DISSE TEGN SKAL FØLGE DEM SOM TROR!

DISSE TEGN SKAL FØLGE DEM SOM TROR.

 

Jeg begynner med å sitere Markus 16:15-19. «Og han sa til dem: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»

Dette er et oppdrag som Jesus ga disiplene sine og alle kristne er Hans disipler, etterfølgere etter Kristus. Det er ikke bare evangelisten som skal forkynne evangeliet, men vi skal alle forkynne evangeliet for alle mennesker. Her står det riktignok for alt som er skapt og jeg tror ikke vi skal forkynne frelse for dyrene, men at vi kan helbrede dyr og drive onde ånder ut av dem, tror jeg på. Djevelen kan nemlig bruke dyr som har en ond ånd til å gjøre skade. Jeg har selv opplevd dette på nært hold.

Hvordan kan vi alle forkynne evangeliet? Du vet hvem du møter i din hverdag. Jeg er helt sikker på at du kommer i kontakt med ikke-frelste mennesker. Det er viktig at du blir ledet av Den Hellige Ånd når du presenterer Jesus for andre mennesker. En del har gjort det på en måte som gjør at mennesker opplever det ubehagelig og som et på-hopp. Elsker vi mennesker og elsker vi Jesus, vil vi gjøre det på en enkel og naturlig måte. Mennesker har vanskeligheter med å avvise det personlige vitnesbyrdet. Derfor er det effektivt å fortelle om hva Jesus har gjort for deg eller noen i din familie eller dine venner. Min yngste datter spør ofte fremmede mennesker om de har smerte i kroppen og om svaret er ja, så spør hun om hun får be for dem. Ofte får hun det og ofte blir de enten helt bra eller mye bedre. Hun gir alltid Herren æren og noen ganger leder det til at de blir frelst og andre ganger er det deres første møte med Guds helbredende kraft som igjen kan lede til frelse senere.

Det første tegnet som nevnes i Markus 16 er at alle troende skal drive ut onde ånder. Det er dessverre mange kristne som ikke driver ut onde ånder. Mange kristne sier at vi kristne ikke kan være besatte. Det er jeg helt enig i. En besettelse betyr at hele du er inntatt av en ond ånd. Vi er ånd, sjel og kropp og vår nyfødte ånd er perfekt fordi den er født av Gud. Vi har fått Guds natur og er derfor rene og rettferdige, himmelen verdig. Derimot kan vi ha ånder i vår sjel og vår kropp. Jesus nevner navnet på en del ånder, men jeg tror det finnes flere enn de som blir nevnt i Bibelen. Det er mangel på undervisning i Kristi Kropp når det gjelder demoner og befrielse. Vi har to grøfter. Den ene sier at kristne ikke kan ha demoner og en kan derfor ikke drive ut noen i kristne. Den andre grøften ser demoner overalt og tror det må settes fram bøtter til å kaste opp i på alle møter. Det står riktignok i Bibelen at de kom ut med høye skrik, men det står også at Jesus kastet ut dem ved et ord. Markus 16 sier at dette er et tegn som alle frelste kan gjøre. Hvorfor er det slik at Jesus har gitt oss autoritet til å drive ut demoner, men mange bruker ikke denne autoriteten? Jeg vet at alt er ikke demoner. Vi har også et kjøtt som vi skal korsfeste. En del sliter også psykisk. En trenger ofte en gave til å prøve åndene for å kunne skjønne hva som er hva. Om en skal drive ut onde ånder, bør den som gjør det ha gjort opp med synd i sitt eget liv. Den som skal bli befridd, bør bekjenne synd og tilgi mennesker som har skadet en. Ellers kan demonen tro at den har en lovlig rett til å bli i personen.

Det står videre i Markus 16 at alle kristne skal tale i tunger. Mange kristne tror ikke på dette og noen går så langt at de sier at tungetalen er fra djevelen. Tungetalen er et språk som er gitt oss helt gratis. Det står at vi taler hemmeligheter med Gud. Vi kan også få en nådegave til å tale i tunger og til å tyde. Det er ikke dette intime språket som Gud har gitt oss, men du har sikkert hørt at det har kommet et budskap i tunger som siden ble tolket med vanlige ord. Tungetalen derimot er et tegn på at du er troende.

Det står at vi skal kunne ta slanger i hendene og ingen dødelig gift skal kunne skade oss. Jeg tror ikke vi skal leke med slanger, men vi skal kunne ta hånd om slanger som enten skader oss eller andre. Vi skal heller ikke drikke gift når vi vet at det er gift, men det skal ikke skade oss når vi ikke vet det.. Dette dreier seg om Guds beskyttelse.

Alle troende skal kunne legge hendene på de syke og de skal bli friske. Jesus bar vår sykdom på Korset, men vi skal formidle helse ved håndspåleggelse. Det er ikke alltid like lett å tro at alle vi ber for skal bli friske, men det er det som står her. Vi skal bare legge hendene på dem og det er lett. Herren gjør resten.

Hvorfor praktiserer ikke alle troende Markus 16? Er en troende om disse tegnene ikke følger en? Eller er det mangel på undervisning og kunnskap? Du som har lest dette, kan ikke skylde på det.

BLI EN SOM PRAKTISERER MARKUS 16.

 

Mor Else