synd og hva en skal gjøre om mennesker lever i synd, men Herren er nådig og da tror jeg at vi skal se etter Kristus i våre åndelige søsken og se etter muligheter og det positive. Om en stadig kritiserer noen, så økes bare mindreverdet og en blir mer og mer redd for å gjøre noe galt. Noen bruker nemlig «angst-briller» og ser alt gjennom angstens briller. De som har dem på hele tiden, kan isolere seg fra andre da det å gå ut er farlig. En kan bli overkjørt eller voldtatt og skutt ned. Det er farlig å kjøre bil og buss, toget kan kollidere og flyet kan falle ned og båten kan synke. Angst-brillene har gjort at dem ser mennesker som en trussel og noe en må unngå. De kan såre dem og i verste fall gjøre dem noe vondt. Noen tar av seg angst-brillene når de er alene, mens andre har på seg ekstra sterke angst-briller når de er alene. Det kan være veldig skummelt. Noen angst-briller gir et uklart syn da det ikke er sikkert at de vet hvorfor de er redde. Andre briller retter synet mot alt en kan være redd for og det kan være veldig konkret. I Bibelen står det at vi ikke har fått fryktens ånd. Det er fryktens ånd som setter på deg disse brillene. Når vi stadig bruker disse brillene, så tillater vi fryktens ånd å styre oss.

         Ånden eller åndene må kastes ut og brillene må knuses og gjøres til intet.

Vi har «religiøse» briller og «human-etiske» briller. De religiøse brillene er farget av bud og regler og glasset er veldig hardt og de som bruker dem er ofte dømmende og selvrettferdige. Disse brillene kan likne litt på de kritiske, men disse brillene ser på seg selv og ikke minst andre gjennom Loven. De bruker ofte Bibelen når de ser på andre, men da med Loven som filter. Følger mine medmennesker Bibelen og da må det være slik som bæreren av religiøse briller tolker den? De overser det bibelordet som sier at der som den Hellige Ånd er, der er det frihet. Nei, de har laget sitt eget system og alle blir sett på og dømt utfra dette systemet.

I dag finnes det mange humanistiske briller. Humanisme setter menneskeverdet og mennesket i fokus. Noen ganger blandes ordet humanisme inn i andre religioner. Å ta hensyn til menneskeverdet er viktig, men i Norge kaller humanetikerne seg som et alternativ til kristendommen. De vil være uten Gud. Når du har på deg humanetiske briller, så skal du respekteres for det du er og gjør. Det som kjennes rett for deg, er rett. De ser på mennesker uten å tenke på om det de gjør er feil eller galt. Mennesket kan gjøre hva det vil innenfor landets lover. Det rare er at når de tar på seg sine briller, så ser de noen svarte flekker når de møter kristne. De ser svarte menn og kvinner som tror på noe som ikke finnes. Brillene blir så svarte at de ikke ser det ordet som de ellers elsker, nemlig toleranse. Det er ingen som har opphøyet menneskeverdet så mye som Gud. Han skapte oss i Sitt avbilde. Når Han skjønte at vi ikke kunne klare oss selv, så gav Han Sin egen Sønn for at vi igjen kunne komme til Ham og få evig liv. Han sendte også Den Hellige Ånd for å hjelpe oss. Gud elsker oss og troen på mennesket kommer ikke fra humanismen, men fra Gud.

I dag finnes alle mulige slags briller, i alle fasonger og i alle farger. Solbrillene skal jo beskytte oss mot solen. I åndelig forstand så er det mange som går med solbriller hele døgnet. De er så redd for lyset fra Himmelen, at de må ha briller som beskytter seg. De vil ikke bli avslørt eller slutte med det de holder på med, så da er det godt med solbriller. De vil absolutt ikke høre om en Gud som har skapt dem og elsker dem. De åndelige solbrillene hjelper dem til å leve i en gråsone eller helt i mørket.

Andre briller er innstilt slik at en bare kan se visse ting. Noen ser sex i alt og andre ser bare det de begjærer i alt. Brillene er innstilt på bare en ting.

Mine øyne er nå justert. De har kommet i balanse. Gud vil gi oss briller som er fin justert. Den Hellige Ånd er kommer for å overbevise oss om synd og nåde. Hvis vi bare ser etter synd i oss selv og andre, kan vi lett bli deprimerte. Vi må også se nåden. Vi trenger briller der vi ser på oss selv gjennom Guds øyne. Han har et filter som gjør at Han ser Sine barn uten synd på grunn av Jesu blod. Vi må ha briller som lyser opp Jesus og korset. Vi må ha briller som ser djevelen når han frister oss. Vi må få finjusterte «kjærlighets-briller» De ser på andre mennesker med kjærlighet og nåde. Kjærlighets-briller ser synden, men ser hele tiden Jesu blod som vasker synden vekk når vi vender oss bort fra den. Disse brillene ser mulighetene hos sin neste. Dette er ikke solbriller som holder lyset ute. Nei, disse brillene forsterker lyset, så vi blir salige og kan vandre i Lyset.

BYTT BRILLER OM DET ER NØDVENDIG.

Mor Else