HVORDAN BEHANDLET JESUS MENNESKENE?

HVORDAN BEHANDLET JESUS MENNESKENE?

 

 

De fleste av dere som leser denne siden, kaller dere kristne. Navnet kommer av Kristus. Vi sier at vi er etterfølgere av Kristus. Når vi velger å være en etterfølger eller en disippel, så vil vel vi bli mere og mere lik den personen som vi følger etter. Paulus sier: «Mer av Ham og mindre av meg.» Dette er et ønske som jeg tror mange kristne kan identifisere seg med. Jesus bor ved Sin Ånd i oss, så vi har absolutt muligheten til å bli mer og mer lik Ham.

 

Jesus var sant menneske og sann gud. Han ble født som en gutte-baby og vokste opp som et barn og en ungdom og Han ble til slutt voksen. Han var bare tre år i full tjeneste før Han ble hele verdens Frelser.

Jeg skal ikke primært skrive om det Jesus gjorde denne gangen, men om hvordan Han gjorde det Han gjorde. Det første Han gjorde var å kalle til seg disipler. Han ville ha et team rundt seg og Han valgte ut tolv disipler. Når jeg leser i evangeliene om hvordan Jesus kalte disiplene, blir jeg overrasket over at de umiddelbart fulgte Ham. Det ser ikke ut som de kjente Ham på forhånd. Det måtte være noe med måten Han var på som vekte tillit. Jeg tror Han var vennlig og kjærlighetsfull, men jeg tror også at Han hadde en autoritet. De må ha skjønt at Han ikke var noen hvem som helst, men en som de senere kalte Mester. Jesus var ikke ute etter mennesker med fine titler og høye utdannelser, men vanlige mennesker. I dette tilfellet var de fiskere. Jesus ville gjøre dem til menneskefiskere. Jesus kalte tolv disipler som fulgte Ham og takket være disse, kan vi i dag lese om alt som Jesus gjorde her på jorden under de tre årene som Han var i tjeneste. Jesus hadde en relasjon til disiplene sine. Jesus vil også ha en relasjon til oss og Han sier fremdeles: «Kom til Meg og følg Meg.» Jeg har et indre bilde av Jesus der Han står med utstrakte armer og tar imot oss, fattig som rik, syk som frisk, snille og slemme. Han vet at hvis vi kommer til Ham, kan vi bli forvandlet og vi kan få det vi lengter mest etter. Jeg kan jo sitere skriftstedet der Han sier: Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile.» (Mat.11:28)

 

Jesus møter mennesker med en åpen favn.

Han vil også at vi skal møte mennesker med åpenhet og Han tilbød alle mennesker hjelp.

 

Jesus vil at vi skal være på tilbudssida. Når vi møter mennesker, skal vi ha denne holdningen: Hva kan jeg gjøre for deg? Jeg mener ikke at vi skal se på alle mennesker som hjelp- trengende, men vi skal møte mennesker med et åpent sinn og være der for dem vi snakker med. Det virket som om Jesus møtte mennesker fri for fordommer. Han lot ikke datidens kvinnesyn hindre Ham. Han hadde kvinnelige venner. Vi kan tenke på Martha og Maria. Maria Magdalena ble befridd og fikk et helt nytt liv. Hun fulgte senere Jesus, men alt dette tullet som noen skriver om at hun hadde et intimt forhold til Jesus er satanisk oppspinn. Jesus levde i denne verden uten synd og hadde aldri noe seksuelt forhold til noen. Jesus snakket med en kvinne som de ville steine til døde fordi hun hadde levd urent. Du kan lese denne historien i Johannes 8. Jesus sa at den som var uten synd kunne kaste den første stenen, men ingen kastet noen sten da ingen var uten synd. Jesus selv sa til henne at heller ikke Han fordømte henne, men hun skulle ikke synde mer. Denne historien forteller mye om hvordan Jesus møtte mennesker. Han fordømte dem ikke, men Han sa at syndelivet måtte ta slutt.

 

 Jesus elsker mennesker, men hater synd.

