KAN DU NYTE LIVET?

Nå tror noen av dere at jeg er «ute og sykler». Gud vil vel ikke at vi skal være nytelses-syke. Nei, jeg spurte ikke om det. Jeg spurte om du kunne nyte livet? Det å nyte har i mange kristne sammenheng vært negativt betonet. Det blir ofte forbundet med seksuelles utskeielser, overdreven bruk av alkohol eller et egoistisk levesett der jeg og meg står i fokus. En kan få forestillinger om fester der en har masse med utsøkte retter og hvor en kan drikke så mye en vil av alt mulig. Det er også lagt opp til fornøyelser som kan spille på syndige lyster. Jeg spurte ikke om du kunne gjøre hva som helst for å tilfredsstille dine lyster. Jeg spurte om du kunne nyte livet.

Hvem har skapt livet? Det er i sannhet Gud. Jeg tror ikke noe på at jeg kommer fra apene. Jeg synes faktisk ikke at jeg likner på en. Nei, jeg tror på Skaperen som har skapt alt som har liv i seg og som har skapt deg og meg. Jeg snakket en dag med en som ville ta vare på naturen og også ville hjelpe menneskene på jorden. Han var vegetarianer og var en veldig hyggelig ung mann. Jeg spurte han om han visste forskjellen mellom han og meg? Det ble stille og jeg fikk svare: «Du dyrker det skapte, men jeg dyrker Han som har skapt alt sammen.» Det er mange i dag som vil bevare naturen og det er ikke noe galt i det, men vi må aldri glemme hvem som har skapt naturen og alt som har liv i seg.

Hva gjør vi med det livet som Herren har skapt?

Mange er så opptatte av å gjøre at de glemmer alt omkring seg. Jeg tror mange gjør så mye fordi de da kanskje tror, muligens ubevisst, at de blir elsket mere da. Herren elsker oss med en evig kjærlighet og ingen ting kan skille oss fra den. (Rom.8:35-39) Vi kan faktisk ikke gjøre noe for å bli mere elsket av Gud, men vi mennesker kan nok forandre vårt syn på andre ut i fra hva de sier og gjør.

Hva gjør vi med det livet Gud har skapt? Han har skapt hver og en av oss og hva gjør vi med det livet? Lever vi i samfunn med ham som skapte oss? Lever vi i takknemlighet til Han som skapte oss? Hvordan bruker vi det livet Han ga oss? Jeg tror absolutt at hver og en av oss er skapt med en spesiell hensikt, men jeg ser ikke noe sted i Bibelen at vi skal løpe fra en aktivitet til en annen heseblesende og med tunga ut av munnen. Derimot er Bibelen full av ord om fred og glede og i salme 23:5 står det at Han dekker bord for oss framfor våre fiender og i Johannes tredje brev, det andre kapittel skriver: «Du elskede! Jeg ber om at du må ha det godt i alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt.» Nå tror jeg det skulle stå ånd og ikke sjel her, men det kan sikkert diskuteres. I begge disse bibelversene ser vi at Gud vil at vi skal ha det godt. Det står også at han vil at vi skal være friske. Det er mye lettere å nyte livet når vi er friske. Jeg synes i hvert fall det. Jeg synes faktisk det er litt vanskelig å skrive om dette emne med tanke på dere som er syke. Jeg forstår veldig godt at det er vanskelig å nyte livet når smerter og andre ubehag herjer kroppen. Det er igjen en bekreftelse for meg på at min Gud som er god ikke vil at vi skal være syke og at det kommer fra en annen kilde. Gud har skapt våre kropper og han vil at vi skal bruke det Han har skapt. Når jeg var barn, ble jeg meget begrenset i hva jeg kunne gjøre og dessverre sitter en del av det fremdeles fast i meg. Den Hellige Ånd og jeg jobber med dette området i mitt liv. Han har skapt oss til å gå og løpe. Han har skapt oss til å fungere og kunne glede oss over det. Når jeg hører på idretts-utøvere forteller om all gleden de har, tenker jeg på Han som har istandsatt dem til å holde på med det som gir dem så mye glede. Jeg er fullt klar over at det ligger mye trening og smerte bak, men når det ikke blir noe overdrevent, må gleden være større enn smerten. Vi er ikke skapt til å sitte passive foran TV i timevis eller foran datoen uten å bevege oss. Gud har skapt livet i kroppen for at vi skal bruke det. Når jeg tenker på hvordan alle lemmer fungerer sammen, blir jeg imponert.

