GÅ IKKE I VEGGEN.

GÅ IKKE I VEGGEN!

 

Vi bruker dette uttrykket når en har gjort for mye og en er helt utslitt. Da sier vi at vi har gått i veggen. Vi er utbrent er et annet uttrykk. Det beskriver en situasjon der vi ikke orker noe mer. «Det rekker. Det er nok»

Vil Gud at vi skal gå i veggen? Nei, Han har aldri lagt på oss byrder som forårsaker oss å bli utslitt. « Ja, men jeg har arbeidet for en kristen organisasjon eller jeg har arbeidet for en menighet”, sier noen av dere. Det hjelper ikke. Kanskje har du kommet inn under noe religiøst. All kirkelig virksomhet er ikke Gud. I Matteus 11:30 står det at Hans åk er gagnlig og Hans byrde er lett. Jeg kan nesten høre flere spørsmål. Hva skal jeg gjøre når pastoren ber meg om å ta på meg oppgaver? Egentlig har jeg ikke lyst, men føler jeg må. Andre kan spørre om hva de skal gjøre når de har lyst til å gå inn i oppgaver, men egentlig har de nok fra før? Først vil jeg spørre deg om hvem som er din Herre? En del har sin identitet i hva de gjør og ikke i hvem de er. Hvem er vi? Vi er først og fremst Guds barn. Gud er vår Pappa. Han har skapt oss og Han har skapt oss med en hensikt. Skal vi ikke underordne oss våre ledere? Det er et godt spørsmål som jeg vil svare både ja og nei på. Jeg tror på ordninger i en menighet og vi har fem tjenestegaver beskrevet i Bibelen, apostler, profeter, lærere, hyrder og evangelister. (Ef.4:11) De skal betjene oss andre. De er ikke der for å tjene seg selv. Du som leser dette har antagelig også en oppgave og en gave som er gitt deg av Gud. Spør Herren hvor og hvordan du kan bruke det Gud har gitt deg. Vi kan alle gjøre noe annet for en kort tid for å dekke et behov i menigheten, men vi skal ikke forbli der. Mange pastorer er ledet av Herren, men langt fra alle er det. Mange setter i gang mer enn de har kapasitet til og det går ut over medlemmene. Noen gjør det fordi de vil vel, men andre har feil motiv og vil framstilles som stor og viktig. Ingen leder er ufeilbarlig. Jeg vil minne deg om Guds ordninger. Du skal først og fremst elske Herren, så deg selv, så din ektemann eller kone, så dine barn og deretter tjenesten. Mange begynner i feil ende. Ens identitet blir i tjenesten og ikke i Herren.

Tilbake til spørsmålet om underordning. En skal vise ledere respekt, men ingen skal opphøye en leder feilaktig eller komme i en slave-posisjon til en leder. Da har en kommet inn under kontroll og kontroll er del av heksekunst. Det kommer fra feil kilde. Hvorfor skriver jeg om dette under overskriften: Gå ikke i veggen? Fordi mange går i veggen under kristne ledere. De tror de er ulydige og opprørske om de sier nei. De sier kanskje ja ut fra angst.

Vi skal aldri la oss styre av angst, men av Den Hellige Ånd.

En del kristne gjør så mye at de glemmer hvem de tjener og hvor de kan få kraft og styrke til å gjøre det de gjør. Du må aldri glemme å ta mye tid sammen med Herren, snakke med Ham, be til Ham og lese i Ordet hva Han har å si til deg daglig. Uten Ham kan du lett gå i veggen.

Flere skilsmisser kommer i stand da en av partene er borte fra familien hele tiden, enten i menigheten eller på jobb. Da tror jeg at dine prioriteringer er feil. En kone trenger sin mann og barn har behov for en pappa, en mann har behov av en kone og barna trenger mamma. Jeg har vært i flere familier når jeg har vært ute og reist der mannen har forsømt sin familie og brukts det meste av tiden utenfor hjemmet. Det er verken åndelig eller Guds vilje. Det kan oppstå helt spesielle situasjoner der dette er nødvendig, men pass på at det blir kortvarig. Skjønner du ikke at jeg må ha to jobber for å overleve? Nei, da tror jeg at en må prioritere annerledes. Jeg var hjemme med barna når de var små. Jeg fikk ingen kontantstøtte den gang. Vi levde enkelt og barna fikk ikke moteklær, men de hadde en mamma som var der for dem.

