HVORDAN NAVIGERER VI I DISSE DAGER?

HVORDAN NAVIGERER VI I DISSE DAGER?

Del 1

Noen vil kanskje spørre om det er noe spesielt som er annerledes nå sammenliknet med før. Det er jo også et spørsmål med hvor langt en skal gå tilbake i tid eller hva en sammenlikner med.

Jeg må først og fremst stole på min ånd. Jeg kjenner personlig at det skjer så mye så fort at jeg nesten ikke klarer å følge med. Neste spørsmål er om hva jeg skal følge med på? Det tror jeg er individuelt da Herren har ulike oppgaver til hver enkelt. Jeg tror likevel ikke at noen skal være helt uvitende. Jeg vet om flere kristne som ikke vil vite og som lever i en verden der de sover og sier at Gud har full kontroll. Jeg tror også at Gud har full kontroll og visse profetier kan ikke endres, men mye kan forandres gjennom våre bønner. Djevelen fikk dessverre makt over denne verden etter syndefallet, men vi troende er bedt om å ta den makten tilbake i våre egne liv, i andres liv og over regioner og til og med land. Når mennesker omvender seg og går i bønn for sin by og sitt land, så har det skjedd store forandringer. Mennesker har kommet til tro på Jesus, kriminaliteten har gått drastisk ned, jordbruket har produsert mer og fått en kvalitet som ikke kan sammenliknes med tidligere resultat og hele atmosfæren er annerledes.

I sommer har jeg blitt bedt om å lese en del om hva som skjer politisk i verden og hva som skjer i Kristi Kropp. Jeg er nok mest kalt til å be for Kroppen, men Gud vil ikke at jeg skal være uvitende om hvilke planer djevelen har for verden. Han vi ikke ha en verdensregjering som skal styres av Anti-Krist. Likevel kommer dette til å skje. Jeg har lest om Bilderberg-gruppen som består av ledende menn og kvinner i politikken, næringslivet og media. I år var også en kardinal med på deres møte. Disse møtene bygger på hemmelighet og de ønsker ikke at noe skal lekkes ut fra disse årlige sammenkomstene. Jeg har også lest om Barcelona avtalen der EU har lovet å feil-informere om Muslimene og EU betaler 160 millioner kroner for å utdanne imamer. Hvor mye penger får kristne for å utdanne prester og forkynnere? Du kan jo lese om dette selv.

Mange kristne ledere undertegnet i 2007 et manifest der det står at den jødiske Guden, den muslimske Guden og den kristne Guden er det samme. I Koranen står det at en kan drepe de ikke-troende, altså de som ikke er Muslimer. Hvordan kan det da være samme Gud?

Andre kristne ledere vil forene katolikker og protestanter og det blir sagt at de skal være ett. Jeg har lest de katolske teser og undersøkt med lærere i den katolske læren som selv er katolikker og de sier at ordet frelse ikke blir brukt før på Dommens dag. Jeg kan ikke være ett med noen som ikke tror at Jesus tok vår synd på Korset. For meg er frelsen grunnen for at jeg kan kalle meg et Guds barn. Jeg er frelst av nåde og bare nåde. Jeg behøver ikke gå igjennom skjærsilden etter min død. Jesus har betalt prisen. Jag kan ikke dømme om hvem som er frelst eller ikke, men selve læren er ubibelsk.

I Amerika har mange menigheter gått inn i «Emerging Church.» Det er en salig sammenblanding. Du kan selv lese om det på nettet.

En del profeter kommer med dom og mener at mye av det negative som skjer i landet, skyldes menneskenes synd eller at de forbanner Israel istedenfor å velsigne Israel. Andre mener at Gud er bare god og at dommen ikke kommer før på Dommens dag. Har du lest Apostelgjerningene 5 om Ananias og Saffira? De døde da de hadde løyet. Jeg tør ikke å tenke på alle de som kunne ha dødd i de forskjellige menighetene på grunn av løgn. Personlig vet jeg om mange. Gud er ikke bare god. Han er også hellig.

I Bibelen står det at vi lever i verden, men ikke av verden. Dessverre har mye av verden krøpet inn i menighetene og en har gudstjenester som minner mer om show enn et kristent møte. Noen forkynner om Jesus som Frelser, men det blir ofte gjort til noe lettvint. Ja, Frelsen er gratis, men en forventer en annen livsstil av en kristen enn en ikke-troende. Jeg forstår at helliggjørelse skjer over tid, men det bør forkynnes. Noen oppdager selv at en bør gifte seg og ikke være samboende, men en del menigheter synes det er helt ok å være samboende. Vi mister kanskje våre medlemmer dersom vi forkynner noe annet sier pastorene.

En del menigheter åpner opp for yoga og annen okkult praksis. De har bøker om meditasjon og synes det er helt ok. New Age kryper inn i en del menigheter og jeg vet ikke om det er bevisst eller mangel på kunnskap om New Age. Det er i hvert fall ikke ubevisst fra djevelens side. Han vil komme i former som likner på Bibelen, men som setter fokuset på deg og ikke Ham.

Folk har vært på konferanser der en har fått håndspåleggelse og etterpå fikk de merkelige kroppslige bevegelser hver gang Den Hellige Ånd begynte å bevege seg. Jeg er ikke imot manifestasjoner, men de må komme fra Herren og ikke det okkulte. Dessuten så er det ikke manifestasjonene som er det viktige, men Herren. Alt som tar oppmerksomheten bort fra Ham, kommer fra feil kilde.

Jeg fortsetter neste gang.

BLI IKKE FOR OPPTATT AV DET NEGATIVE, MEN FEST DITT BLIKK PÅ JESUS!

Mor Else