FRI FRA SKAM OG SKYLD.

FRI FRA SKAM OG SKYLD.

 

 

Dette med skam og skyld er noe som plager mange mennesker. Mange har bygget opp et gigantisk forsvar for å skjule det eller for å forsvare seg mot anklager, ofte innbilte. Det står at djevelen er brødrenes anklager og han står bak mange skyldkomplekser og mye skam. Noe skam er nok knyttet til reell synd, men synd kan bekjennes og da har en ingen grunn til å fortsette med skam og skyld. Det er blant annet dette jeg vil skrive om denne gangen.

 

Vi kan gå helt tilbake til 1. Mosebok og det tredje kapittel. Både Eva og Adam var nakne i begynnelsen og så ingen ting galt med det før de hadde spist av den forbudte frukten. Da ble deres øyne åpnet og de dekket seg med fikenblad nedentil. Da Gud ropte på Adam, gjemte han seg i skam. Da skjønte Herren at Adam hadde gjort noe galt og Gud fikk vite at de hadde spist frukt av det treet som de ikke skulle spise av. Synden kom inn i verden. Det begynte med ulydighet mot Gud. De forsøkte å dekke seg med et fikenblad, men fikenbladet kunne egentlig ikke dekke over synden. Synden ble ikke vasket bort før Jesus kom og vi i dag kan vaske den vekk med Jesu eget blod. Skam kommer ofte som et resultat av at vi har begått en reell synd eller blir innbilt at vi har gjort noe galt uten egentlig å gjøre det. Hvis vi tror at vi har gjort noe galt, kommer også skammen.

I noen land er det veldig viktig å ikke miste ansikt. Jeg har opplevd å bli løyet til i forretninger i India istedenfor å si at de ikke har det jeg spør om. Det kommer i morgen kan de si. Problemet er bare at morgendagen aldri kommer. De kan skamme seg mer over å si at de ikke har en vare enn å lyve. Hva som får en til å føle skam varierer veldig fra mennesker til menneske og fra land til land, og fra miljø til miljø. Mange føler ikke skam før de blir avslørt.

 

En kan skamme seg over sine egne feilaktige handlinger, men en kan også skamme seg over sin egen familie, medlemmer av familien osv. Jeg har møtt mennesker som skammer seg over at de tilhører en tater eller sigøynerfamilie. Heldigvis har jeg også møtt dem som er stolte over å tilhøre taterfamilien eller sigøynerfamilien. Andre skammer seg over en alkoholisert far eller en narkoman mor. Kanskje din familie er kjent for kriminalitet eller for å være fattig. Begge deler kan forårsake skam. Skam henger da sammen med din identitet. Du har kanskje ikke funnet din identitet i Herren og Hans familie. Når du valgte å ta imot Jesus og bli et Guds barn, fikk du en ny Far som er himmelens og jordens Skaper. Han er perfekt og Hans ånd har flyttet inn i din ånd. Når du tar på deg skylden og skammen for hva andre har gjort, så identifiserer du deg med dem på et overdrevent sett. Jeg skulle ønske at jeg hadde deg her og kunne be for deg. Da ville jeg vist deg hvem du er i Herren og pekt på Hvem du tilhører. Jeg ville fortalt deg hva din perfekte ånd består av og jeg ville kappet av deg all feilaktig skam og skyld for andres feil eller andres brister i det navn som er over alle andre navn, Jesus Kristus. Når det gjelder tatere og sigøynere så er det mennesker og samfunn som har stigmatisert dem. Det er mange fantastiske søsken i disse familiene og vi må se på dem med Guds øyne. Han elsker alle like mye.

Hver og en av oss må ta ansvar for våre handlinger. Det er ikke min skyld at min mor hadde psykiske lidelser og jeg kan ikke skamme meg over det. Hun kunne heller ikke noe for det og skulle ikke bære skam for det. Barn til foreldre som handler feil, bør få hjelp til å forstå at det ikke er deres feil og at de er veldig verdifulle i Guds øyne. De bærer dessverre ofte en helt feilaktig skyld og skam. Kom til Ham som kan fri deg fra feilaktig skyld og skam. Han tok det på seg på Korset for å gjøre deg fri. Han er din befrier og Han er den som kan lege deg fra den klebrige skammen og skylden. Han sier: KOM!

