HVOR SKAL MIN HJELP KOMME FRA?

HVOR SKAL MIN HJELP KOMME FRA?

 

I dag lever store deler av verden i frykt. Det er naturkatastrofer, krig, terror og vold. Kristne blir forfulgt mange steder i verden, alt fra å bli drept til å måtte begrense sin tro på forskjellige måter. Det har faktisk blitt verre og det stemmer med profetiene i Bibelen. Likevel opplever mange av oss at Gud er mere aktiv enn noen gang. Han har ikke tenkt at djevelen skal seire. Herren helbreder, oppretter og forbereder Bruden på mange forskjellige måter.

Jeg tar overskriften fra salme 121. I min Bibel står det: Min hjelp kommer fra Herren. Den fortsetter med løfter om hva Herren skal gjøre. Herren skal ikke sove og Han skal ikke la meg falle eller la min fot gli ut. Herren er vår vokter og Han er vår skygge. Verken sol eller måne skal plage oss. Herren skal faktisk bevare oss fra alt ondt. Han skal bevare vår sjel og vår utgang og vår inngang fra nå av og til evig tid. Jeg har tidligere skrevet om salme 91. Der beskriver vi Gud som vår festning og vår borg. Han skal dekke oss med Sine fjær og vi skal finne tilflukt under Hans vinger. Også der står det om beskyttelse om natten og sotten som legger øde på høylys dag. Det står faktisk at ikke noe ondt skal ramme oss og ingen plage skal komme nær vårt telt. Når jeg tenker på telt, så tenker jeg både på min kropp og på min bolig. Jeg synes jeg hører at noen protesterer og kommer med alle de vanskeligheter og de sykdommer de har hatt. Jeg forstår ikke alt og jeg kan ikke forklare hvorfor dette har skjedd med deg, men Guds Ord er Guds Ord og jeg velger å holde fast på det. Dessuten så har jeg mange ganger i livet blitt grepet av angst og derfor har jeg valgt å handle utfra frykt mer enn tro og tillit til Gud. Det står jo i Jakob 1 at om vi tviler så er vi som en bølge på havet som blir drevet og kastet av vinden. Da får vi ikke bønnesvar, står det. Nå sier ikke jeg at det gjelder deg, men jeg vet at jeg har vært der noen ganger. Herren nevner 365 ganger i Bibelen at vi ikke skal frykte, men stole på Ham og de løfter Han har gitt oss. Jeg tror vi mennesker har lett for å se på vanskelige omstendigheter og se på det vi ikke har mer enn det vi har. Da kan vi lett bli trukket nedover i en negativ spiral. Igjen må jeg si: Hvor kommer vår hjelp fra? Vår hjelp kommer fra Herren. Han som dannet himmelen og jorden. Djevelen gjør alt han kan for å få vårt fokus bort fra Herren og Hans allmakt. Han gjør alt han kan for å stjele vårt håp og vår tro. Han gjør alt han kan for å få oss bort fra Ordet og bønnen. Skal han lykkes? NEI!

Jeg er ganske enkel og tror at det som er godt, kommer fra Herren og det som er ondt, kommer fra djevelen. Hva gjør du når du opplever sykdom, økonomisk krise, krangel og uvennskap? Hva gjør du når du står i fare for å miste jobben eller barna dine vender deg og Gud ryggen? Hva gjør du når pastoren din blir tatt i utroskap eller annen åpenbar synd? Jeremia 33:3 sier: «Kall på Meg, så skal Jeg svare deg og vise deg store og utilgjengelige ting, ting du ikke kjenner.» Det er det vi skal gjøre i oppgangstider, men ikke minst i nedgangstider. Når djevelen kommer med noen av sine listige angrep, så rop på Ham. Det er ikke avhengig av styrken på din stemme, men din oppriktighet og din tro på at Han er der for deg og at Han vil svare deg. Jeg er ikke imot verken leger eller medisiner. Nei, jeg takker Gud for dem, men jeg roper på Herren først. Jeg har flere ganger opplevd at Han har svart før jeg har tatt kontakt med noen lege eller tatt medisin, men dessverre har det ikke skjedd hver gang. Da ber jeg for legen at han eller hun skal få visdom fra himmelens Gud og jeg ber at medisinene skal virke slik de var tenkt og at jeg ikke skal ha noen bivirkninger. Jeg må hele tiden ha klart for meg at det er Herren som er kilden til all hjelp. Det er Ham jeg setter mitt håp til. Leger og medisiner kan svikte, men Gud svikter aldri!

