HELBREDELSE

HELBREDELSE

 

Jeg har ikke hatt det som eget emne på veldig lang tid, så nå ville Den hellige Ånd ta det opp igjen. Jeg har sikkert nevnt det i sammenheng med andre temaer, men nå ville jeg ha det som eget emne.

Om en ser på begynnelsen av ordet, så står det hel. Det må bety at noe som har vært sykt eller gått i stykker, skal bli helt igjen. En trenger ikke noen helbredelse for det som allerede er sunt og friskt. Når Gud skapte Adam og Eva var de sunne og friske og hadde ingen skavanker. Disse kom først etter syndefallet. Gud skaper nemlig ikke noe som er sykt, ødelagt eller ute av balanse. Mange som er syke og handicappede kan si at de har vært slik siden fødselen. Andre som er homofile kan si at de er skapt slik og skylder på Gud for sin legning. Gud er en perfekt Gud og det Han skaper, er også perfekt, men vi har en fiende og mange sykdommer og skavanker går i slektsledd og vi arver dem fra våre forfedre. Det kan være familieforbannelser i slekten. Mange smittestoffer farer rundt og vi kan bli smittet. Det er ikke alle som ber før de tenker på å få barn og det er ikke alle som ber for fosteret i mors mage og heller ikke for fødselen. Det kan skje skader i alle disse prosessene, men før synden kom inn i verden, var mennesket perfekt. Det betyr ikke at du selv behøver å være skyld i din egen sykdom, men noen ganger åpner vi selv en dør for ham også. Syndens lønn er død og sykdom er egentlig begynnelsen til død. Synd har kommet inn i mennesket og vi er ikke lenger perfekte.

 

Noen predikanter vil ikke si at de er syke. De skal jo bekjenne positivt. En av dem fikk en gang høre Herren si at om han ikke erkjente at han hadde kreft, kunne ikke Herren helbrede ham.

 

    Vi må erkjenne fakta, men tro på sannheten.

 

Hva mener jeg med det? Faktum er at du har fått en diagnose eller har vondt et sted på kroppen. Du skal ikke og kan ikke nekte for at det er slik. Da lyver du, men du skal velge å sette sannheten som er Guds Ord over faktum og la sannheten rope høyere enn faktum. Hvis vi hele tiden identifiserer oss med sykdom, angst og andre problemer, så sitter vi fast i det. Gud har en medisin for våre problem og har vist oss en utvei ut av problemene.

 

                   Ingen sykdom er sendt av Gud.

 

Du og Herren må derfor komme overens om at alt som ikke kommer ifra Gud er en fiende som skal bekjempes.

 

Jesus løste synd og sykdoms-problemet på Korset.

 

Jeg siterer 1.Peter 2: 24: «På sin egen kropp bar Han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved Hans sår ble dere helbredet.» Dette skriftstedet refererer til Jesaja 53:4+5. Det siste taler om det som noe som skal skje og Peter sier at det har skjedd. Peter var jo der når det skjedde og det siste Jesus sa før Han utåndet var: « Det er fullbrakt!» Kolosserbrevet 2: 14-15 sier at Jesus slettet ut skyldbrevet vårt og avvæpnet myndighetene og maktene da Han triumferte over dem på Korset. Det er veldig viktig at vi ser og forstår at Jesus ikke bare tok vår synd, men også våre sykdommer opp på Korset. «Ja, men sykdom eksisterer», sier du. Da svarer jeg og peker på det faktum at det gjør også synd. Aldri har vel verden vært så full av synd og ondskap som nå. Jeg har tatt imot Jesus som soning for min synd og anerkjent at uten Ham og Hans rettferdighet, ville jeg gått fortapt. Faktum er at Han også vil at jeg skal anerkjenne Ham som medisin for min sykdom og skavanker. Jeg har begynt å spikre mine plager på et kors for å minne meg selv og djevelen om at Jesus har båret dem og sonet også for dem. Jeg behøver jo egentlig ikke bære noe Han har båret.