 

Er skyld og dårlig samvittighet det samme? Nei. Jeg tror at vi er skapt til å kjenne på dårlig samvittighet når vi synder og handler i mot Guds Ord. Mennesker som lever i synd over tid tror jeg kan bli mindre og mindre følsomme i sin samvittighet og det står faktisk noe i Bibelen om å bli hard og ufølsom. Hvis det ikke hadde vært slik, tror jeg ikke at mennesker kunne levd som kriminelle.

Skyld er ofte påført oss av djevelen gjennom andre mennesker eller direkte. Det rammer ofte mennesker som ikke har noe grunn til å ha det. Jeg tenker på en som sitter på et møte og taleren kommer med en formaning. Den som lett kjenner skyld, er helt overbevist om at taleren snakker til dem selv om det slett ikke stemmer. Jeg selv har tatt på meg skylden for ting som jeg slett ikke har gjort. Takk Gud for at Han har fridd meg fra fuglefangerens snare og at jeg i dag kjenner forskjellen på skyld og det å bekjenne synd. Selv om det står at Jesus har tatt vår synd med seg på Korset (Jes. 53:4+5) så tror jeg at vi skal bekjenne våre synder både for Gud og mennesker. Jeg viser til 1.Johannes 1:9 og Jakobs brev 5:16). Har vi syndet direkte mot et menneske, så tror jeg at vi skal be om tilgivelse til det mennesket. Hva skjer når vi har bekjent våre synder? Iflg. 1.Joh.1:9 så står det at Han tilgir og renser oss for sll urettferdighet. Behøver vi da å ha dårlig samvittighet? Nei, dersom vi fortsetter å føle skyld, så har vi ikke tatt imot Hans fulle nåde. På grunn av Jesus er vi gjort rene og rettferdige, himmelen verdig. Når djevelen kommer med tanker som: Husker du hva du gjorde for ti år siden? Du kan jo ikke være en god kristen. Da må du reise deg i sannheten og proklamere at du er tilgitt og ren og rettferdig. Du må befale anklageren og løgneren å gå. Jesus har vasket deg med Sitt blod og det har gjort et fullkomment verk. Det er jo dette som er det fantastiske evangelium at Han har tatt vår synd og betalt straffen slik at vi skal gå fri. Jeg fatter ikke at mennesker kan avvise slikt et fantastisk budskap. Tenk om du var i en rettsak og dommeren sier at du går fri fordi noen andre har betalt den straffen som du skulle hatt. Jeg ville blitt veldig glad.

Mange ganger ser jeg skyldkomplekser som høyhus hos mennesker fordi det har bygget seg opp over mange år. Jeg ber Den Hellige Ånd om å rasere dem som en bulldoser. Jeg tror det er mulig. De som har huset dem må få hjelp til å tenke nytt og stå djevelens anklager imot.

 

Jesus har tatt vår synd, skyld og skam. Vi må lære oss å skille mellom hva som er hva og hvem det kommer fra. Hvis du kjenner Hyrdens stemme, så vet du når Han peker på synd i ditt liv. Det blir alltid gjort i kjærlighet og du vet at det stemmer med Ordet. Det skulle være lett å bekjenne og Den Hellige Ånd vil hjelpe oss til å si nei til synden. Det betyr ikke at vi alltid lyder Den hellige Ånd, dessverre.

La oss som kristne identifisere oss med Guds naturen i oss og ikke med våre svakheter og brister. Det blir som et skjold imot djevelens anklager. Han vil gjøre oss introverte og negative og gjerne deprimerte. Ta det ikke imot. Gud ser oss gjennom Sin Sønn og derfor kan vi juble og fryde oss i Ham.

Skam og skyld blir som mørke kapper som hindrer vår frimodighet inn for både Gud og mennesker. Slike kapper kan kastes og brennes. Du må velge å bli kvitt dem, men Herren er mer enn villig til å ta dem av deg slik at du kan skinne i Hans rettferdighet.

 

 

REIS DEG I STRÅLEGLANS!

 

 

Mor Else