HVORDAN BRUKER VI NÅDEGAVENE? DEL 2

HVORDAN BRUKER VI NÅDEGAVENE?

Del 2

Når jeg har snakket med andre om nådegavene, så har de snakket om hvordan de kan feiltolkes og jeg hørte om en del rare utfall. Det må ikke føre til at vi blir så redd for å bruke dem at vi graver ned det som Gud har gitt oss. Når vi får en gave eller ny ting, så følger det ofte med en bruksanvisning som beskriver hvordan vi enten setter sammen en ting eller hvordan vi skal bruke tingen. Jeg har ikke funnet en slik bruksanvisning i Bibelen, men vi får peke på en del grunnleggende elementer som er beskrevet i Bibelen. Det sammen med hjelp fra Den Hellige Ånd får være det jeg skal skrive om i dag.

Jeg vil begynne med 1.Korinterbrevet 13.1-3. «Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, er jeg blitt til en lydende malm eller en klingende bjelle. Og om jeg har profetisk gave og forstår alle hemmeligheter og har all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting.» Her pekes det på det jeg tror er hovedingrediensen i bruk av nådegavene så vel som enhver kontakt med både Gud og mennesker. Praktiserer vi noe uten kjærlighet, høres det fryktelig ut selv om det som sies kan være rett. Jeg bruker å si at da formidles det i en annen ånd. Det står om Jesus at Han hadde medlidenhet og barmhjertighet. Det var kjærligheten til Faderen som gjorde at Jesus var lydig mot Faderen selv om det kostet Ham livet og den dypeste smerte en kan oppleve. Det var Hans kjærlighet til menneskene som gjorde Ham villig til å ofre seg selv for hele menneskeheten. Det var også Hans barmhjertighet som gjorde at Han helbredet og befridde alle som var under djevelen makt mens Han var her på jorden. Jesus er vårt eksempel til etterfølgelse.

Mange mennesker har blitt feilaktig nedtrykt og får et galt bilde av seg selv. De føler seg mindreverdige. Gud kan gi dem en nådegave og personen har fått noe som de kan bruke og kanskje andre mennesker begynner å beundre dem. Da kommer jeg med et varsko. Gavene skal aldri brukes til å dekke over et uløst problem. Du må være villig til å søke Gud og kanskje mennesker som kan hjelpe deg til å forstå hvorfor du føler deg liten og verdiløs. Ved Guds kraft kan du bli både løst og helbredet. Det skal aldri være noe annet enn Guds kjærlighet til andre som driver deg til å hjelpe noen. Det er ikke bare et dårlig selvbilde som kan få oss til å bruke gavene på en feilaktig måte, men et hvilket som helst problem. Misunnelse og sjalusi kan få oss til å komme med budskap til en person som trykker denne personen ned. Du tror det er Gud som sier negative saker om han eller hun, men det kan være djevelen eller dine egne tanker som lurer deg på grunn av din egen misunnelse. Ransak motivene dine!

Jeg skal nevne noen eksempler fra den spede begynnelsen etter jeg ble åndsdøpt. Jeg fikk et par ord i tunger, men jeg visste at noe hadde skjedd. Den største forandringen ble merkbart neste dag når jeg tok Bibelen og skulle lese i den. Det var som det var en ny bok. Jeg hadde lest i Bibelen siden jeg var et barn, men nå ble den levende og jeg fikk den ene åpenbaringen etter den andre. Jeg forsto ikke at jeg ikke hadde sett disse tingene før. Neste dag satte jeg meg med min yngste datter som var en baby i en gyngestol og da begynte jeg sakte, men sikkert å synge i tunger. Siden da har tungene vært en aktiv del av mitt liv og som en døråpner inn til gavene. Gud begynte å tale til meg gjennom bilder. I begynnelsen var det ikke alltid lett å tolke bildene og jeg var glad at jeg var sammen med andre kristne som hadde vandret i ånden mye lenger enn meg selv. Det tror jeg er en nøkkel. Begynn å praktiser gavene sammen med andre som er mer modne og som kan hjelpe deg og være et speil med oppmuntring og korrigering. Det er ikke synd om en skulle gjøre noe ut i fra sjelen og ikke ånden, men det kjennes trygt at noen andre kan hjelpe en. Vi er kalt til å fungere sammen.

