VÆR ÆRLIG OG DIREKTE.

VÆR ÆRLIG OG DIREKTE.

 

Noen av dere kommer til å si: «Jeg lyver ikke jeg, så da er vel alt i orden?» Jeg tror at løgn er så mye mer enn vi tenker over og «løgn-sekken» inneholder mye mer enn vi er klar over. Jesus kaller seg for Sannheten. Han er selve Sannheten. I tillegg så var Han veldig direkte. Han kalte en spade for en spade og de som var religiøse likte Ham ikke. Han kalte synd for synd og Han avslørte hva som fantes i deres hjerter.

De fleste av oss vil gi verden omkring oss et positivt bilde av oss selv. Vi vil helst ikke at noen skal se oss før vi har stelt oss, gredd håret og vi kvinner vil kanskje ha litt sminke på oss før vi viser oss for andre. Jeg satt usminket og i en tekkelig nattkjole på skype forleden dag. Da dukket det opp en åndelig leder som jeg måtte hilse på. Jeg hadde ingen maske jeg kunne dekke meg bak. Kanskje like greit? Han fikk se meg som jeg var. Mange bruker masse energi på å skjule sine negative sider. Vi har ganske mange forsvars-mekanismer og disse bruker vi flittig for å skjule det vi ikke vil vise fram. Jeg snakker ikke først og fremst om den ytre fasaden nå. Jeg snakker om det som er innenfor skinnet.

Om vi hadde identifisert oss mere med vår nyfødte ånd, ville vi ikke behøve å forsvare oss.

Hva mener jeg med det? Jeg har jo tidligere forklart at Jesu ånd har flyttet inn i vår ånd og det som er født av Gud er jo perfekt. Vi behøver ikke å forsvare Ham. Vi må mer og mer flytte fokuset fra våre mangler og svakheter og på det vi har fått av Ham. Da blir vi faktisk mere lik Jesus.

I Kristi Kropp er det mye sladder og det snakkes mye om andre kristne som er våre søsken. Noen ganger gjøres det i oppriktig omsorg og en kalles til bønn, men mange ganger snakker en om noen istedenfor til noen. Jeg har venner som i flere år har irritert seg over noen, men har bare snakket om og ikke til. Det vil ikke jeg høre på noe mer. Hvorfor går en ikke til personen og gjør opp? Jeg tror det er på grunn av frykt, frykt for hva? Er en redd for at personen skal bli sint? Er en redd for at personen ikke skal like en? Er en redd for å miste personen? I det tilfellet jeg tenker på så ville de være lykkelige om de ikke behøvde å ha noe med personen å gjøre. Bibelen kaller frykt for en åndsmakt. Det er med andre ord djevelen som hindrer en i å være ærlig og direkte. Jeg tror at vi ikke har tilgitt på dypet om vi stadig går og irriterer oss og ikke har snakket ut. Om en hadde tilgitt, så behøver en ikke snakke om det. Jeg vil vise til to skriftsteder. Det ene er fra Matteus 5:25. Der står det at om du legger din gave på alteret og kommer på at din bror eller søster har noe imot deg, da skal du først bli forlikt med din bror eller søster. I dette tilfellet dreier det seg ikke om hva du føler, men hva en annen føler for deg. Neste vers sier at vi raskt skal bli enige med dem vi ligger i strid med. Jeg vet det finnes mennesker som ikke vil at vi skal bli venner eller bli enige, men vi skal gjøre alt i vår makt for at det skal skje. Vi må be Herren hjelpe oss til å se det andre menneske gjennom Guds «briller». Det andre skriftstedet er fra Markus 11:25. Der står det at vi skal tilgi dem vi har imot ellers kan ikke vår Far i himmelen tilgi oss. For meg er dette et veldig alvorlig ord. Jeg har så behov av å bli tilgitt av Gud.  Å tilgi betyr ikke å si at det den andre har gjort er ok, men å tilgi til tross for.

Vi kristne har en tendens til å snakke i gåter. Etterpå tror vi at motparten har forstått. Som oftest gjør de ikke det. Vi behøver ikke å komme med anklager, men sette spørsmålstegn og komme med budskap om at du ikke forstår eller at du blir såret når personen sier det den gjør. Djevelen elsker misforståelser og utydelige meninger for da kan han bruke dem til feiltolkninger som skaper problemer mellom mennesker. Han vil jo ikke at vi kristne skal elske hverandre. Hvorfor gir vi ham rom?

Mange kristne kommer med halv-sannheter, hvite løgner eller riktig svarte. Nå tror ikke jeg at det finnes hvite løgner. Enten snakker du sant eller så lyver du. Ofte gjør en det for å dekke over sine egne feil og mangler. Jeg legger alt dette i mappen av synd og synd ødelegger ens forhold til Gud og mennesker. Djevelen er kalt for løgnens far og vi må derfor holde oss langt borte fra løgn.

Sannheten setter oss fri!

Det er ikke først og fremst en demon-utdrivelse som setter oss fri, men sannheten.

LA OSS VÆRE MED PÅ Å FJERNE DET ULLNE OG USANNE FRA KRISTI KROPP! DEN HELLIGE ÅND VIL HJELPE DEG.

 

Mor Else