HVORDAN BRUKER VI NÅDEGAVENE? Del 1

HVORDAN BRUKER VI NÅDEGAVENE?

Del 1

Bibelen beskriver ni nådegaver. 1. Korinterbrevet 12 er et sentralt kapittel når det gjelder å beskrive nådegavene. Kapittel 14 skriver mye om tungetale og profetier. Nådegaver er gitt oss og det er ikke noe vi kan praktisere uten av det er gitt oss. Nådegaver gis til Guds barn. Det 11.verset i kapittel 12 sier at det er samme Ånd som virker alle de forskjellige nådegavene og Han deler ut slik Han vil. Det 7. verset sier at Åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt, etter hva som er gagnlig. Nådegaver er altså ikke gitt for at vi skal fokusere på oss selv eller få skryt av hvor flinke vi er. De skal være redskap for oss slik at vi kan være mere effektive i Guds rike og det skal hjelpe oss i å betjene andre både i og utenfor Menigheten. Jeg har selv opplevd hvordan Gud har brukt gavene jeg har fått til mennesker som ikke er frelst. Jeg har fått åpenbaring om årsaken til problemer som jeg ikke hadde en naturlig kunnskap om. Det førte til at mennesker begynte å gråte og bekreftet at det var dette som var roten til problemet. Gud elsker alle og lar det regne over rettferdige og urettferdige. (Matteus 5:45) Gavene er aktive når jeg ber og betjener mennesker som søker hjelp. De fungerer sammen med Den Hellige Ånd. Kan vi hjelpe mennesker uten å ha nådegaver? Ja, Den Hellige Ånd er vår Hjelper og Han vil hjelpe oss, men jeg tror vi får gaver som vil gjøre oss mere effektive i det Herren har kalt oss til.

Hva er en nådegave? I 1.Korinterbrev 12 står det nevnt visdoms ord, kunnskaps ord, profetisk tale, gaven til å prøve åndene, forskjellige slags tunger og tydning av tunger, helbredelsens nådegaver, kraft til å utføre undergjerninger og troens gave.

Noen av dere vil referere til Markus 16 og spørre om ikke dere kan gjøre noe av dette uten en nådegave og svaret mitt er absolutt ja. I Markus 16 så står det hvilke tegn som skal følge en troende og det er blant annet å legge hendene på de syke og de skal bli friske. Det står også at alle skal be i nye tunger og drive ut demoner. Når Den Hellige Ånd kom på pinsedagen, så satte Den seg som tunger av ild på hver enkelt av dem som var samlet i bønn. Tungene er som et himmelsk språk som vi får og som er et bønnespråk. Tunger kan derimot komme i form av et budskap som må tydes så vi alle kan forstå det. Andre ganger får noen tunger i andre språk som har både ledet mennesker til frelse og vært til stor velsignelse for mennesker fra andre land. Jeg tror at dette kunne skje uten nådegaven dersom det var nødvendig og ingen hadde nådegaven. Vedkommende er jo frelst og har Den Hellige Ånd. Vi må skille mellom det himmelske bønnespråket og gaven til å få spesielle tunger som i et budskap som skal tydes ved hjelp av tydningens gave.  Jeg bruker tungene mye og er nesten avhengig av å be i tunger før jeg betjener noen, men jeg har aldri fått et budskap i tunger eller tydet det når det kom. Gud har andre oppgaver for meg. Han sa for mange år siden at Han ville at jeg skulle avsløre djevelen og alle hans gjerninger og til denne oppgaven trengte jeg gaven til å prøve åndene. Denne gaven har reddet meg flere ganger, men det har heller ikke vært lett å ha denne gaven. Jeg har mange ganger hørt andre kristne som har applaudert for manifestasjoner som jeg vet er demoniske og ikke fra Gud. En blir ikke alltid like populær med denne gaven, men det er jo noe en får kraft til å bære. Jeg må være forsiktig så jeg ikke blander gaven med hva jeg liker og ikke liker. Jeg søker virkelig Den Hellige Ånd så det ikke blir personlige preferanser. I begynnelsen var det lettere å ta feil.

