VI ØNSKER ÅRET 2022 VELKOMMENT!

Vi ønsker året 2022 velkomment!

 

Jeg har sittet og hørt på flere profetier for 2022. De sier litt forskjellig og jeg vil derfor sammenfatte deres tanker og også komme med mine egne tanker. Det behøver jo ikke være motsetninger selv om det er litt forskjellig. Noe kan gjelde globalt og andre profetier kan gjelde den lokale forsamlingen. Andre profetier kan gjelde land eller områder innen landet og en del gjelder deg personlig. Det er viktig at du vet hva og hvem profetien gjelder. I tillegg sier Bibelen at vi skal prøve alt. Du må ikke svelge profetier blindt. Profetier skal stemme overens med Guds Ord og det skal sanksjonere i din ånd.

I min lokale menighet her i Sverige så snakker vi om et gjennombrudd neste år. Vi har bedt om vekkelse og tilvekst og lederskapet har profetert om et gjennombrudd. Jeg tror at all vekkelse starter med oss selv. Vi må være sultne på mere av Gud og vi må være villige til å gå igjennom en renselses prosess. Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir Han nåde. (1.Pet.5:5) Jeg våger ikke å ha Gud imot meg, så jeg velger å ydmyke meg. Jeg tror at pastorene i min lokal menighet, forventer seg bønnesvar på mange av de bønnene som er bedt i mange år. De ser derfor lyst på 2022.

Vi må være døve og blinde om vi ikke ser at verden rundt oss blir mørkere og mørkere. Pandemien har herjet i snart to år og frykt propaganda spres utover medier hele tiden. Mange lever i isolasjon og mange våger ikke å treffe familie og nære venner. Det krangles om en skal ta vaksinen eller ikke og på en del steder kommer en ikke inn uten vaksinepass. En del menigheter har også stengt døren om en ikke har vaksinepass. Jeg hørte nylig om et land der de som ikke hadde vaksinert seg, måtte holde seg hjemme. Det kjennes ut som vi går imot et kontroll samfunn. Jeg vil ikke bagatellisere pandemien. Jeg ble selv ganske syk for et år siden, men vi kristne har et ord som vi skulle leve ut fra og det er: Frykt ikke, for se, Jeg, er med deg hver dag. Herren har jo lovet det. Vi kristne må spre lyset og håpet til denne mørke verden. Les Jesaja 60.

Jeg hørte for en uke siden en profeti om nøkler. Personen hadde en veldig stor nøkkel. Han ba om å få nøkler som kunne låse opp problemer over land. Han og hans fru profeterte over land i Europa. Vi andre ber om nøkler inn til våre egne liv og de rundt omkring oss. Jeg ber mye om nøkler når jeg har sjelesorg. Hver person er spesiell og vi trenger ulike nøkler. Hvert hus har sin egen nøkkel. Det finnes universal nøkler over store hus og en slik universal nøkkel må være kjærlighet. Uten kjærlighet kan en ikke låse opp noen floker. Mennesker låser seg enda mer om en ikke blir møtt med kjærlighet.

I går var jeg med på nyttårsfeiring i min menighet. Da ble det sagt at vi er enda et år nærmere endetiden. Det er ingen tvil om at vi er nærmere Jesu gjenkomst enn noen gang før. Når vet ingen av oss. Predikanten nevnte fem ord. Det første var håp. Vi kristne må holde fast i håpet og vi må spre håp til denne verden som ligger i det mørke. Det andre var: Rett saker. Det er nå viktig at vi legger ned egne ambisjoner og lytter til hva Gud vil vi skal engasjere oss i. Jesus selv gjorde bare det Faderen sa at Han skulle gjøre. Lovsang var det tredje ordet. Den skulle tas og løftes opp til et høyere nivå. Det ble også mer og mer viktig å prise Herren. Lovsang er et mektig våpen. Djevelen trives ikke der det er lovsang. Det fjerde ordet var tjenestegavene. Det er gaver vi har fått og vi kan gi dem tilbake til giveren og si at Han får hjelpe oss å bruke dem på rett sett. Gavene er ikke våre for at vi skal kunne skryte. Det ble også nevnt at Herren kommer til å gjøre saker på en annen måte og ting blir ikke som de har vært før. Det siste ordet var: motild. Vi skal være som en motgift mot alt det som djevelen gjør og det er ingen liten oppgave. De to bibelordene som ble nevnt var: Jesaja 33:15-18 og Jesaja 43:18+19. Det ble også nevnt at vi skulle få se mange nye som kom inn i Guds rike og vi ville oppleve mirakler som vi ikke hadde vært med på tidligere. Dette høres ikke ut som et negativt år.

Det viktigste som kan skje i året som ligger foran, er din relasjon til Herren. Han lengter etter en nære og intim relasjon med oss menneskebarn. Vår kristne tro er bygd på en relasjon, ikke på teorier eller aktiviteter. Mange mennesker kjenner seg ensomme, men vi kristne kan hele tiden ha en kontakt med Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Det er ingen restriksjoner og vi kan komme til Ham når som helst. Jeremia 33:3 sier at vi kan rope på Ham og Han skal svare oss. Tror du det? Mange ber uten å forvente et bønnesvar. Svarer du dine barn når de roper på deg? Ja, selvfølgelig gjør jeg det, sier du. Like selvfølgelig er det at Herren svarer når vi roper på Ham. Vi er Hans barn.

Hva tror jeg vil skje under året 2022? Jeg vet ikke. Gud har ikke åpenbart detaljene for meg. Jeg tror generelt at mørket blir mørkere og lyset blir lysere. Lyskilden bor i oss og vi kan bestemme hvor mye lys som slippes ut av oss. Av og til må vi gå gjennom vinpressen for å bli kvitt sår, kjøtt og demoner. Da blir det mere plass til Jesus i oss.

VÆR LYS I 2022!

Mor Else