HVA GJØR VI NÅR VI BLIR URETTFERDIG BEHANDLET?

HVA GJØR VI NÅR VI BLIR URETTFERDIG BEHANDLET?

 

Jeg kommer ikke til å komme med noen lettvinte løsninger da jeg selv står midt i en slik situasjon akkurat nå. Jeg trenger like mye Herrens visdom og rettledning som det du gjør når du kommer i slike situasjoner. Jeg velger å se på Jesus. Hvordan reagerte Han? Hva ville Han gjøre i min og din situasjon?

Det å bli urettferdig behandlet skaper som oftest smerte og om det er nære familie eller venner som gjør det, blir smerten ekstra stor. Om en er avhengig av hjelp og ikke blir trodd eller tatt på alvor av leger eller annet sykehuspersonale, så kan det i tillegg til smerten gi en følelse av hjelpeløshet. Mange kjemper kamper med offentlige etater som NAV og sosiale tjenester. Jeg snakker ikke om dem som misbruker systemet, men om dem som virkelig har rett og behov for hjelp. Jeg har arbeidet som leder for en kommunal institusjon i Norge og når jeg var med pasientene til offentlige kontorer eller til leger, så opplevde de ofte at de fikk en helt annen behandling. «Jeg ble ikke møtt på denne måten når jeg kom alene», sa de. En kvinne hadde blitt nektet tid på legevakten, men når jeg ringte, kom vi inn med en gang og hun ble kjørt videre til et sykehus der hun fikk behandling i over en uke. Tenk om jeg ikke hadde brukt min tittel som leder? Noen ganger kan det dreie seg om liv eller død. Jeg husker en sak for mange år siden. En mann hadde søkt om økonomisk hjelp. Kommunen tok imot søknaden, men lot den ligge for lenge. Søknaden ble til slutt innvilget, men noen timer før han fikk den beskjeden, tok han sitt liv. Det var veldig tragisk.

Det sitter dessverre altfor mange mennesker i ulike system som misbruker sin makt. Vi kaller dem ofte for småpaver. De lider kanskje av mindreverd og skal kompensere for dette ved å misbruke sin makt på andre. Kanskje mangler de kunnskap, men later som de vet alt og får en annen til å føle seg liten og forsvarsløs. Det er ikke bare ute i verden at det finnes småpaver, men også i Kristi Kropp. Jeg synes nesten daglig at jeg møter mennesker som har blitt urettferdig behandlet av pastorer, bønneledere og andre kristne ledere. I en del sammenheng har det ledet til overgrep, men mange ganger dreier det seg om  psykisk terror eller åndelig voldtekt. Hva er åndelig voldtekt? Om noen kjører over deg og din vilje med Guds Ord uten å lytte til deg, da kaller jeg det voldtekt. Jeg har vært i sammenheng der folk kommer og ber for meg og profiterer over meg uten å spørre om tillatelse. De til og med dytter meg for å få meg til å falle. Gud har skapt hver eneste person med en fri vilje og vi skal aldri gå utenom den. Tenk på alle feilaktige bønner. Det er heksekunst når en skiller mennesker gjennom bønn. Vi har fått en gudommelig autoritet av Jesus, men ikke til å kjøre over menneskers egen vilje. Min mamma sa at min vilje lå i hennes lomme. Det var et overgrep. En lege prøvde å stanse henne i å manipulere meg som barn. Hun var syk og forsto nok ikke konsekvensen av hva hun sa og gjorde.

Når en blir urettferdig behandlet, kan en lett tro at Gud har glemt en og at også Han er imot en. Hvordan kan du som Pappa tillate at noen gjør eller sier sånne saker til ditt barn? Jeg vet at jeg som mamma forsvarte mine barn når de var små. Djevelen vil at vi skal gå imot Gud når vi blir såret og fortvilet, men la oss komme overens om ikke å gjøre det. Gud er god uansett hva andre gjør imot oss. Gud er rettferdig og Han vil oss vel. Det står i Romerbrevet 12:19 at hevnen hører Herren til. I Titus 2:15 står det at vi ikke skal tillate noen å forakte eller tråkke på oss. I praksis kan disse to skriftstedene virke som de er motsetninger. Skal vi la være og forsvare oss eller skal vi si ifra at slik behandling ikke er akseptabel? Før jeg gjør noe som helst, så spør jeg Den Hellige Ånd som er min hjelper om råd. Jeg får ofte til svar at jeg skal si til personen som sårer meg at jeg blir såret. En del handler i uforstand og mener kanskje ikke det som jeg tolker det til. Derfor er det viktig å rede ut det og snakke om det. Om du inntar en forsvarsposisjon med brennende piler i din hand, så blir det lett en diskusjon og en ordkrig. Det tror jeg vi skal unngå. Be Jesus om å være din forsvarer. Stol på at Han vil deg vel.

Det er en ting vi ikke behøver å be om råd til og det er å tilgi. Vi må alltid tilgi dem som gjør oss ille. Jesus gjorde det under de verste lidelser på Korset. I Matteus 6:15 står det at Herren ikke tilgir oss om vi ikke tilgir andre. Vi har ikke råd til å leve uten Faderens tilgivelse. Det kan ta lang tid før følelsene våre har tilgitt, men slutt ikke med å tilgi.

Gå til Herren med din smerte som kommer av det som er urettferdig. Steng ikke smerten inne. Det kan lede til bitterhet. Det er helt ok å gråte. Det er til og med balsam i det. Vi skal aldri forbanne noen, men velsigne. Vi må huske at striden ikke primært står imot mennesker, men mot makter og myndigheter. (Efeserbrevet 6:12) La Herren som er rettferdig være den som tar hevnen. Min erfaring er at Gud oppretter og vender vanskelige situasjoner til seier, men det kan ta tid. Det kan være en tros og tålmodighets prøve.

SØK HERREN FOR TRØST, VEILEDNING, HELBREDELSE OG OPPRETTELSE!

 

Mor Else