ER HERREN GRENSELØS?

ER HERREN GRENSELØS?

Del 1

Umiddelbart vil jeg svare både ja og nei og jeg vil bruke de neste timene til å forklare hvorfor jeg sier både ja og nei. Jeg bruker faktisk noen timer på å skrive både på engelsk og norsk.

Gud er ikke en grenseløs flytende masse. Vi kaller Ham for Pappa og Jesus og Den Hellige Ånd er også deler av guddommen. Pappa Gud sitter i Himmelen og nå sitter Jesus på Hans høyre side. Den Hellige Ånd er for tiden på jorden og Han kan være på mange plasser samtidig. Han er ikke begrenset av verken tid eller sted. Jag kan ikke helt forstå hvordan det går til fordi min hjerne er begrenset, men Den Hellige Ånd kan hjelpe alle som roper på Hans hjelp.

Det står i det første kapittelet i Bibelen at vi er skapt i Hans avbilde og vi er ånd, sjel og kropp. Gud er også tre.

Lukas 1:37 sier at ingenting er umulig for Gud. Det betyr at alt er mulig for Ham. Det står i Markus 9:23 at alt er mulig for den som tror. Det betyr at vår tro ikke har noen begrensninger. Den er grenseløs, ikke min tro, men Guds tro i meg. Gud lar seg ikke stoppe av noen eller noe. Det er åndelige lover og selv Herren må operere innen de lover Han selv har skapt. Gud vet at denne verden ligger i den ondes vold og Gud har ikke enerett til denne jorden. Det ville vært fantastisk. Det er slik det vil bli under tusenårs riket. De lover som Gud ga før Jesus tok vår synd og sykdom på Korset og før Han brøt djevelens makt, blir praktisert av jødene i dag, men vi som har Kristus i oss, lever under nåden og i resultatet av Korsets makt.

Til frihet har Kristus frikjøpt oss.

Når jeg tenker på Herren, så tenker jeg ikke på noe som er trangt eller smått, men på en Gud som har skapt masser av alt Han har skapt. Det fins ingen grenser for hvor mange og varierte sorter fisker og dyr vi har. Det fins alt fra husdyr og dyr som en kan kose med til de villeste og farligste dyresortene. Ingen av oss vil ha nærkontakt med en isbjørn for da lever vi ikke lenge. Tenk på alle blomster som fins og de er skapt for de forskjellige temperaturene. I Skandinavia har vi gran og furu, men lengere sydover koser vi oss over palmetrær. Alt er skapt med en uendelighet av variasjoner. Det er jo det som gjør naturen så interessant. Selv menneskene ser ikke like ut. Vi har forskjellige farger og former.

Vi har en veldig kreativ Skaper.

Siden vi er skapt i Hans avbild, så er vi mennesker også kreative. Vi har forskjellige kreative evner og muligheter. Det er ikke alltid vi bruker dem, men det er ikke fordi vi ikke har dem.

Bibelen sier at Guds kjærlighet er grenseløs og at vi ikke bare skal elske dem som elsker oss, men vi skal også velsigne våre fiender. I Romerne 12:20 står det at vi skal gi våre fiender mat dersom de er sultne. Da samler vi glødende kull på deres hode. Vi mennesker har lett for å sette betingelser for vår kjærlighet, men Gud elsker ubetinget. Jeg kan høre at noen av dere protesterer. Dere minner meg på hva vi skal og hva Bibelen sier at vi ikke skal gjøre. Ja, Bibelen er full av retningslinjer for våre liv, men det står ikke at Herren slutter å elske oss om vi bryter noen av retningslinjene.

Gud skiller mellom synd og synderen.

Her ser vi at Han både er grenseløs og at Han setter grenser. Vi kan gå tilbake til Moses da Gud ga de ti bud. De beskriver hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. Resten av Bibelen er full av retningslinjer. De er gitt oss, ikke for Guds skyld, men for vår skyld. Det er ikke bra for oss å ha andre guder eller misunne vår neste. Det er ikke bra for en gift mann å se på en annen kvinne med begjær. Det er ikke bra for oss å drikke seg full eller ha seksuell omgang utenfor ekteskapet. Stridigheter og splittelse kommer gjerne fra kjøttet. Det står faktisk i Galaterne 5 at vi ikke arver Guds rike dersom vi holder på med slikt. Jeg ser på Himmelen som mitt endelige hjem og jeg vil dit. Jeg har tatt imot Jesus og Han bor i meg, men jeg vil leve slik at Han fortsatt vil bo hos meg.

Når Herren setter opp grenser for våre liv, så er det fordi grenseløshet ofte fører til anarki. Anarki fører til kaos. Et barn som vokser opp uten klare grenser, blir ofte et utrygt barn. De kan enten bli ekstremt selvopptatte og kontrollerende eller de lever med mye angst.

Fri oppdragelse er skadelig for barna.

Neste gang vil jeg skrive om det enkelte lands grenser og Guds tanker om det.

 

LEV INNENFOR GUDS RAMMER FOR DITT LIV!

 

Mor Else