HVEM TAR HÅND OM FÅRENE?

HVEM TAR HÅND OM FÅRENE?

 

Jeg regner med at du forstår at jeg ikke kommer til å skrive om dyr, men i dag kommer jeg til å vise til flere historier om får og hyrder og sammenligne det med oss mennesker.

Jeg er med i en bønnegruppe der vi ber mye for menigheter og ledere i Kristi Kropp. Mange menigheter mangler hyrder som tar hånd om fårene og mange menighetsledere danner en menighet rundt seg selv og sin egen tjeneste. Fokuset til menigheten blir i tråd med de nådegavene som lederen har. Om han eller hun har gaven til tegn og under, blir fokuset på mirakler. Om lederen er evangelist, blir fokuset på å vinne mennesker og en del ganger blir en veldig opptatt av hvor mange som blir lagt til menigheten. Om en hyrde har helbredelsens nådegave, kan det bli overfokusert på sykdommer og noen menigheter fungerer nesten som sykehus selv om dette hører til sjeldenheten.

La oss gå tilbake til David i Bibelen. Han var hyrde og han hadde sloss mot både løver og bjørner for å beskytte sauene. En hyrdes oppgave er ikke å primært beskytte seg selv, men fårene slik at de ikke blir skadd. Jeg tror også det er en pastors oppgave. Jeg tror at en pastor skal se medlemmene i menigheten. Om menigheten er stor, må det bli flere pastorer. En hyrde som er det samme som pastor har omsorg og kjærlighet til fårene og er villig til å gi sitt liv for å beskytte fårene. Det kommer antagelig ikke en bjørn eller en løve inn for å skade menneskene, men djevelen kan bete seg som en bjørn eller løve eller han kan forkle seg i fåreklær. Tenk på alle menigheter som er ødelagt på grunn av splittelse, misunnelse og sladder. Andre menigheter begynte å kompromisse med Guds Ord og verden fikk større og større innflytelse på menigheten. Andre menigheter har fått inn maktpersoner som utøver heksekunst og kontroll, men pastoren har ikke stoppet det. Han har ikke beskyttet fårene. Hva gjør pastoren når han ser at det er mennesker som lider? Lukker han øynene for det eller tilbyr han sin hjelp? Om problemet er større enn han har kapasitet til, veileder han dem til noen som kan hjelpe?

Jesus spurte disippelen Peter om han elsket Ham. Peter svarte at det gjorde han. Da sa Jesus at Peter skulle fø lammene og ta vare på dem. (Johannes 21: 15-18). Jeg tolker dette slik at det å fø lammene, gi dem god mat ut i fra Ordet hører sammen med ens kjærlighet til Jesus. En hyrde søker etter et beite for sine får, et beite med god mat som er næringsrikt. Jeg forteller en historie som en venninne fortalte. Hun hadde vært på en plass nord i Sverige. I begynnelsen av sommeren skulle sauene ut. For å komme til et godt beite hadde en nabo sagt at de kunne gå forbi hans gård for å komme til et godt beite. Min venninne så på hele flyttet. Alle gikk forbi vinduet der hun sov. Når de kom ned dit de skulle være, hadde det i timer vært et virvar av ulike lyder. Hver eneste mor kalte på sine lam og hver mor hadde sin egen breke-lyd. Hun fortalte også at hyrden bar de lammene som ikke var i stand til å gå selv. Her ser vi to viktige funksjoner. Hyrden tok ansvar for de lammene som var svake. Han faktisk bar dem. Det andre Ordet som jeg tenker på er: Vi skal kjenne hyrdens røst. Jesus kaller seg selv for den gode Hyrde og Han beskriver hyrdens oppgave i Johannes evangeliet 10. Kjenner du Hyrdens røst? I dag er det mange som ikke vet om det er Herren som taler og de følger falske hyrder som leder dem vill. Hvordan taler Herren? Gjennom Sitt Ord og fra dyp til dyp, men andre ord til vår ånd. Det finnes så mange røster i dag slik at det kan være vanskelig å skille dem fra hverandre. Dess mer vi er med Herren, dess bedre kan vi vite at det er Han som taler. Når mine barn bodde hjemme, kunne de nesten vite hvem jeg snakket med i telefonen. Vi hører det på hvordan du bruker stemmen din sa de. Jeg tror også at Herren snakker til sine barn på en annen måte enn for eksempel til Fariseerne.

Jeg har også en annen historie som handler om sauer. Jeg var for mange år siden på et kristent konferanse-senter oppe i fjellet. På forsommeren skulle sauene sendes opp på fjellet for å beite. De ble ledet dit, men om natten kom de ned til gården igjen. Dette skjedde to netter etter hverandre. Hun som hadde ansvaret for dem ble fortvilet og vi som var gjester ble forstyrret i vår nattesøvn. Jeg spurte om hvorfor dette skjedde og fikk til svar at de manglet en leder-sau. Jeg fikk Ordet fra profeten Joel at Gud skulle øse ut Sin ånd over alt kjøtt. Jeg tenkte at sauer er kjøtt og jeg begynte å be og løse ut en leder-sau. Jeg ba Den Hellige Ånd om å plukke ut en sau som kunne lede dem. Det tok ikke mer enn en halv time og vi så at sauene stilte seg bak en sau som tok hele flokken til fjells og der var de hele sommeren.

I en del menigheter er det satanisk kontroll, men i en del menigheter er det kaos fordi det mangler ledere som leder medlemmene framover. Gud er en ordens Gud, så kaos kommer fra djevelen. Når vi feirer 17.Mai i Norge, går vi i tog og det ville bli helt kaotisk om det ikke var orden i rekkene.

I Lukas 15 forteller Jesus om en liknelse om en bonde som hadde 100 får. Når en er borte, forlater han de 99 for å finne den ene. Han talte faktisk om mennesker som var blitt frafalne. Han sa at det ble stor jubel i Himmelen når fåret ble funnet og omvendte seg. Vi leser i samme kapittel om den fortapte sønnen som kom hjem.

HOLD DEG NÆR TIL HYRDEN OG BE OM HYRDER I MENIGHETEN!

Mor Else