Det er viktig å holde fast på Guds Ord. Jeg har visst om denne sannheten i mange år nå og likevel har jeg blitt angrepet av sykdom og skader. Noen ganger fokuserer jeg mer på symptomene og andre ganger er jeg ikke utholdende nok. Jeg nevner dette for at du ikke skal tro at alt fungerer for meg, men det er ikke noe feil på Ordet Jeg skriver derfor like mye til meg selv som til deg. Når jeg sier dette, så kan jeg heldigvis fortelle om mange begynnende forkjølelser som har måttet gå og jeg og familien min kan vise til mange helbredelser både hos oss selv og andre. Skal beskrive forskjellige bibelske måter som blir brukt for at vi skal bli helbredet.

Markus 16:18 sier at alle troende skal legge hendene på de syke og de skal bli friske. Håndspåleggelse er derfor noe som Jesus sier skal være et tegn som følger de troende. Jeg skjønner at det er mye utro blant oss kristne da det er mange som ikke ber for syke og det er dessverre mange som ikke blir friske når vi legger hendene på de syke. Like før står det om et annet tegn, nemlig at vi skal drive ut onde ånder. Det er det enda færre som gjør. Jeg har derfor ingen spesiell tjeneste når jeg driver ut onde ånder selv om mange har sagt det. Jeg har i det siste sett på en amerikaner som ser en demon som ligger bakom de sykdommer og plager som mennesker sliter med. Han taler derfor alltid til den demonen som blir åpenbart for ham. Han sier ikke alltid at han ser en demon, men taler til problemet og befaler det å forsvinne. Ingen sykdommer kommer fra Herren, så det er ikke feil å knytte det til djevelen. Mennesker blir helbredet og opprettet gjennom hans tjeneste. Andre har ikke gaven til å bedømme ånder, men har fått helbredelses-nådegaver eller gaven for tegn og under. Når disse ber for mennesker, skjer det mirakler og mennesker blir helbredet. En annen gave som blir mye brukt er kunnskapens ord. En troende får enten smerter på konkrete steder eller får en sykdom beskrevet og Herren sier Han vil helbrede dette. Det skaper tro hos mottakeren. Dessuten står det at uten tro kan vi ikke behage Gud(Heb.11:6) og vi kan derfor ikke forvente et resultat dersom vi ikke tror at alt er mulig for Ham. Jakobs brev skriver at vi skal bekjenne synder for hverandre og vi skal bli legt. Dessuten står det at vi skal tilkalle menighetens eldste for å bli smurt med olje. Paulus sendte til og med svetteduker til syke som ble friske. Jeg bruker ofte en bønne-duk når noen vil ha forbønn. Både bønne-duk og olje er symboler, men bibelske redskap. Bibelen nevner også faste som et middel for gjennombrudd.

Når vi ber for syke, må vi skifte fokus fra oss selv til Herren. Vi kan ikke helbrede noen, men vi kan være kanaler for Guds kraft som skal strømme gjennom oss til den syke.

 

Mange underviser i sjelesorg og jeg har lest en del kursmateriale fra ulike kristne mennesker. Mye av det som er skrevet er bra, men det som skremmer meg er at så mange lager systemer som skal følges og det leder til at mange følger systemene mer enn Den Hellige Ånd. Jeg møter aldri mennesker med et system, men gjør meg hundre prosent avhengig av Den Hellige Ånd. Jeg vil være en etterfølger av Jesus. Han drev ut demoner med et ord. Han gjorde forskjellig fra menneske til menneske. Han ba ikke for alle blinde ved å spytte på en jordklump, men Han gjorde også det.

Helbreder Herren bare de troende? Nei, Gud lar det regne over de rettferdig og de urettferdige. Ofte blir det brukt som et tegn for ikke troende slik at de kan komme til tro på Jesus. Jeg skriver helt sikkert om helbredelse igjen, men dette var en smakebit.

 

FØLG DEN HELLIGE ÅNDS LEDELSE NÅR DU BER FOR SYKE. MØT MENNESKET DER DET ER OG AKTIVER NÅDEGAVENE I DEG!

 

Mor Else