KVINNE, REIS DEG!

KVINNE, REIS

Det er helt tydelig at Herren holder på å opprette den kristne kvinnen og kvinner generelt.

Noen har sagt at Jesus ikke kan komme og hente sin brud før kvinnen er kommet på plass. Mange menigheter er mannsdominerte og kvinner blir ikke brukte til det de er kalt til. Jeg blir påminnet om den gangen i India da jeg talte og jeg plutselig begynte å hinke på et ben. Herren sa at dette var et symbol på de menigheter som primært brukte menn. Det andre benet representerte kvinner og jeg kunne springe på to ben. Djevelen vil utsette Jesu gjenkomst og derfor vil han at alt skal gå saktere. Når kvinner ikke kommer ut i det de skal, så går den kristne virksomheten mye tregere. Du kan jo selv prøve å hinke på et ben og se hvor langt du kommer.

En del kvinner vil protestere på overskriften og si at de ikke kan gjøre noe med sin situasjon. De peker på pastoren eller det teologiske synet i menigheten. Jeg peker på hva Herren har sagt til deg.

Ordet og Herren er din største autoritet.

 

Du kan ikke komme hjem til Herren og Han spør deg: «Hva har du gjort med det jeg Jeg har bedt deg om å gjøre?» Du kan ikke svare: «Jeg fikk ikke lov av pastoren eller menigheten var ikke åpne for kvinner i tjeneste.» Jeg oppfordrer ingen til å gjøre opprør mot lederskapet, men en må be om å bli ledet til ledere som er åpne for det Herren har kalt en til. Noen ganger må en ta et skritt i tro før alle brikker er på plass. Jeg gjorde det og Herren har vært med hele tiden. Dører har åpnet seg og i dag står jeg ikke alene. Gamle dører ble stengt, men de nye dørene er bedre.

Uansett hva du gjør, så må du stole på Herren og ikke på mennesker.

 

Mange kvinner er undertrykt rundt omkring i verden. Det kan være på grunn av ulike religioner eller samfunns-system. Vi kan jo tenke på hvordan mange muslimske kvinner må dekke seg slik at menn ikke blir fristet av dem. Kvinner har ikke stemmerett i en del land og i enkelte land får de ikke lov til å kjøre bil. Har vært på ferie og sett kvinner fra enkelte land som ikke har fått lov til å gå ut av rommet. Mannen hentet mat og tok med seg hjem. En del kristne menn har også misforstått apostelen Paulus og har undertrykt sine koner. Det står i Bibelen at mannen er familiens overhode, men han skal elske sin kone som Kristus elsker Menigheten og Kristus ga Sitt liv for oss. (Efeserbrevet 5) Jeg har ingen ting imot å underlegge meg en mann som er lik Jesus. Derimot vil jeg ikke underlegge meg en mann som behandler meg ille, verken fysisk eller psykisk. Jeg fikk et spørsmål i sommer om en kvinne kunne forlate en mann som var voldelig. Jeg tror at hun skal konfrontere ham enten alene eller ha med seg noen. Om han er villig til å få psykologisk og åndelig hjelp, tror jeg at hun skal forbli i ekteskapet og gi ham en sjanse. Om han ikke vil, så tror jeg hun er fri til å forlate ham. Hun må beskytte seg selv og kanskje også barna.

 

Vi må  ikke glemme at en kvinne er like mye et Guds barn som en mann.

 

Gud er hennes pappa og Han elsker Sine døtre. Han vil ikke at de skal lide. Han har jo satt oss sammen med mannen i Kristus. Det står i Galaterbrevet 3:28 at vi er ett i Kristus. Det er dette verset som er grunnlaget for at jeg tør å gjøre det jeg gjør i tjeneste som kvinne. Det jeg gjør i tjeneste, kan jeg ikke gjøre i egen kraft. De Åndens gaver som jeg har, har jeg fått og jeg har derfor ingen ting å rose meg av. Når jeg ber for noen eller betjener mennesker eller underviser og preker, så gjør jeg meg helt avhengig av Den Hellige Ånd. Jeg har før sagt at jeg hører med fire ører, to på den som snakker og to på Den Hellige Ånd. I Guds rike underlegger vi oss Kristus og jeg er derfor ikke så opptatt av at jeg er kvinne. Derimot så er jeg forsiktig med å sitte i sjelesorgs samtaler med voksne menn alene. Jeg vil ikke friste noen eller gi djevelen rom til å spre falske rykter.

 

Urettferdig behandling av kvinner, var nok grobunnen for feminist- bevegelsen. Jeg nevnte at enkelte land undertrykte kvinnen mer enn andre. I India blir mange jenter abortert bort da hun tradisjonelt er mindre verd. Det ligger en dyp forkastelse over Indiske kvinner. Det er sjelden at et par får noen gratulasjon når det blir født ei jente. Det er flere kristne menigheter og organisasjoner som prøver å endre på dette synet, men det vil ta tid da denne holdningen sitter dypt. Selv i vestlige land så kan en se relativt store lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Jeg snakker nå om likestilte jobber som ikke er likestilte når det gjelder lønn. Det foregår kjønnskvotering for å få kvinner mere ut i politikken og i ledende posisjoner. Feministene har gjort en del bra, men jeg synes noen ganger at de blir for militante eller for hatske mot menn. Vi skal påpeke det som er urettferdig, men beholde kjærligheten til menn. Som oftest er det jo systemer og gamle tankebygninger som må rives ned for å få til en forandring. Det vil som oftest skje over tid.

 

I flere land holder en på å viske ut kjønnsrollene. En taler om intet-kjønn, hen og sier til små barn at de kan velge kjønn. Gud har skapt oss som mann og kvinne og det er viktig at vi i dag holder fast på det. En kvinne kan være stolt av å være kvinne og en mann kan være stolt av å være mann. Vi skal faktisk takke Gud for det og vi skal ha vår identitet i å være et Guds barn, men også i vårt kjønn. Om jeg ikke har min identitet i å være kvinne, så kan jeg heller ikke fungere fullt ut som kvinne.

 

Det er viktig å snakke om likestilling, men det er også viktig å snakke om forskjeller mellom menn og kvinner. Vi er skapt fysisk forskjellig og menn har som oftest mere muskelmasse enn kvinner. I konkurranser må de som oftest ha mere motstand enn kvinner. Det er mannen som er skapt med sæd og det er han som er bærere av liv. Hun er den mottagende part. En mann er opptatt av kvinnens utseende i større grad enn omvendt. Vi tenker også litt forskjellig. En mann er som oftest målrettet mens hun kan ha flere tanker i hodet på en gang. En del av dere kvinner har sikkert hørt: «Kjære deg, kom til poenget.» Om vi bare snakker om at vi er like, kan det lett oppstå misforståelser. Vi må ha respekt for hverandres ulikheter. Når Herren snakker om at vi skal bli ett, så er det jo for at vi skal utfylle hverandre.

 

Det bildet som mange kvinner har av seg selv som mindreverdige, vil jeg rive ned og ødelegge. Det er skapt av djevelen og ikke Gud. Han har jo skapt oss kvinner i Sitt avbild. Vi kvinner skal være ydmyke, men ikke sky og tro at vi ingen ting er.

 

GUD HAR SKAPT DEG SOM KVINNE OG HAN ELSKER DEG. ELSK DEG SELV!

 

Mor Else