Visdoms ord, kunnskaps ord og profetisk gave blir ofte kalt åpenbarings gaver. En får visdom og kunnskap om noe en ikke kan studere seg til eller som en kan tenke ut i det naturlige. En får overnaturlig åpenbaring. Alle gavene kan ha forskjellige utrykks-former, også disse. Du har kanskje vært på et møte der en predikant eller evangelist beskriver en sykdom eller et symptom. Han sier gjerne at Herren helbreder dette nå. Noen ganger får han selv symptomer på dette i sin egen kropp eller det kan komme i form av ord eller bilder. Dette skaper tro i dem som har disse sykdommene og det blir lett for dem å ta imot helbredelse. Symptomene forsvinner i predikantens kropp når han har sagt det. Mange ganger er vi i situasjoner der vi trenger overnaturlig visdom. Det er skjønt når Herren kommer med løsninger på et overnaturlig sett, gjerne gjennom visdom ord. Jeg har ikke stått på en plattform og beskrevet sykdoms symptomer, men jeg får ofte et kunnskapsord som beskriver årsaken til et problem, noe som ikke er fortalt eller jeg kan gjette meg til. Herren vet alt og Han forteller dette. Dette blir også brukt på gata for ufrelste. De blir ofte sjokkert over det som blir sagt og det blir et vitnesbyrd for dem når de får høre at det er Herren som bryr seg om dem og vil hjelpe dem og at Han aller mest lengter etter dem. Han vil ha en kjærlighets relasjon med de personene en snakker med. Den profetiske gaven har mange utrykks-former. Kanskje har du vært på et møte der en kommer med et profetisk budskap. Det kan være til en eller flere personer eller til menigheten. Det kan være noe som ligger på Guds hjerte som Han vil formidle eller det er en advarsel. Profetier er til oppbyggelse og noen ganger til formaning. Jeg har vært i menigheter der lederskapet har fått profetier som de ikke har likt og profeten ble aldri mer bedt tilbake. Dessverre skjedde det profeten sa og de katastrofer som skjedde kunne ha vært unngått. Jeg har lyst til å komme med noen varslings skilt når det gjelder personlige profetier. Ingen mennesker er kalt til å kontrollere andre og derfor skal ikke profetier brukes til å styre andre mennesker. Det er manipulasjon å fortelle noen hvem de skal gifte seg med. Hver og en av oss har fått en fri vilje og hver og en som er kristen har en pånytt født ånd som Gud kan tale til. Jeg har i det siste opplevd at en med profetisk gave har sagt ting som er det motsatte av det Herren har sagt og da velger jeg å høre på Herren. Jeg har også prøvd det som er sagt med andre som har profetiske gaver og fått det Herren har sagt bekreftet. Alle profetier er ikke fra Herren. Vi må ikke glemme at vi alle har tre kilder i oss så lenge vi lever. Det er Herren, oss selv og djevelen. Dess nærere vi lever med Herren, dess tryggere blir vi på hva som er fra Ham. Ingen må tro at de ikke kan gå feil. Alle profetier skal prøves. Herren taler først og fremst til oss selv, så kan det bekreftes ved profetier. Noen ganger har Herren talt til meg gjennom en annen, men om det er Ham så sier det amen i meg og jeg blir glad. En av de første profetier jeg fikk var at jeg skulle bli en stor profet, den største i Skandinavia. Dette førte til at jeg lenge ikke brukte den profetiske gaven Gud hadde gitt meg da jeg visste at det var bare en som er stor, Herren.

Vi har gaver til helbredelser og gaven til tegn og under. Det står i Markus 16 at alle skal legge hendene på de syke og de skal bli helbredet. Likevel er det noen som får en spesiell gave til helbredelse. Noen blir spesielt brukt til å be for spesifikke sykdommer. Helbredelser kan skje med en gang, men det kan også skje over tid. Når vi taler om tegn og under, så taler vi ofte om kreative mirakler. Vi har hørt om ben som vokser ut og blinde som får igjen synet eller som får nye øyne. Noen har spesiell tro for å be for døve eller reise mennesker fra rullestoler.

Tro står som en nådegave, men har ikke alle kristne et visst mål av tro? Alle kristne har tro. Det ligger i ånden, men alle kristne har ikke troens gave. Jeg tror den fungerer slik at en får en overnaturlig tro i spesielle situasjoner og da skjer det en får tro for. Det kan gjelde helbredelser så vel som på andre områder.

Gavene skal aldri opphøye personen som har fått dem, men Giveren.

BE DEN HELLIGE ÅND OM Å HJELPE DEG Å FORVALTE GAVENE TIL HANS ÆRE OG ANDRES NYTTE OG GLEDE.

Mor Else