ER DEN USYNLIGE VERDEN USYNLIG?

ER DEN USYNLIGE VERDEN USYNLIG?

 

For hvem er den usynlige verden usynlig? Det finnes mengder av ting som vi mennesker ikke kan se med det blotte øyet. Hva mener jeg med den usynlige verden? Jeg tenker på den åndelige verden som er influert av Gud og den onde. Det er jo masser av ting i havet, i atmosfæren og i våre kropper som er usynlig, men det er ikke det jeg tenker på i dag.

                        Jeg vil skrive om den åndelige virkeligheten.

De fleste kristne har ikke sett Jesus med sine fysiske øyne. Vi har lest om Ham og vi snakker med Ham, men de færreste har sett Ham. Jeg har hørt at Jesus har åpenbart seg for Muslimer og jeg ble litt misunnelig og jeg spurte Ham om Han ikke kunne åpenbare seg for meg også. Svaret var: «Du tror på Meg uten å se meg.» Ja, jeg har en relasjon til Jesus som er bygget på tro. Min tro kommer fra alt jeg har hørt om Ham som er bygget på Guds Ord. Jeg er ikke en kristen som følger en religion. Nei, jeg har en relasjon til Gud, til Jesus og Den Hellige Ånd. Jeg har ikke sett noen av dem, men de er veldig virkelige for meg. Jeg ber til Gud i Jesu navn og Han svarer meg. Jeg ber ikke til noen som er død. De er veldig levende og Den Hellige Ånd er her på jorden for å hjelpe meg. Jeg har ikke sett Den Hellige Ånd, men jeg har følt Hans nærvær mange ganger. Jeg delte i dag mine erfaringer med Den Hellige Ånd sammen med en annen kvinne og hun hadde også mange slike erfaringer. Vi hadde begge følt at vi fikk en kappe over oss når vi gikk ut i tjeneste eller følt en vind komme som noen ganger fikk personen som vi ba for å falle. For en del år siden ville Gud vise meg litt av sin kraft og jeg ble sittende under Hans kraft lenge før jeg kunne røre på meg. Han sa at Hans kraft var mye sterkere, men kroppen min ville ikke være i stand til å ta alt av Hans kraft. Jeg har altså ikke sett noen deler av Guddommen, men følt det. Dessuten kan jeg vitne om masser med bønnesvar.

I Markus 5 kan vi lese om en mann med en legion av demoner. Demonene kjente igjen Jesus og de ba Jesus om de fikk lov til å komme inn i grisene når Jesus befalte dem å komme ut av mannen. Jesus lot dem komme inn i grisene, men alle grisene druknet da. En legion betyr at det var ca.2000. Djevelen er ikke åndelig blind og de kjenner igjen hverandre og de vet også hva som kommer fra Gud. En gang skulle jeg på besøk i et psykiatrisk sykehus. Når jeg åpnet ytterdøren, kom det en kvinne springende ut av en dør lengst nede i en lang korridor og hun skrek til meg; «Ut herifra! Du har ikke noe å gjøre her.» Vi kjente ikke hverandre for det var en annen pasient jeg skulle besøke. Dette var en åndelig konfrontasjon. Jeg opplever av og til at mennesker reagerer på liknende måter uten at jeg har sagt eller gjort noe. Jeg er ganske overbevist om at disse har noen demoner i seg som ikke liker Jesus i meg.

Har du noen ganger lurt på hvorfor noen mennesker blir tiltrukket av hverandre og andre ikke? Vi snakker ofte om kjemi, men en del ganger tror jeg at det har å gjøre med den åndelige verden. Kristne med de samme nådegavene vil ofte bli tiltrukket av hverandre. De har ofte hatt liknende opplevelser som de kan dele med hverandre. De har også det samme åndelige språket. Mennesker med de samme demonene vil også ha en tendens til å komme hverandre nære. Noen ganger virker det motsatt. Om to mennesker med kontrollerende ånder møtes, så kan de faktisk komme i diskusjon. Om du har et dårlig selv-bilde, kan du bli et offer for kontrollerende ånder. Vi sier at motsetninger tiltrekker hverandre. I Gamle Testamentet har vi et typisk eksempel på det. Det er ekteparet Ahab og kona Jesabel. De tilba begge avguden Baal, men Ahab var en svak mann mens kona Jesabel var en sterk, men ond kvinne. Hun truet profeten på livet og han ble så redd at han gjemte seg under en busk. Jeg har av og til liknende ekteskap i sjelesorg. Åndsmaktene er de samme.

Du leser om krig flere steder i verden, men også i ekteskap, familier, på jobben og i menigheten. I Efeserbrevet 6:12 står det at vi ikke har kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket og mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Jeg opplever at en splittelses-ånd er veldig aktiv for tiden. Den ødelegger ekteskap og skaper krig mellom medlemmer i menigheten. Noen kristne bruker mere tid til å holde fast på sine meninger enn å gjøre det som Herren har bedt oss om å gjøre.

Kriminelle eller mennesker som er avhengig av det ene eller det andre sier ofte: «Det er en stemme som forteller meg at jeg skal drepe eller spille med penger.» De vet at det er en demon som tvinger dem til å gjøre feilaktige saker. De kaller det for spilledjevelen eller morderen.

Vi ser kanskje ikke demoner så ofte, men ve ser resultatet av hva de sier og gjør. Vi som er kristne bør bli mye mer våkne. Først skulle vi løfte blikket og se hvem vi er i Kristus og hva Han har gjort for oss. Så trenger vi å se hvordan djevelen opererer. I en krig må en studere motparten for å vinne. Efeserbrevet seks beskriver den åndelige våpenrustningen, men vi har også fått åndelige våpen: Jesus navn, Jesu blod og Guds Ord.

GUD VIL GJØRE OSS SEENDE OG HAN VIL GI OSS KRAFT.

Mor Else

Dette kom sent da det skjedde noe uforklarlig på datoen. Kanskje åndelig motstand?