VET DU AT DU ER ELSKET?

VET DU AT DU ER ELSKET?

Del 1

 

Jeg tror ikke at det finnes noe annet ord som det snakkes mere om, skrives mere om og synges mere om enn ordet kjærlighet. Likevel tror jeg at det er mange som ikke helt vet hva ordet innebærer. Om jeg skulle spørre ulike mennesker om hva kjærlighet betyr for dem, så ville jeg få mange forskjellige svar. Bibelen skriver masse om kjærlighet og jeg skal referere til noen skriftsteder, men jeg vil også holde meg til overskriften. Mange lever som om de ikke vet at de er elsket verken av Gud eller mennesker.

I Matteus 22:37-40 svarer Jesus de lovkyndige på spørsmålet om hvilket bud som er størst i loven. Han sier: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.» Så kommer det andre budet: «Du skal elske din neste som deg selv.» På disse to budene hviler hele loven og profetene.

I sjelesorg kommer jeg i kontakt med en del mennesker som har opplevd mye forkastelse og avvisning og som ikke har fått den grunnleggende kjærlighet som Gud hadde tenkt at et barn skulle få. Noen har ikke hatt en pappa mens andre har hatt en pappa som har behandlet sine barn feil eller ikke har vært følelsesmessig til stede. Det er nemlig en stor forskjell mellom det å være fysisk til stede og det å være følelsesmessig til stede. En del fedre sitter med en avis eller foran TV og verken ser eller snakker til sine barn som gjerne vil bli sett og få oppmerksomhet. Det finnes også mange mødre som er så opptatt med alt de har å gjøre at de glemmer å lytte og spørre barna om hva de har opplevd og hva de gjerne vil dele med en voksen. Vi hører ganske ofte om barn som har vært mobbet og som har gått med smerten i kanskje år. Hvorfor? De har ikke hatt noen voksne som de har vært trygge nok på eller voksne som har spurt om hvordan de har hatt det. Noen ganger våger ikke de som er mobbet å fortelle det til noen i frykt for represalier.

Ganske ofte får jeg høre denne setningen: «Jeg kan ikke huske at jeg sittet i fanget til mor eller kan ikke huske at pappa har klemt meg.» De har kanskje hatt en seng å sove i, fått nødvendig mat og klær, men det følelsesmessige ble ikke ivaretatt.

En baby blir som oftest holdt mye og blir både båret, skiftet bleier på og matet, men det finnes mødre som ikke orker å ha barnet nære og babyen får ikke tilstrekkelig kroppskontakt. Dette kan lede til at barnet utvikler sykdommer. Jeg hadde en mamma som ikke kunne ta på meg og jeg hadde ofte besøk av en lege når jeg var barn. Dette skjer jo ubevisst, men legen var snill og han ga meg oppmerksomhet. Som voksen har jeg nektet å bruke sykdom som en måte å få etterlengtet kroppskontakt på.

Kroppen trenger også å vite at den er elsket.  

Det er mange i dag som ikke er fornøyde med hvordan de ser ut og de bruker masse penger på å forbedre sitt utseende. Noen ganger fører dette til skader på kroppen som forårsaker mange lidelser. Tror du at en som har anoreksi elsker sin kropp? Nei, en anorektiker tror at de er altfor tykke og har feilaktige bilder på seg selv og derfor tør de ikke å spise i frykt for å bli enda større. En med bulimi elsker heller ikke sin kropp. Kroppen krever stadig mere mat som personen ofte kaster opp. En del blir for fete og de mistrives enda mer i sine kropper. Bibelen kaller kroppen for et tempel for Den Hellige Ånd. Det står i 1. Korinter brevet 3 at vi er et Guds tempel og tempelet er hellig. En del gjør tempelet skittent ved feilaktig sex. Andre spiser feilaktig mat og noen trener for lite og andre for mye. Når mennesker lider av kroniske sykdommer, ber jeg ofte Herren om å reparere tempelet som er vår kropp. Noen ganger må tempelet renses.

    Dess mer vi elsker tempelet, dess bedre blir vi til å ta vare på kroppen vår.

Noen ser på kroppen som noe syndig, men da ville ikke Gud kalle det for et tempel. Han har skapt oss med ånd, sjel og kropp. Han skaper ikke noe syndig. Derimot har djevelen pervertert mye av det Gud har skapt. Gud har for eksempel skapt mennesker med en evne og en lyst på sex, men djevelen har pervertert dette. Bibelen sier klart at det skal praktiseres i ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Mange kritiserer de kristne for å være fordømmende når vi viser til Guds Ord om sex. Vi nekter folk kjærlighet blir det hevdet. Jeg kan forstå at mennesker blir fristet til å praktisere sex på andre måter enn det Bibelen beskriver, men Gud har villet beskytte sine barn og derfor har Han satt rammer.

Pappa Gud elsker oss.

Jeg tror kjærligheten er noe av det viktigste som vi må leve i og ut fra i hverdagen. Om vi ikke forstår at Gud er god og at Han elsker oss, så mangler vi en trygg grunn-mur i våre liv.

Fortsettelse følger.

VÆR ELSKET

Mor Else