VÆR IKKE REDD!

VÆR IKKE REDD!

 

Jeg har lyst til å starte dette året med å sitere Jesaja 41:10. «Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.» Akkurat nå har smittetallene av corona øket enormt og restriksjonene blir strengere og strengere i flere og flere land. De som ikke har vaksinert seg blir straffet på mange forskjellige måter til tross for at mange fullvaksinerte får den nye varianten av corona. Massemedia sprer frykt og propaganda hele tiden og mange er redde og isolerer seg. Heldigvis virker det som den nye varianten gir mildere symptomer enn den første corona-varianten. Flere av de som har blitt syke sier at det er som en lettere influensa. Hvor mye tid og krefter bruker du for å følge med på TV, radio og aviser? Det er ikke feil å være litt informert, men hvis du bruker mere tid på å lese om corona enn å lese Guds Ord og be, da tror jeg du må forandre ditt fokus.

Jesaja fortsetter i samme kapittel og sier i vers 14: «Vår ikke redd, Jakob, du vesle mark, og dere Israels menn! Jeg hjelper deg, sier Herren, Israels Hellige løser deg ut.» Hvorfor frykter vi når Herren sier at vi ikke skal frykte? Det må jo bety at vi enten ikke tror på det som står skrevet eller ikke tror på Gud. Vil Han virkelig beskytte og hjelpe meg? Jeg sto en gang med øyekontakt med en tiger. Han var bak et plexi-glass. Herren sa: Glasset er som Mitt blod. Du kan se på fienden og han kan se på deg, men han kan ikke nå deg på grunn av blodet. Fienden kan ikke trenge gjennom blodet. I dette verset står det at Herren både hjelper oss og løser oss ut. I sjelesorg møter jeg ofte mennesker som opplever at de er fanget i en uløselig situasjon. Vi som har Gud som Far, er aldri i uløselige situasjoner. Det står i det 18.verset at Herren skal åpne elver på snaue høyder og kilder midt i dalene og gjøre ørken til innsjø og tørt land til oppkomme. Dette er menneskelig umulig. Vi synger i dag en sang om at Han skal lage en vei der det ikke finnes noen vei.

 Gud har skapt himmel og jord, så ingen ting er umulig for Ham.

Mange anbefaler oss å lese salme 91 i disse tider. Når vi hadde svineinfluensa i 2009, var jeg leder for et aktivitetssenter i Norge. Ca. 100 personer hørte til senteret, men alle var ikke der samtidig. Vi hadde både fysisk syke og psykisk syke. Hver morgen leste jeg salme 91 og proklamerte den over dette stedet. Jeg erklærte at ingen skulle bli syke verken av pasienter eller ansatte. Selv om flere av pasientene hadde familie-medlemmer som var syke, så ble de ikke syke. Jeg kalte salme 91 for vaksinen. Vi trenger den like mye i dag. Vi kan ikke være langt borte fra Herren om vi vil bli beskyttet, nei, vi må sitte i skjul hos Den høyeste og finne nattely i skyggen av Den veldige. Da kan vi si til Herren: «Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til.» Han har lovet å berge oss fra fuglefangerens snare og fra pest som legger øde. Vi skal ikke frykte for redsler om natten eller piler som flyr om dagen. Selv om tusen faller ved min side og ti tusen ved min høyre hånd, så skal det ikke ramme oss. Ingen plage skal komme nær mitt telt. Les salme 91 hver dag.

Når Jesus forlot disiplene sine for å stige opp til himmelen, så sa Han at Han ville være med dem alle dager inntil verdens ende. Det gjelder deg og meg også.

I Matteus 6:25 sier Jesus: «Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne?» Herren viser til fuglene som verken sår eller høster, men likevel får de den føden som de trenger og Han peker på at vi mennesker er mere verdt enn fuglene. Han sier:» Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? I Matteus 6:33 leser vi dette kjente verset: «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Her ser vi Guds omsorg for hele mennesket. Det er ingen områder som Gud ikke tar seg av, men vi må søke Ham først. En del mennesker kommer bare til Gud i krisesituasjoner, men Han vil at vi skal komme til Ham hver dag og ta Ham med i alle livets situasjoner.

Vær en hverdags-kristen.

Mange mennesker har opplevd forkastelse eller traumatiske opplevelser som barn og unge og dette kan ha skapt frykt eller en følelse av ikke å være beskyttet. Mange forteller meg om en pappa som ikke var der for dem. De har kanskje manglet kjærlighet og trygghet som liten. Frykt har kanskje sneket seg inn når de var barn eller så ligger det frykt i slekten. I 1.Johannes 4:18 står det at det ikke finnes noe frykt i kjærligheten. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Jeg ber ofte for sårete og skadete mennesker og ofte ber jeg Herren komme til denne personen med sin fullkomne kjærlighet, den kjærlighet som elsker til tross for og ikke på grunn av. Den beste medisinen vi kan få er Guds ubetingede kjærlighet. Din pappa i himmelen elsker deg og vil deg bare godt.

GÅ TIL PAPPA GUD MED DIN FRYKT OG ALLE DINE BEHOV OG HAN VIL SVARE DEG FOR HAN HAR OMSORG OM DEG.

 

Mor Else