Nyter du det å spise? Mat gir liv. Ikke all mat er godt for oss, men uten mat og drikke, kan vi dø. Når jeg ber for anorektikere, så tar jeg ofte autoritet over dødens ånd. Mennesker som ikke spiser ordentlig, har ofte en tendens til å straffe seg selv. Herren sier at han dekker bord for oss framfor våre fiender og Han ga Peter et syn av mye god mat som Peter opplevde hørte til det ulovlige. Rett mat og drikke gir oss glede og liv. I mange land kombineres det å spise med det å ha samfunn med andre mennesker. Mat og fest hører sammen.

Jeg kjenner flere som elsker å gå ute og be. De nyter både naturen, beveger kroppen og får snakke med Sin Pappa. Da blir det ikke tungt å be. Jeg vet at det å be kan være en jobb, særlig hvis åndelig krigføring er involvert, men jeg tror at Gud vil at vi skal nyte selv det å be.

Herren vil at vi skal nyte det å være sammen med Ham.

Mange opplever dessverre det som en plikt og noe tungt, men hva er bedre enn å være i Hans nærhet? Jeg vet ikke hva det skulle være. Han vil at vi skal slappe av i Hans nærhet. Vi behøver ikke stresse med å finne de rette ordene eller ha den rette kropps-posituren. Vi kan bare være sammen med Ham som elsker oss og som vil oss det beste.

Takker du Gud for alt det vakre Han har skapt? Han har skapt alt for at vi skal glede oss over det og for at det skal være nyttig for oss. Tar du deg tid til å beundre havet og fjellene eller en liten blomst som stikker opp om våren gjennom snøen? Når jeg ser naturfilmer, blir jeg mer og mer imponert over Skaperen. Han har tenkt på de minste detaljene. Jeg så nylig en dyrefilm og hvert dyr hadde de forutsetningene som skulle til for å leve akkurat der de gjorde. Du må ikke komme til meg å si at verden er skapt på slump. Det er noe av det dummeste jeg hører.

En gang sto jeg og beundret utsikten og jeg mente Herren sa: «Dette er skapt for deg.» Jeg elsker å reise og jeg elsker å se nye ting. Noen er redd for å reise, men jeg nyter det. Det gir meg virkelig glede.

I det siste har Herren talt til meg om å nyte livet. Han vil ikke at jeg bare skal gjøre og stresse rundt, men glede meg over livet, både de små og store tingene. Jeg har levd i for mye plikt og har ikke nytt livet nok. Jeg tror på plikter og ordninger, men det må være balanse.

Det å nyte livet er veldig anti-religiøst, men veldig guddommelig.

Tar du deg tid til å lytte til musikk, lese en god bok eller beundre et kunstverk? Kanskje har du et ønske om å gjøre noe av dette selv. Hva hindrer deg? I hvert fall ikke Gud.

Jeg vet at Herren kommer snart. Jeg vet at mennesker må bli frelst. Jeg vet at vi må gå ut og vinne verden for Kristus. Jeg vet hva Markus 16 sier at vi skal gjøre, men vi må ha balanse i våre liv og altfor mange jobber i frykt for å såre Gud. Det blir feil motiv. Vi skal drives av kjærlighet og ikke av frykt.

TAKK GUD FOR LIVET. NYT DET OG DU VIL SE AT DET ER LETTERE Å GI LIV TIL ANDRE MENNESKER.

Mor Else