HVA SKAL JEG GJØRE I DETTE ÅRET SOM NETTOPP HAR BEGYNT?

Noen vil synes dette er et dumt spørsmål. «Jeg har familie og jobb. Dessuten er jeg med i en liten menighet som trenger frivillig innsats av alle sine medlemmer. Spør meg heller om hva jeg ikke skal gjøre.»

Selvfølgelig forstår jeg at det er en del dagligdagse gjøremål som alle må gjøre, men mange lever som et hamster som går rundt og rundt på et hjul og deres liv består av rutiner som kan være bra, men også dårlige. Hvem har satt i gang hjulet og hvem styrer hjulet i dag? Regner med at du forstår symbolikken. Jeg har mange i sjelesorg som er utmattede eller utbrente. Det er ikke Guds mening og en må omprioritere livet sitt.

Jeg vil begynne med et ord som står i Johannes 5 og fra det 19.verset: «Jesus tok til orde og sa til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin Far gjøre. Det Far gjør, gjør også Sønnen. For Far elsker Sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Og han skal vise ham større gjerninger enn dette, så dere skal undre dere. For slik Far reiser opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også Sønnen levende hvem han vil. Og Far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen slik de ærer Far. Den som ikke ærer Sønnen, ærer heller ikke Far, han som har sendt ham.»

Vi ser her at Jesus ikke gjorde noe uavhengig av Faderen. Han levde veldig nær sin Far. Det står jo mange steder at Jesus gikk avsides for å være sammen med sin Far. Selv på Korset i den verste smerte og pine ropte Han på Far. Jeg tror at de fleste av dere som leser dette, er kristne og det betyr at Jesus bor i deg og at du er en etterfølger av Kristus. Da skal vi jo gjøre det samme som Jesus. Når Jesus ikke kunne gjøre noe av seg selv, men bare det Faderen sa og gjorde, skulle det være helt klart at heller ikke vi kan det. Jeg kan nesten høre at noen av dere blir irriterte nå. Du sier kanskje så her: «Jeg kan da vel ikke spørre Gud om jeg skal gå å handle eller om jeg skal gå på arbeid eller spise mat.» Nei, jeg tror ikke du skal ligge i sengen når du våkner om morgen og vente på at Herren skal tale for å komme opp. Gud har skapt oss mennesker til å fungere og Han har skapt oss med en hjerne som skal brukes. Når det er sagt, så har jeg tidligere spurt om hvordan du begynner dagen. Tar du deg tid til å være sammen med Herren i Ordet og i bønn? Vi vet vi trenger mat, men noen ganger trenger vi gudommelig veiledning til hva vi skal spise. Jeg vet om en del som akkurat ved årsskifte bestemte seg for å forandre kostholdet. Det er normalt for barn og unge å gå på skolen og det er normalt for voksne å arbeide, men søker du Herren for valg av utdannelse og for hvilken jobb du skal ha? Hvor bevisst er du på at Jesus bor i deg og at Han er med deg også i de daglige gjøremålene?

Selv om hver dag består av en del rutiner, så behøver ingen dag å være lik den andre. Noen tror dessverre at det er kjedelig å være kristen, men jeg vet ikke om noe som er mer spennende. Jeg har i det siste opplevd at Herren har kommet med mange overraskelser. Jeg spør aldri om å få komme til noen for å tale eller undervise, men Herren åpner stadig nye dører og jeg står bare og ser på.

Noen ganger ber Herren meg om å gå i butikken og akkurat da møter jeg noen jeg kan be for. Andre ganger blir noe avlyst og det viser seg at det var viktig at jeg var tilgjengelig hjemme. Den ene datteren min kan se noen som er syke eller har vondt på gaten og hun blir av og til ledet til å be for dem. Hun har sett mange helbredelser. Hun må jo være på rett sted til rett tid. En trenger ikke å be noen krampaktige bønner for å være på rett sted til rett tid. En trenger bare å omgås med Herren på en naturlig måte. Siden Jesu ånd bor i deg, så kan Han alltid tale til deg. Den andre datteren min har flere ganger blitt manet til å gå en annen vei når det har vært farlige situasjoner. Hun visste ikke det før etterpå.

I 2.Efeserbrevet 2 står det at vi er frelst av nåde og at det ikke er vårt eget verk, men Guds gave. Vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Holder du på med noe som sliter deg helt ut? Om svaret er ja, så bør du spørre Herren om det er en ferdiglagt gjerning? Det står i Matteus 11:30 at Hans åk er godt Hans byrde er lett. I tidligere oversettelser sto det at Hans åk var gagnlig. Jeg tolker det som om Hans åk har en hensikt. Herren oppfordrer oss til å komme til Ham dersom vi strever eller bærer tunge byrder. Han ønsker nemlig å gi oss hvile. (Matt.11:28)

Mange i Kristi Kropp er utslitte fordi de har vært under et religiøst åk og trodd at de må gjøre masse som de ikke må. Vi glemmer at vi har en god Far som har omsorg for oss og vil oss vel. Jeg elsker å leve et aktivt liv selv om jeg ikke er så ung, men Herren hjelper meg mer og mer til å ta pauser, hvile og til å ta vare på hele meg, ånd, sjel og kropp.

Si ja til det Herren ber deg om, men nei til det mennesker ber deg om dersom det ikke sanksjonerer i din ånd.

VÆR LYDHØR FOR ÅNDEN I 2019!

Mor Else