ER DU OG JEG DER VI SKULLE VÆRE?

ER DU OG JEG DER VI SKULLE VÆRE?

 

Jeg må virkelig passe meg nå slik at jeg ikke blir fordømmende og religiøs. Jeg har nettopp skrevet om å bli fri fra skam og skyld og jeg har ikke tenkt å legge det på deg, men det kan hende at det er ting som både du og jeg skulle bekjenne og det kan være ting vi burde endre på.

Jeg har forstått at vi lever i en veldig spesiell tid og en kan bare gå inn på nettet og lese hva en del av profetene skriver. Jeg svelger ikke alt, men mye samstemmer med min egen ånd og mye samstemmer med Ordet. Ingen vet eksakt når Jesus kommer igjen for å hente Sin brud, men tiden nærmer seg med stormskritt. Han sa: «Mon om Jeg finner troen på jorden.» (Lukas 18:8) Dette er et ord som jeg har vanskelig for å akseptere. Jeg vil så gjerne at Jesus skal finne en levende menighet der Hans barn er brennende. Jeg ønsker at Han finner Sine barn ivrige etter å fylle seg med Ordet og utføre det oppdraget som Han har gitt oss i Matteus 28 og Markus 16. Matteus 16-20 sier at vi skal gå ut å gjøre alle folkeslag til disipler idet vi døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vi er befalt å lære dem å holde alt det Jesus hadde befalt disiplene, altså oss. Til slutt får vi et fantastisk løfte om at Jesus skal være med oss all dager inntil verdens ende. Markus 16:14-20 sier at vi skal forkynne evangeliet for hele skapningen. Det står at den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Han ramser opp noen tegn som skal følge oss og begynner med at vi skal drive ut onde ånder. Deretter følger at vi skal tale i nye tunger. Vi har autoritet over slanger og dødelig gift skal ikke skade oss. Vi skal legge hendene på de syke og de skal bli friske. Det står at de gjorde det som Herren hadde befalt dem om og Herren virket sammen med dem. Det ble igjen understreket at de ikke var alene.

Mange reiser ut til andre folkeslag for å forkynne evangeliet, men i dag behøver ikke alle reise ut. Flyktninger kommer over landegrensene våre som aldri før og misjonsmarken er kanskje rett utenfor stuevinduet. Herren har sagt at vi skal forkynne evangeliet og døpe dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vi skal drive ut onde ånder og vi skal legge hendene på dem som er syke. Vi kan lese om at Jesus også tenkte på praktiske ting som mat og klær, så jeg tror at vi skal hjelpe praktisk og økonomisk. Sultne mennesker vil neppe høre og ta imot evangeliet før de har blitt mettet. Før i tiden reiste vi ut for å misjonere. I dag kommer folk til oss og misjonsmarken kommer veldig nære. Jeg som norsk har lett for å finne løsninger for folk som bor langt unna, men nå kommer problemene veldig nære og nå blir spørsmålet hva jeg gjør med det? Jeg kommer ikke til å fortelle deg hva du skal gjøre, men lukk ikke øynene og lat som om menneskene rundt deg ikke trenger hjelp. Spør Den Hellige Ånd hva Han vil at du skal gjøre. Herren har en oppgave for oss alle. Vår oppgave er å være lydig.

Vi snakker om at vi lever i de siste tider. Vi leser artikler om blodmånene og at 2015 er et jubelår. Andre profeterer om store katastrofer som skal komme, også her i Skandinavia. Andre profeterer om dom over USA. Kristne blir forfulgt mange steder i verden og også her i Skandinavia skjer det mer og mer sekularisering. De åndelige og moralske verdiene blir visket ut. Kjønnsrollene skal ikke lenger eksistere. Det skal ikke hete gutt og jente lenger og ekteskapet er ikke forbeholdt mann og kvinne. Okkult innflytelse og andre religioner tar over flere og flere områder i samfunnet og sniker seg også inn i kirker. Hva gjør du og jeg med dette? Lar vi det bare skje? Jeg har opplevd at det til en viss grad nytter å si ifra. Jeg tror hver og en av oss må gjøre det der vi er. Som leder av en institusjon, nektet jeg å ta inn yoga selv om det ble anbefalt og jeg brukte min lederautoritet så lenge jeg var der. Når barna var små, kunne jeg si ifra om ting som ikke var bra i barnehagen og senere på skolen. Jeg ba om visdom til å formidle det på en måte som ikke vekte irritasjon. En viss åndelig motstand må en kanskje regne med, men åndsmakter kan bindes. Det står at vi skal binde den sterke før vi inntar huset.(Matteus 12:29) Det kan vi også gjøre i slike tilfeller. Jeg var på en arbeidsplass der de ville ha bønne-rom for muslimer. Jeg gikk ikke imot det, men regnet da med at jeg også kunne gå og be i arbeidstiden. Det skal jo ikke være forskjell mellom religionene. Det ble faktisk ingen bønne-rom på det stedet.

