VET DU AT DU ER ELSKET? Del 2

VET DU AT DU ER ELSKET?

Del 2

I Romerbrevet 8:35 og ut kapittelet leser vi følgende: »Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Som det står skrevet: For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Når jeg deler dette ordet med noen, så holder jeg alltid hånden på brystet for å beskrive at ingen ting kan komme før Guds kjærlighet. Den kommer først og den er størst og den er evig. Du kan ikke lenger si at du ikke er elsket. Vi leser et par vers tidligere: Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss.»

Djevelen er ekspert på å anklage oss og spesielt elsker han å anklage Guds barn. Vi er veldig flinke til å ta innover oss hans anklager. Ganske ofte lager jeg et rollespill og leder mennesker inn i en rettsal med aktor, forsvareren og en dommer. Aktor er den som kommer med alle anklagene som er årsaken til at de er i retten. I dette tilfellet er det Jesus som er forsvareren og Han sier: «La min klient gå, Jeg har betalt prisen. Alt er klart. Dommeren kan derfor ikke sette deg i fengsel. Jeg vet at i det virkelige livet så må vi betale straffen for det vi har gjort galt, men som Guds barn, er porten til himmelen åpen når vi bekjenner våre synder og tar imot Jesus som offerlammet for dem.

                     Har du tatt imot Ham som din redningsmann?  

Her på jorden har vi i dag en som kaller seg for vår Hjelper, nemlig Den Hellige Ånd. Når Jesus forlot jorden og gikk tilbake til sin Far i himmelen, så kom Den Hellige Ånd og det er Han som er den delen av Guddommen som er på jorden i dag. Den Hellige Ånd kan være mange steder på en gang og Han er villig til å hjelpe alle som ber om Hans hjelp.

                                   Hvorfor strever du i egen kraft?

Ganske mange sier til meg at de ikke orker mer, men jeg tror ikke Den Hellige Ånd sier det samme. En del ganger tror jeg vi blir slitne og utkjørte fordi vi gjør saker som Gud slett ikke har bedt oss om å gjøre. Om du vet at du er elsket og du elsker deg selv, behøver du ikke å slite ut deg for å bli elsket av andre. Jeg kommer ganske ofte i kontakt med mennesker som sliter ut seg ved å leve i prestasjons-angst. De er livredde for ikke å gjøre ting bra nok. Jeg har snakket med mennesker som nettopp har begynt i ny jobb og de har stive skuldre og får hodepine fordi de tror at de er dumme om de ikke kan alt som er nytt på en ny jobb. Alt som er nytt skal læres og noen ganger trenger vi tid for å lære noe nytt.

                            Still ikke urealistiske krav til deg selv.

Noen tror at Gud er en slavedriver. De tror ikke de er elsket om de ikke leser så og så mange kapitler i Bibelen hver dag eller ber så og så lenge hver dag. En del klarer ikke å si nei om pastoren ber om hjelp og de er mer i kirken enn de er hjemme hos sin egen familie. De opplever seg kanskje som veldig flinke og modne kristne, men jeg tror de er usikre på om de er ubetinget elsket. Det står i Efeserbrevet 2:8 at vi er frelst av nåde. Da har vi ingen ting å rose oss av. Guds barn blir vi altså av nåde. Tror du at din Pappa elsker deg?

I Filipperbrevet 2:12 står det at vi skal arbeide på vår sjels frelse. Det betyr altså at vår sjel ikke er frelst. Mange vil kalle dette arbeidet for helliggjørelse.

             Den beste helliggjørelsen skjer med hjelp av Den Hellige Ånd.

En del mennesker vil endre på seg fordi de er redde for å bli straffet. I 1.Johannes 4:18 står det at i kjærligheten finnes det ikke frykt. Og det står at frykten bærer straffen i seg og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten. Vi elsker fordi Han elsket oss først.

                Vi må kunne ta imot kjærlighet for å kunne gi kjærlighet.

Vi kan ikke si at vi elsker Gud, men hater vår bror. Vi kan heller ikke si at vi elsker Gud, men vi bryr oss ikke om Hans ord. Om vi elsker noen, vil vi høre vad den personen har å si. Vi vet at ord har enten død eller liv i seg. Gud skapte med et ord og det kan også vi gjøre. Vi bør derfor begynne med å si til Gud at vi elsker Ham, men vi bør også stå foran et speil og si til oss selv hvor fine vi er og hvor høyt vi elsker oss selv. I begynnelsen så virker dette kanskje litt rart, men siden ord skaper det det nevner, så fortsett å si oppmuntrende ord til deg selv. Du kan jo fortsette med å si det til andre. Hvor ofte sier vi til oss selv og andre: «Jesus elsker deg?» I Jakobs brev står det at tro uten handling, er en død tro, så elsker vi noen, så utfører vi også kjærlighets-handlinger.

KJÆRLIGHET ER DEN MEST GRUNNLEGGENDE OG VIKTIGSTE GAVE DU KAN FÅ. TA IMOT DEN.

Mor Else