VELKOMMEN 2021!

VELKOMMEN 2021!

forstår så går vi inn i et år som begynner med en del kaos. En del ting er vanskelig å forutsi da det også blir et år med mange overraskelser som vi ikke er forberedt på. Vi får holde oss til ordtaket som sier: «Mennesker spår, men Gud rår.» Alle profetier stemmer ikke. Jeg vet at mange profeterte og sa at Herren hadde talt til dem og sagt at Trump skulle vinne valget i USA. De sa i detaljer når det skulle skje og noen sa hvordan det skulle skje. Nå behøver ikke siste ordet være sagt, men en del profeterte datoer har passert for lenge siden. Noen sa at Herren hadde kommet om natten og vekket dem. Herren lyver ikke. Hvem har vekket dem om natten? Jeg er faktisk ikke imot profetier og vi alle kan ta feil, men alt skal prøves. Jeg skulle også ønske at de som har profetert feil skulle være ydmyke nok og be om unnskyldning og si at de har tatt feil.

Jeg tror det skjer en forandring i åndeverden når vi går inn i et nytt år. Jeg kjente det helt påtagelig for et par år siden. Jeg tror mye av den åndelige striden foregår i den usynlige verden mellom satans engler og Guds engler. Våre bønner hjelper Guds engler i striden. Vi får be Den Hellige Ånd å hjelpe oss til å be strategisk. Siden jeg bor i Sverige, så kjenner jeg best til situasjonen her. Jeg vet at det er satt i gang mange, mange bønne-bevegelser. Det meste foregår digitalt i de siste månedene, men mindre bønnegrupper samles over alt. Også enkelt personer tar sitt bønne-ansvar på alvor. Vi hører også om bønnebevegelser i andre land som ber for Sverige. Hvorfor bes det så mye for Sverige? Fordi fler og fler vender Gud ryggen og det blir stadig foreslått lover som er anti-kristne. Noen har vi fått stoppet gjennom bønn.

2020 har vært et vanskelig år for hele verden. Mange har dødd og mange sliter med sorg etter venner og nære familie. I Sverige har spesielt mange eldre dødd. I nabolandet Norge har mange blitt smittet, men det har ikke vært så mange som har dødd. Derimot har mange mistet jobber overalt i verden og mange bedrifter har gått konkurs. En del regjeringer gir en viss kompensasjon, men det er ikke nok. Isolasjon og ensomhet har preget tiden siden mars. En har ikke kunnet besøke sine kjære og mange har levd i karantene. Vi har måttet holde avstand fra hverandre og en har sluttet å klemme hverandre. Håndhilsning er helt forbudt. Ensomhet og isolasjon har ført til øket selvmords-statistikk i en del land. Frykt har spredt seg som en farsott som er mere farlig enn pandemien. Selv mange kristne har blitt grepet av frykt. Hva har vi gjort med løftene og Ordet? Salme 91 har blitt min vaksine nr. ett. Den fungerte under svineinfluensaen og den fungerer mot covid 19. I disse dager kommer det en vaksine til mange land og en del setter sitt håp og tro til vaksinen. Hver og en får gjøre det de har tro for.

Jeg tror ikke vi skal gå tilbake til alle gamle mønstre vi hadde før pandemien selv når det blir bedre. Jeg har hørt flere som har vendt seg til å ha hjemmekontor som ikke ønsker å gå tilbake til åpne landskap og lange reiseveier. En del kristne ønsker kanskje ikke å gå tilbake til store forsamlinger, men ønsker kanskje å møtes i mindre grupper. Å samles i hjemmene får muligens en større betydelse. Jeg vet ikke sikkert hvordan det kristne landskapet kommer til å se ut i framtiden, men jeg tror det blir litt annerledes enn det har vært før.

Jeg brakk foten på senhøsten og jeg ble helt avhengig av andres hjelp. Jeg så hvordan mine ulike venner kunne bidra med forskjellig type hjelp. For meg ble dette et eksempel på hvordan jeg tror at Kristi Kropp skal fungere. Ingen av oss må tro at vi klarer alt selv. Vi kristne er skapt til å fungere sammen. Vi har ulike gaver og ulik utrustning i livet, men til sammen skal vi utføre et arbeid her på jorden. Jeg tror at 2021 blir et år der vi trenger hverandre mer enn noen gang. Pandemien gjorde mange isolerte og isolasjon kommer fra fienden og ikke fra Gud.

                        La 2021 bli et år der vi bygger Guds rike til sammen.  

Flere kristne ledere har sagt at vi ikke kan være baby kristne lenger. Vi må være våkne og forberede oss til å stride med åndelige våpen. Vi trenger både Guds Ord og nærværet av Den Hellige Ånd. Hvis du kun er en søndags kristen, kan det hende at du taper kamper som du ellers ville ha vunnet. Herren har gitt oss våpen og Han har gitt oss Ordet. Mange av oss har levd i salme 91 under denne pandemien. Regner du med Herrens beskyttelse? Vet du hvem du er i Kristus? Vet du at Herren strider for deg? Vet du at oppstandelses-kraften som oppvekte Jesus fra de døde, bor i deg? Ingen av oss vet når Jesus kommer tilbake for å hente Sin Brud, men Han sier at vi skal være forberedt og leve som hver dag er den siste av våre liv her på jorden. Jeg tror det er med denne innstillingen vi skal møte 2021. Vi skal være bevisste på at Herren bor i oss og vi er i Ham.

Vi skal ikke møte 2021 med frykt, men vi skal være forberedt på overraskelser og vi skal vite hvem vi er i Kristus.

JEG ØNSKER DEG ET VELSIGNET NYTT ÅR!

Mor Else