Det har nettopp vært valg i USA og Donald Trump ble valgt som den blivende president. En del setter nå sitt håp til ham og andre frykter utfra ting han har uttalt. Jeg skal ikke si så mye om dette, men en ting er sikkert: Donald Trump er ikke verdens håp, men Gud. Herren kan bruke ham og det er flott, men Gud er Gud og det er Ham vi skal sette vårt håp til. Vi skal be for den blivende presidenten og vi skal be om at mennesker setter sitt håp til Gud. Vi skal også be om at Kristi Kropp tar sin plass i verden. Mange kristne har blitt influert av en verdens ånd og mange kristne har blitt selvopptatte og likegyldige overfor den tiden vi lever i. Det nærmer seg slutten og Jesus kommer snart.

Vi skal ikke følge mennesker, men Herren!

Fest dine øyne på Jesus, er det en sang som heter. Vi skal ikke feste våre øyne verken på omstendigheter eller mennesker. Vi skal være realistiske og se hva som skjer, men vi er ikke under verken mennesker eller omstendigheter. Når vi løfter vårt blikk og blir som ørnen som flyr høyt, så ser vi det som er under, men vi er over og vi ser løsninger istedenfor problemene. Gud kommer ikke alltid med et svar og en løsning med en gang, så det er viktig at vi ikke mister håpet og troen mens vi må vente. Det står faktisk at vi skal takke for bønnesvaret før vi ser det. Det er virkelig en tros-prøve, men er en helt sikker på at svaret kommer, så er det helt naturlig.

Du og jeg kan forandre våre omstendigheter og har innflytelse over verden.

Det er store ord sier du. Er ikke Gud suveren? Gjør ikke Han som Han vil? En del profetier har ikke noen betingelser heftet ved seg og de kommer til å skje. Riktignok kan djevelen forlenge noen, men andre skjer i fastsatt tid. Altså på et Gudgitt tidspunkt. En del profetier sier at dersom dette skjer eller dersom dette ikke skjer, så kommer dette og dette til å skje. Der har vi innflytelse både gjennom bønn og ved våre valg. Dessuten har vi fått våpen i vår hånd som er gitt oss av Herren og disse skal vi bruke imot fienden. Det står i Matteus 10:1 at Jesus ga disiplene makt over urene ånder, til å drive dem ut og til å helbrede alle slags sykdommer og skrøpeligheter. I Lukas 10:19 står det at Jesus ga de sytti som Han sendte ut makt til å trampe på slanger og skorpioner og over all den makt fienden har, og ingen ting skulle skade dem. Vi har navnet Jesus som er over alle andre navn og vi vet at vi er i Ham som har beseiret det onde. Vi kan dekke oss med Jesu blod og djevelen kan ikke trenge gjennom Jesu blod. Vi seirer over djevelen i kraft av lammets blod og i kraft av våre vitnesbyrds ord. (Åpenbaringsboken 12:11)

Du vinner ingen strid hvis du tror du taper.

I 2.Mos.15:3 står det at Herren er en stridsmann. Han kjemper for oss og Han er for oss og ikke imot oss. Han har lovet å være med oss hver dag. I oss selv vinner vi ingen seier, men i Ham. Det står i Matt.19:26 at for Gud er alt mulig og i Markus 9:23 står det at alt er mulig for den som tror. Det er denne Gud som er svaret for deg og meg og hele verden.

LØFT DITT BLIKK OG TRO PÅ HAM!

 

Mor Else