OPPSTANDELSESKRAFTEN BOR I OSS SOM TROR.

OPPSTANDELSESKRAFTEN BOR I OSS SOM TROR.

 

Jeg er ikke ferdig med påskebudskapet. Jeg lå og ba på påskemorgen og plutselig så kom Den Hellige Ånd og budskapet ble levende for meg og kom fra hodet og ned til hjertet. Jesus hadde profetert tidligere at Han skulle oppstå på den tredje dagen, men det var ingen som virkelig skjønte hva Han snakket om.

På den første dagen i uken etter sabbaten kom noen kvinner til graven. De hadde sett hvor Jesus ble gravlagt. Det var satt en stor og tung sten foran graven og en vaktstyrke var plassert rundt den. Det var fryktet at disiplene skulle stjele Jesu legeme. Det ble mørke over hele jorden når Jesus ble korsfestet, men nå ble det et kraftig jordskjelv for en Herrens engel kom ned fra himmelen, gikk bort og veltet bort steinen fra åpningen og satte seg på den. Hans ansikt var som lynet og hans klær hvite som snø. Vaktene skalv av frykt og ble som døde. Når kvinnene kom til graven, fant de graven tom. Da så de to menn i skinnende klær som sa til dem: «Hvorfor søker dere etter Den Levende blant de døde? Han er ikke her, men Han er oppstått.» De ble minnet om at Jesus hadde forutsagt dette. Kvinnene løp til disiplene og fortalte dette, men de trodde ikke på dem. Da løp Peter til graven og fant lin-klærne ligge der for seg selv. Han var veldig forbauset. Soldatene rundt graven fikk penger for ikke å fortelle dette til noen. De sa at disiplene hadde gjort dette.

Jesus møtte kvinnene og åpenbarte seg for dem. Han ba dem om å si at de og disiplene skulle møte ham i Galilea. Der åpenbarte Han seg for dem. De trodde først Han var et spøkelse, men når de så Hans sår på hendene og føttene Hans, forsto de at det var Jesus.

JESUS OVERVANT DØDEN!

Jeg tror at døden er vår siste fiende. Jeg kan ikke tenke på noe eller noen som er større enn døden og denne kunne ikke holde på Jesus og i og med oppstandelseskraften som bor i oss, så skal egentlig ikke noen fiende kunde holde fast i oss heller.

OPPSTANDELSESKRAFTEN BOR I OSS!

Jeg tror ikke vi virkelig forstår hvilken kraft vi har inneboende i oss. Vi har lest det, men hvis vi virkelig forsto det, så ville vi leve etter det. Jeg skrev forrige gang at Jesus tok både vår synd og våre sykdommer på Korset. Det betyr ikke at vi ikke skal bekjenne det vi gjør galt. 1.Johannes 1:9 sier at det skal vi, men på grunn av det Jesus gjorde, kan vi rope:

                                                           REN OG RETTFERDIG, HIMMELEN VERDG!

Vi kan heller ikke benekte sykdomssymptomer som vi blir plaget med. Vi går ikke rundt med rennende nese eller brekker oss av kvalme og sier at det ikke fins. Det er løgn, men vi behøver ikke bære det som Jesus har båret for oss. Vi kan derfor med frimodighet bekjenne:

I DINE SÅR HAR JEG FÅTT LEGEDOM!

I Markus 9:23 står det at alt er mulig for den som tror. Tror på hva? Det må jo bety at vi skal tro på det Bibelen skriver. Det står faktisk at uten tro kan vi ikke behage Gud. (Heb.11:6) Vi må tro på Jesus som Guds Sønn og vår Frelser. Det er den Jesus som sier:» Alt Mitt, er ditt.» Jesus har gitt oss en åpen vei til himmelen og til Gud, men her på jorden kan vi bruke Hans navn, Hans autoritet og vi kan dekke oss med Hans blod. I vår munn er nedlagt liv og død  og vi kan tale til fjellet og det vil flytte seg. (Mat.21:21) Vi kan ikke gjøre dette i vår egen kraft, men i Guds kraft, oppstandelseskraften som bor i oss. Om vi trodde dette, kunne vi i tro tale til sykdom og sykdoms syptomer og befale dem å forlate både oss og andre i Jesus navn. Vi kunne tale til andre problemer i våre og andres liv. Vi kan gjøre dette til vi får et synlig resultat. Vi kan gå imot alt som hindrer bønnesvaret. Jesus overvant djevelen på korset og han er tvungen til å adlyde oss når vi går imot ham i tro. Noen av dere sier: «Det har jeg prøvd på, men det fungerer ikke.» Det må gjøres i tro. Dessuten må vi ikke gi opp. Jeg har idag befridd en person. Djevelen ville ikke gi opp med en gang, men du står i det til han slipper og du ser en forandring hos personen. Jeg må være mere sta enn djevelen.

GI IKKE OPP. DJEVELEN MÅ FLY I JESU NAVN!

Noen ganger må en undersøke om det finnes hindringer som gjør at djevelen tror at han har rett til å være. Slike hindringer kan være ubekjent synd eller mangel på tilgivelse. Om hindringer er fjernet, kan du frimodig fortsette å befale den onde å gå.

TA I BRUK OPPSTANDELSESKRAFTEN!

Mor Else