GUD VIL VEKST!

GUD VIL VEKST!

 

I dag går jeg tilbake til begynnelsen. Det står i det første kapittelet i Mosebøkene at Gud skapte mann og kvinne og i vers 28 sier Han: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» Han fortsatte med å gi menneskene råderett over alt som hadde frø i seg. Når Gud skapte noe, så skapte Han ikke bare en av samme slag. Nei, Han skapte mange. Tenk på alle planter Han har skapt og alle fiskene i havet. Jeg har en datter som snorkler og hun er ekstremt fasinert av alle de ulike former og farger som finnes på fiskene like under vannflaten. Det virker som om det ikke finnes noen begrensninger av Guds fantasi og skaperkraft. Det gjelder på alle områder i naturen. Har du gått i grønne enger på våren? Det er masse grønt rundt deg, men det er en mengde med ulike grønnfarger.

Når Gud skapte apen, så skapte Han ikke en type ape, men mange forskjellige. Noen er små og noen er store som for eksempel gorillaen. Vi kunne ta dyreart etter dyreart og si det samme om for ikke å snakke om alle fuglene. Gud blir stor for meg når jeg ser Hans kreativitet og også Hans nøyaktighet for detaljer. Dyrene er skapt til å kunne bo på forskjellige steder og under ulike klimatiske forhold. Tenk på fuglene som forflytter seg fra et kontinent om våren og kommer til Skandinavia og blir her til høsten og så flyr de den lange veien hjem. Tenk på hvilket fantastisk navigasjons-system som de er skapt med. De kan til og med finne tilbake til det samme reiret de hadde året før.

Gud har skapt menneskene med en mulighet til å bli flere. Hvis det ikke var slik, ville historien sluttet med Adam og Eva, men de fikk barn og slik har menneskeheten vokst. Gud har ikke sagt hvor mange barn et par skal få, men Han sier at barn er en velsignelse. Jeg spurte Herren en gang om Han var imot prevensjon, og jeg mener at svaret var nei, men Han fortsatte med å si at barn er en velsignelse. Det Herren hater er når et barn blir drept i mors mave. Han er sterkt imot abort. Det er drap.

I 5.Mosebok 28 står det om forbannelsene og velsignelsene. Det beskriver alle områder av våre liv. Som barn av Gud har vi flyttet fra mørkets rike inn i lysets rike og har fått del av velsignelsene. Gud vil at vi skal lykkes i alt vi foretar oss. Det betyr i det du baker, på ditt arbeid, i din økonomi og i din helse. Han vil velsigne det du dyrker. Jeg så en film der det ble bedt mye. Bønnene forandret jordbruket slik at det som vokste fram var større og hadde bedre kvalitet enn det hadde før de begynte å be. Kriminaliteten forsvant nesten og mange kom til tro.

I Lukas 19 og i Matteus 25 leser vi om hvordan vi skal forvalte pundene. Her blir det tydelig at Herren vil at det Han har gitt oss skal vokse. Den som ikke hadde gjort noe med det pundet som han hadde fått, ble fratatt pundet og gitt til ham som hadde flest, men han hadde forvaltet det han hadde fått maksimalt. Gud har gitt oss naturlige talenter, men også Åndens nådegaver. Hva gjør du med det du har fått? Jeg trengte nylig hjelp til å fikse en skapdør. Den som hjalp meg sa at noen har fått en munn til å tale med. Jeg har fått hender til å tale med sa han. Vi må slutte å sammenlikne oss med andre, men søke Gud om hjelp til å forvalte det vi selv har fått.

En del tror de er ydmyke når de ikke bruker sine naturlige talenter eller Åndens gaver. De lider av et mindreverds kompleks eller menneskefrykt og sier at de ikke vil stikke seg fram. Om de har en velsignet sangstemme, kan de si: «Jeg synger i dusjen.» Har Gud gitt deg denne stemmen for å synge i dusjen? Andre har fått en gave til å preke, men de sier at de aldri våger å stå foran mange mennesker. Jeg hørte nylig en predikant si at han kastet opp i frykt før han skulle preke, men han trosset frykten og i dag er han uten frykt. Han lydde Gud mer enn frykten som er en åndsmakt. Bibelen sier at vi ikke har fått fryktens ånd. Jeg bruker de nådegavene Gud har gitt meg med stor frimodighet fordi jeg vet at de er gitt til meg og det er ingen ting jeg kan rose meg av.

Vi leser i Johannes 15 at vi skal bære frukt. Det står faktisk at de grenene som ikke bærer frukt, blir klippet av og brent. De grenene som bærer frukt, renser Herren slik at de kan bære mere frukt. Det står klart at vi ikke kan bære noen frukt dersom vi ikke er på vintreet og hvem er vintreet? Det står at Jesus er det sanne vintreet og det er gjennom Ham vi bærer frukt. I vers 16 står det at vi skal bære frukt som varer.

Det finnes par som ikke vil ha barn og det finnes menigheter som ikke får nye medlemmer. De fungerer som en sekt og ofte blir de styrt av kontroll. Dette er ubibelsk. Det står at vi skal forøke oss. Det siste Jesus sa før Han forlot jorden for å gå til Faderen var at vi skulle gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. De skulle bli døpt og vi skulle lære dem. Noen tror at troen er en privatsak, men den skal få med seg andre. Vær derfor frimodig og fortell andre om Jesus. La verden se og høre hvem du tror på.

GRAV IKKE NED DITT PUND!

 

Mor Else