LYV IKKE FOR HVERANDRE, MEN LEV I ÆRLIGHET OG ÅPENHET!

LYV IKKE FOR HVERANDRE, MEN LEV I ÆRLIGHET OG ÅPENHET!

 

I Kolosserbrevet 3:9 står det at vi ikke skal lyve for hverandre for vi har kledd av det gamle mennesket og dets gjerninger og iført det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne.

Når jeg var liten, trodde jeg at kristne var ærlige og at jeg kunne stole på dem som gikk i kirken, men i mitt lange liv har jeg oppdaget at det langt fra er sannheten og en blir lei seg gang på gang når en oppdager at en søster eller bror lyver. Særlig skuffet har jeg blitt når det gjelder kristne ledere.

Hvorfor lyver vi? En del lyver når det gjelder pengesaker. En nevner ikke alle de feil og mangler som det for eksempel er på et hus som en vil selge. En vet at det da kanskje ikke blir noe salg eller at prisen dessverre vil gå ned. Selv om en vet at det kan komme til å koste kjøperen store summer, så tier selgeren om sannheten. Jeg vet om kjente kristne profiler som sier at i pengespørsmål er alt tillatt. På talerstolen sier de noe helt annet og de kan til og med tale strengt om å ha en høy moral. Det blir ikke troverdig når deres eget liv sier noe annet.

                                             En lyver for å få fordeler.

En annen grunn til at en lyver er for å gi et positivt bilde av seg selv. En person kan både si positive ting om seg selv og også vise bare positive sider. Det kan gå for en kort stund, men til slutt kommer en annen side fram. Det er derfor viktig at du har vært sammen med den du skal gifte deg med så lenge at begge sider har en mulighet til å komme fram. Jeg har nesten daglig sjelesorg-samtaler og da blir det bare den personens opplevelser som jeg får høre. Når det gjelder ektepar er det viktig at begge parter blir med.

Et dårlig selvbilde kan være årsaken til at et menneske lyver.  

Det er ikke sikkert at det dårlige selvbilde er sant i andres øyne og slett ikke i Guds øyne, men det er sant for den personen som har det. For å skjule sine svake sider kan en person lyve. Det er svært vanlig at kristne ledere overdriver. Det verste jeg har hørt er når en sa at det hadde vært 3000 på et møte i India der det hadde vært 30. Hvordan vet jeg at det var 30? Jeg hadde vært der selv. Det var flere steder i India der de forbød meg å fotografere. Jeg lurte på hvorfor. De sa at det var kommet predikanter fra vestlige land som hadde manipulert fotografier for å samle inn penger til egen virksomhet.

Å overdrive er det samme som å lyve.

Angst er kanskje den vanligste årsaken til at mennesker lyver. De er redd for konsekvensene dersom de forteller sannheten. Jeg tenker på mennesker som søker jobb. Om du er gravid, prøver du å skjule det? Om du blir spurt om dine svake sider, forteller du sannheten? Jeg søkte å bli styrer på et aktivitetssenter for en del år siden. I søknaden skrev jeg at jeg hadde «ti tommeltotter». Jeg ville understreke at jeg ikke var flink med hendene og visste ikke om det krevdes i styrer-stillingen. Det gjorde det ikke og jeg fikk stillingen. De fikk også tillit til meg da jeg hadde vært ærlig. Jeg får tillit til personer som er ærlige og jeg tror mange er som meg.

Angst kan være årsak til løgn.

I rettsaker og under forhør er det mange som lyver. De håper kanskje på mindre straff. De legger ofte skylden på noen annen. Det å legge skylden på noen andre, begynner allerede som et lite barn. Når mor eller far konfronterer en søskenflokk om hvem som har gjort noe galt, så blir gjerne svaret: «Det er ikke meg.» Jeg blir av og til brukt i saker i menigheter der det er relasjons-konflikter og selv blant kristne er det ikke uvanlig å legge skylden på noen annen. Jeg har hatt en tendens til å ta på meg skyld for noe jeg ikke har gjort. Det er også en form for løgn og noe jeg ikke gjør mer.

Hvorfor er vi kristne så redde for å innrømme våre feil? I 1.Johannes 1:9 så står det at dersom vi synder, skal vi bekjenne våre synder og da er Han (Herren) trofast og rettferdig og tilgir oss all synd. Vi blir av med synden så snart vi har bekjent den. Det skulle gi oss frimodighet til å være ærlige.

Jeg nevner i overskriften at vi skal leve i åpenhet. Jeg mener ikke at du skal fortelle alle om alt i ditt liv, men mange kristne lever med fasader som er mer eller mindre tykke. Ved å ha en fasade tror en at det er lettere å smelte inn og bli akseptert. En del kristne kan bli virkelighetsfjerne. De går rundt og sier med et fåreaktig smil: «Det er seier.» Vi vet at Herren har beseiret det onde og båret vår sykdom, men er vi syke eller har et problem, så behøver vi ikke fornekte det. Om vi ikke kan innrømme våre problem, kan vi heller ikke få hjelp. Herren hjelper deg ikke med noe som ikke eksisterer.

Å fornekte virkeligheten er også løgn.

 

ER DU EN KRISTEN, SÅ FØLG HAM SOM ER SANNHETEN!

EN RIKTIG VELSIGNET JUL SAMMEN MED HAM SOM ER VÅR FRELSER!

Mor Else