En del mennesker går i veggen ikke bare fordi de gjør for mye, men de gjør feilaktige ting. De holder ikke på med det de har lyst til å holde på med. Jeg har snakket med pastorer som har båret på en kallelse i mange år, men som la den ned for å gå under en annens kallelse. Flere av disse har gått i veggen. Det er en del menigheter som ikke bruker kvinner til det de er kallet til, men mener de kan koke kaffe og holde på med barnearbeid. Jeg har sett mange frustrerte kvinner som har satt lokk på kallelsen og som har blitt både fysisk og psykisk dårlige. Gud holder på å opprette kvinner i disse dager. Han vet jo at vi er ett i Kristus. (Gal.3:28) Hvis en ikke får utløp for det som ligger i en, så kan en bli syk. Et vann uten utløp, blir råttent.

I sommer var jeg seks steder i Ukraina og hadde seminarer, prekte og ba for masser av mennesker. Jeg ble styrket og drevet av Den Hellige Ånd og jeg var mere fylt av energi når jeg kom hjem enn når jeg dro. Jeg fikk nemlig være som fisken i vannet under disse dagene og da blir en glad.

Jeg tror at vi alle trenger kortere og lengere ferie der vi gjør  noe vi har lyst til. Vår sjel og kropp trenger både hvile, men også å gjøre noe som er morsomt. Vi kan ha helt ulike lyster på avkopling, men vi må gjøre noe for oss selv av og til. Det er ikke egoistisk å ta hensyn til seg selv, men  nødvendig og noe din Pappa i himmelen vil at du skal gjøre. Han elsker deg jo.

Noen ganger går en i veggen på grunn av åndelig motstand. Djevelen hater kristne og spesielt de som vil leve for Herren. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter. (Ef.6) Motstanden kan gå på at en møter så mange vanskeligheter som kommer fra fienden at en til slutt går i veggen. Andre ganger lurer djevelen en til å gjøre så mye som ser bra ut, men som til slutt  sprekker strikken.

Gud blir lei seg når Hans barn går i veggen. Djevelen fryder seg.

La deg ikke lure til å tro at du er uunnværlig. Det er bare Jesus som er det. Jeg sier ikke at du ikke er en viktig person, men du er ikke uunnværlig. Det kommer til å rase motargumenter mot meg og mange av dem forstår jeg, men jeg har sett mennesker gå på jobb veldig syke, så syke at de er både en fare for seg selv og andre. Nå vet jeg at det er ganger hvor en skal stå djevelen imot og gå på uavhengig av hva en føler, men da skal en gjøre det ut fra et gudommelig tiltal og ut fra tro og da blir det bra. Jeg har selv opplevd det på nært hold.

Når du begynner å få søvn problemer, mister matlysten eller trøstespiser, stadig tar noen tabletter for hodepine, blir deprimert og lett irritert, aldri kjenner deg uthvilt, da er det dags for å stoppe opp. Har du din identitet i hva du gjør? Tror du at du blir elsket uten å gjøre noe? Herren kommer til å elske deg om du lå på sofaen uten å løfte en finger. Ingen misforståelser. Det normale er å fungere, men ikke for å bli elsket.

Det er ganger når du opplever en vegg foran deg, at du skal spørre Herren om å gi deg styrke til å gå igjennom veggen eller bøye deg ned for å se at det er en vei under fjellet. Om du i tro ser hva som er på den andre siden av veggen, er det lettere å komme igjennom til andre siden.

HERREN TAR DEG I HÅNDEN, LEDER DEG OG GIR DEG NY KRAFT.

Mor Else