 

I dag undervises det mye om nåden og det er veldig bra, men noen har falt i den grøften av en kan leve som en vil fordi alt er nåde. En behøver ikke å bekjenne synd for Jesus tok seg av det på Korset. Andre lever i loven og underviser stadig at det skal du, men det må du ikke finne på å gjøre. Når en leser denne historien i Johannes evangeliet, så er det ingen fordømmelse, men det hun gjorde var synd og det skulle ikke fortsette. Historien sier ingen ting om mannen som også syndet.

I Johannes 4 leser vi om kvinnen i Samaria. En jøde skulle ikke snakke med en kvinne fra Samaria, men Jesus satte seg ved en brønn og ba om noe å drikke. Jesus fikk overnaturlig kunnskap om denne kvinnen. Han sa at hun hadde hatt fem menn og at hun levde nå med en mann som ikke var hennes mann. Han avslørte for henne at Han var Messias. Kvinnen fortalte alle i byen om sin samtale med Jesus og hun sa at Han kunne være Kristus. Dette gjorde at mange kom til Ham. Igjen brøt Han med tradisjonen. Han snakket med en kvinne fra Samaria og Han avslørte hennes synder, men godtok dem ikke.

 

Jesus var utradisjonell og ikke religiøs.

 

Jesus gjorde seg veldig upopulær blant fariseerne da Han helbredet en mann som hadde en vissen hånd i synagogen og det på en sabbat. (Mat.12) Jesus var stadig i diskusjon med fariseerne og de ville ta livet av Ham. Han gjorde jo det som ikke var lov til å gjøre. Han brøt loven. Jesus kjente loven og visste at Han provoserte dem vet å bryte den. Fariseerne prøvde å holde loven, men de var selvrettferdige og kunne ikke vise til helbredelser og befrielser. Jesus helbredet, befridde og gjorde noe godt hvor Han enn var og hvem Han enn møtte. Derfor var Han stadig omringet av mennesker. Ryktet om Han spredte seg og folk ville selv oppleve Ham.

             Jesus kunne bli hellig vred.

 

Noen har et bilde av Jesus som blåøyd og snill, nesten litt svak. Det er langt fra sannheten. Vi kan gå til historien om pengevekslerne i tempelet. Vi leser den i Mat.21 og fra det 12. verset. Jesus gikk inn i Guds tempel og der fant Han alle dem som solgte og kjøpte. Han ble hellig vred og sa at de hadde gjort et bønnens hus til en røverhule. Han veltet bordene til pengevekslerne og stolene til dem som solgte duer. Jesus tok i tur med det som var galt, men var ikke langsint. Det tok nemlig ikke lang tid før Han helbredet de blinde og lamme som kom til Ham i tempelet. Alle de miraklene som skjedde gjorde yppersteprestene og de skriftlærde sinte og de ble forarget på Jesus. Ble de misunnelige?

 

           Jesus var en tjener, men Han kunne også ta imot.

 

Du kan lese Lukas 7 som skriver om synderinnen i Simons hus. Jesus var invitert til fariseeren Simons hus. Han satte seg til bords og da kom en kvinne inn med en alabastkrukke med velduftende olje. Hun begynte å vaske føttene Hans med tårene sine, kysset føttene Hans og salvet dem med den velduftende oljen. Dette skapte harme da hun var en prostituert. De tvilte på at Jesus var en profet siden de trodde at Han ikke visste hvem hun var. Jo, Han visste hvem hun var og Han tilga henne syndene og sa: «Din tro har frelst deg. Gå bort i fred!»

 

Jesus møtte mennesker med kjærlighet og åpenhet. Han møtte dem med respekt. Han hadde et hjerte for de utslåtte og spiste med tollere og syndere. Han hadde stor respekt for kvinner. Han helbredet og befridde og gjorde godt hvor Han enn gikk. Han åpnet favnen for barna og var en fantastisk lærer. Dette bare for å nevne noe.

 

JESUS ER VÅRT EKSEMPEL.

 

Mor Else