Når jeg var ung, var det mye ungdomsopprør og mye motstand mot daværende politikk. Det ble snakket om nøytralitet, men på kontordørene til mine kolleger, hang det ulike symbol som beskrev deres opprør. Jeg foreslo da at jeg kunne henge opp bilder av Jesus. Da ble det stille. Alt skulle være tillatt, bare ikke Jesus. Jeg skriver ikke disse eksemplene for å skryte av meg selv da det er mye jeg kunne ha gjort som jeg ikke har gjort. Hensikten er å gi deg ideer slik at du kan stoppe satanisk innflytelse i barnehage og skole for dine barn eller barnebarn, endre satanisk praksis på arbeidsplassen og for å stanse Østens religioner å snike seg inn i kirken din. Jeg opplever mange kristne som passive. Noen bryr seg ikke og lever etter en skjebne tankegang: Det som skjer, det skjer. De glemmer at Gud har kalt oss til å råde og regjere og Jesus har gitt oss autoritet. Hvis du er en kristen, har du fått det navn som er over alle andre navn, nemlig navnet Jesus og Han som har gitt deg navnet har overvunnet det onde og du kan også gjøre det i Hans navn. Andre kristne er så preget av verden, at de ikke ser at djevelen er på frammarsj for å ødelegge. Jeg har nettopp snakket med en del som sier at det de betraktet som synd for en del år siden, ikke er synd i dag fordi tiden har forandret seg. Det er ikke tiden som bestemmer hva som er synd. Det er også mange som ikke sier eller gjør noe i frykt, frykt for å bli mobbet eller kanskje til og med miste jobben. Alle lærere og arbeidsgivere er ikke like nøytrale og elever kan også få dårligere karakter dersom de har et annet livssyn enn læreren. La ikke frykt hindre deg. Har så sent som i dag lest om forfølgelsen i India og der risikerer en del kristne livet. Kristne blir veldig forfulgt en del steder i verden og vi som har det litt lettere, må virkelig stå opp for Herren og det vi tror på så lenge vi kan.

 

Jeg har opplevd at Herren kaller til bønn som aldri før. Han vil at vi skal være offensive og ikke bare forsvare oss når angrepene kommer. Jeg hørte nylig et vitnesbyrd til en tidligere satanist. Han fortalte at de ba og mange ganger gjennom hele natten. De ville ha et resultat. De fastet og ba, også i sataniske tunger. Det var veldig avslørende og nyttig å høre ham beskrive hvordan satan virker. Jeg fikk syndenød for min egen lathet og skjønte at Den Hellige Ånd måtte hjelpe meg til å be mer og ikke gi opp før jeg så et gjennombrudd. Jeg har nå spurt Herren om hva som er mine områder å be for. Gud har gjort Seg avhengig av meg og deg på en uforståelig måte og når vi ikke gjør det vi skal, så får fienden frammarsj. For noen år siden sang vi en sang som går slik: Vi skal gå ut å legge djevelen under våre føtter for den seier Jesus vant, den er vår. Mange mener at Jesus tok Seg av djevelen og at vi ikke skal tenke mer på ham. Det tragiske er at da gir de djevelen fullt spillerom og ingen motstand. Det er ikke så sjelden jeg hører noen spør om hvordan Gud kan tillate all elendighet i verden. De tenker ikke på at Gud har jo gitt oss våpen til å stå djevelen imot med og til å røve territorium fra ham. Bruker vi de våpnene Herren har gitt oss for å kjempe mot fienden? En del av det som skjer skyldes vår lathet, men det er også mange andre faktorer som spiller inn. Mye skyldes synd og avgudsdyrkelse av falske guder. En del hendelser er faktisk forutsagt i Bibelen. Det er heller ikke få statsledere som jeg gjerne skulle ha byttet ut. Nå formaner Paulus oss i 1.Tim.2:1-2 at vi skal be for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all gudsfrykt og ærbødighet. Det er kanskje der vi skal begynne.

Overskriften kan få en til å tenke på om en er geografisk der en skal være. Tiden er nå slik at det er uhyre viktig at:

 

VI ER PÅ RETT STED TIL RETT TID.

 

Mor Else