ER HERREN GRENSELØS? Del 2

ER HERREN GRENSELØS?

Del 2

Mitt svar på det var et både ja og nei. Han har skapt himmel og jord og Hans evner har ingen grenser. Han har skapt alt som rør seg og det er helt utrolig å tenke på hvordan Gud har tenkt på hver detalj. Han har også skapt alt som gror på jorden og hver celle har sin funksjon. Selv om Guds kreative evner ikke har hatt noen grenser, så er hele skaperverket bygd opp på eksakte naturlover som setter klare begrensninger. Palmer trives best i varme strøk, ville dyr bor ikke i et boligstrøk, bare for å nevne noe. Jeg ser gjerne på naturprogrammer og hver gang blir jeg imponert over hvor detalj rik Gud er.

Forrige gang skrev jeg at Bibelen er som en lærebok for hvordan vi skal leve. Gud er evig og grenseløs, men har satt opp klare grenser for å beskytte sine barn. Barn har uansett alder behov for å vite hvor grensen går. Når jeg kommer til et nytt land, trenger jeg å vite hva som gjelder. Når en begynner i en ny jobb, må en vite hva som gjelder. En del steder har en kleskoder og da bør en følge disse. Jeg orker ikke kontroll kan jeg høre noen skrike. Nei, det gjør ikke jeg heller, men rammer og regler behøver slett ikke å være kontroll, men det skaper trygghet. Om du hele tiden har en sjef som gir deg en følelse av at du er dum og har øynene sine på deg hele tiden, da begynner det å lukte kontroll.

Jeg er norsk og feiret 17.mai som er vår nasjonaldag. Jeg bor i Sverige der de fleste svensker ikke har noen nasjonalfølelse. Jeg har både vist hvordan vi feirer vår nasjonaldag og fortalt en del om våre tradisjoner og flere har grått. Jeg vil gi et kort resyme av en norsk 17.mai. Den begynner veldig tidlig med musikk og samling på gravsteder til kjente personer. Foreldre og barn samles på sine respektive skoler der det er nasjonal sanger og gjerne en tale for dagen. Etterpå går en i tog. Nesten hver eneste skole i Norge har et korps og kanskje kor eller andre musikalske innslag. Vi har en flaggborg og i år var det 120 skoler som gikk opp hovedgaten i Oslo og forbi slottet der den kongelige familien står og hilser dem som går forbi. Mange skoler samles etter toget med salg av is og pølser og leker for barna. Alle tar på seg fine klær den dagen og mange familier samles til god mat. En del menigheter arrangerer fest. En del steder går både voksne og barn i tog og ulike plasser har ulike tradisjoner. Barnehager går gjerne i tog dagen i forveien, så kjærligheten til landet blir lagt nedi en på et veldig tidlig tidspunkt. Jeg tror Gud har behag i feiringen av vår nasjonaldag. I våre nasjonal sanger er Gud tatt med.

Vi lever i en tid der sterke krefter vil slette nasjonale grenser og krefter vil ha en verdensregjering. De samme kreftene forbereder for Anti-Krist. Vi kaller noe av dette for globalisme. Når en ikke vil ha klare grenser eller kjærlighet til sitt eget land, så behøver en heller ikke et bra forsvar for landet. Vi må jo elske det vi vil forsvare. Norge har vært i krig og jeg tror det også gjør at vi vil verne om våre grenser og at frihet står høyt oppe på vår ønskeliste.

Jeg har nettopp vært i Ukraina. I 2014 tok Russland en del av Ukraina, nemlig Krim og gjorde det russisk. Siden da har det vært stridigheter mellom Russland og Ukraina. Ukrainerne har blitt mer Ukrainske og de snakker mer og mer sitt eget språk og de vil verne om sitt land.

Når vår selvstendighet og vår frihet blir truet, reiser vi oss ofte opp og skjønner hva vi har og hva vi skal sloss for.

I dag finnes det enorme mengder med flyktninger. Noen land har veldig åpne grenser mens andre er det vanskelig å komme inn i. Jeg tror Herren vil vi skal hjelpe dem som er i virkelig nød, men spørsmålet blir om vi skal gjøre det ved å hjelpe dem i sitt eget land eller om de skal få komme til våre land. I de land som har åpnet sine grenser for tusentall og tusentall av flyktninger, har det oppstått store problemer. I Sverige for eksempel finnes det mange områder der enkelte flyktninger har tatt over kontrollen og politiet tør ikke gå inn og skape ro og orden. Da har feil folk fått komme inn og de har ikke fått klare grenser. Sataniske krefter råder og det skaper frykt. Jeg elsker Muslimer, men jeg blir ikke glad når de sier at de vil ta over Europa. Vi skal innføre våre lover sier de. Da bor jeg ikke i et fritt land lenger.

Jeg tror at Herren vil ha selvstendige land med eget språk og egen kultur. Derimot tror jeg at vi skal samarbeide og lære av hverandre. Det er også viktig at vi lærer noen hoved-språk, slik at vi kan kommunisere med hverandre.

I Norden har vi korset i våre flagg. Det må vi gjøre alt for å beholde. Vi har ulike farger i flagget, men korset er det samme. Mange krefter vil ha korset bort, men det er et så viktig symbol som vi kristne vil og må verne om.

Som norsk setter jeg pris på en del av vår kultur og tradisjoner, men ikke om de går imot Bibelen og Guds prinsipper. Min kjærlighet til Herren er større enn kjærligheten til norske tradisjoner.

BE FOR DITT LAND OG BE OM AT GUD BESKYTTER LANDETS GRENSER!

 

Mor Else