Jeg skal nevne en ubehagelig situasjon når jeg var relativt ny i å prøve åndene. Jeg satt og så en kjent predikant tale og be inn til frelse. Mange, mange sprang fram. Jeg fikk veldig dårlig samvittighet fordi jeg ikke kjente glede, men jeg reagerte på predikanten og kjente at noe var helt feil. Jeg var veldig forvirret og anklaget meg selv og sov veldig dårlig om natten. Et par uker senere leste jeg at denne predikanten hadde omgang med prostituerte. Jeg forsto da min reaksjon. Jeg kjente at noe var galt, men anklaget meg selv for dette. I dag er jeg ganske trygg når jeg kjenner at noe er galt. Jeg ser ikke demonene, men får ord og bilder på dem dersom jeg er kalt til å gjøre noe med dem. Jeg blir faktisk litt kvalm når jeg har kontakt med demoner, men det forsvinner med en gang de er avslørt og eventuelt kastet ut. Kvalmen er ikke nødvendig, men et redskap. Noen tror de har gaven til å prøve åndene fordi de vet hva de liker og ikke liker og noen tror de er kalt til å være åndelig politi. Har hørt historier om pastorer som har alliert seg med en eller to i forsamlingen som skal gi dem tegn på om de er i ånden eller ikke. Er vi nære Herren og er i Hans lys, så kjenner en igjen Herren og det som kommer fra Ham. Saker skal jo også stemme med Ordet, men vi er ikke kalt til å være politi og gå rundt til alle og enhver og fortelle dem at nå er de inne eller utenfor ånden. Derimot så kan saker i ens liv bli åpenbart i sjelesorg-samtaler og under forbønn, men da har vedkommende bedt om hjelp. Når andre vil fortelle deg hvem du skal gifte deg med og hva du skal gjøre og ikke gjøre, skal du være på vakt. Det høres ut som kontroll ånder.

Før Jesus hadde ikke et vanlig menneske Den Hellige Ånd. Profetene i Gamle Testamentet hadde derfor andre oppgaver enn i dag. Profeter i dag får budskap til Menigheten, men alle pånytt fødte kristne har mulighet til å høre fra Herren. Tilbake til bilder og drømmer. Du kan få et bilde eller en drøm og du kjenner at det stemmer, men jeg har hørt mange eksempler på at bilder og drømmer var rette, men de ble feiltolket. Vi ønsket kanskje ting eller ville ha et resultat nå og forsto ikke at Herren forberedte oss på noe som skulle skje lengere framme. Ta alltid Herren med i tolkningen av det du får.

Kristne kan ha åndsmakter i sin sjel og kropp og disse kan snakke. Har du ikke gaven til å prøve åndene, så vet en ikke alltid hva som kommer fra hvilken kilde. Derfor er det mange som bruker nådegavene, men som også snakker fra feil kilde. Dette blir veldig forvirrende og har skapt mange spørsmålstegn. Gud vil at vi skal settes fri og bli legt og dette er en av mange grunner til at jeg både befrir og ber om legedom for mine søsken.

Bibelen advarer oss mot falske profeter. Du er ingen falsk profet om du har feiltolket noe en gang. Du behøver heller ikke ha et embete som profet om du har en profetisk gave. Vi skal alle streve etter det profetiske sier Paulus.

 

OM DU HAR RETT HJERTE, RENE MOTIV OG VIL FØLGE JESUS OG LEVE NÆRT TIL HAM, SÅ VÆR FRIMODIG I DIN BRUK AV GAVENE.

LYKKE TIL!

Mor Else