ÅRSOPPGJØR

ÅRSOPPGJØR

 

Hva har årsoppgjør å gjøre med Gud, spør du deg kanskje om. Du vet jo nå at jeg bruker eksempler fra det virkelig livet og overfører det på vår åndelige vandring. Årsoppgjør er noe en har på slutten av et år eller helt i begynnelsen av det nye året. En går igjennom dokumenter og transaksjoner. Har en fulgt lover og regler? Har tidsfrister blitt overholdt? Er det rett utført eller har det oppstått feil? I butikker har en vareopptelling og da blir det nok oppdaget at noe har blitt borte. Mange firmaer går igjennom året som har gått, ikke bare når det gjelder regnskap, men har en for mange ansatte eller for få? Blir de ansatte tatt vare på? Gjør de jobben sin? Hadde de rett strategi for arbeidet eller skal det gjøres på en annen måte? Jeg kunne skrive side opp og side ned om de forskjellige årsoppgjør, men det er egentlig ikke det jeg skal skrive om.

Vi går nå alle inn i den siste dagen av året og jeg tror dette er en bra tid for å ta et tilbakeblikk. Jeg var flinkere til det når jeg var yngre, men jeg tror Gud vil at jeg skal se tilbake på det året som er gått av ulike grunner. Hva har jeg opplevd som har vært bra? I hvilke situasjoner kunne jeg virkelig se Guds finger med i situasjonen? Hva har vært vanskelig? Når fikk jeg bønnesvar? Hva kunne jeg gjort annerledes? Hvilke forandringer ønsker jeg i 2017. Har jeg fulgt lover og regler? Har jeg holdt tidsfrister? Har mitt liv båret frukt i 2016? Har jeg døde grener i mitt liv? Jeg kan forstå at du kanskje ikke kan relatere til alle spørsmålene mine, men ta de du kan relatere til og be Den Hellige Ånd om å være med deg i ditt personlige tilbakeblikk.

Hva gjorde du i begynnelsen av året? La du noen planer for deg selv, eventuelt familien? Satte du deg noen mål når det gjaldt ditt kristenliv? Var du med å sette noen mål for din menighet eller bønnegruppe? Jeg begynte så bra med å ta kalenderen å be for hver dag. Jeg ba at hver dag skulle bli slik Herren hadde tenkt. Det tragiske er at jeg holdt ikke på med det så veldig lenge. Det var jo ikke noe som var vanskelig, men det rant bare ut i sanden, men jeg ble minnet om det nå mens jeg sitter og skriver. Du blir sikkert også minnet om saker som begynte bra, men som senere rant ut i sanden. Det kommer kanskje ikke direkte i kategorien synd, men det var dumt da det kunne brakt med seg velsignelser. Mange setter seg nyttårs-løfter. De skal slutte å røyke, gå på diett, begynne å trene osv. Mange av disse forsettene er bra og noen klarer å gjennomføre dem, men mange holder en måned eller to og så er det slutt. Hvorfor ble det slutt? Hva skjedde? Det samme gjelder vårt kristenliv. Nå skal jeg virkelig ta tid med Herren sier du kanskje i begynnelsen av året og du mener det i det øyeblikket du sier det, men så kommer det problemer, mye jobb og mange aktiviteter i kirken osv. og tiden med Herren blir ikke prioritert. Vet du, at mange av de problemene du har hatt i 2016 kunne Herren ha hjulpet deg med om du hadde tatt tid med Ham. Herren lokket meg med å si til meg i begynnelsen av 2016: «Kom nærmere, ta mer tid med Meg.» Jeg har tatt mer ene tid med Herren, men ikke så mye og så ofte som jeg tror Han ønsker. Han er jo vår Brudgom og vil være sammen med oss som Brud. Han kaller oss ikke nærmere fordi det skal være noe religiøst eller en plikt, men en glede. Har du vært forelsket? Da kan du ikke få nok av ham eller henne du er forelsket i. Slik skulle vi ha det i forhold til Herren. Jeg tror ikke vi riktig har forstått at Han er vår Brudgom. La oss bli forelsket i Jesus i 2017!

Et av spørsmålene mine var om vi hadde holdt lover og regler. Selvfølgelig er det bra og riktig å overholde de regler som landet du bor i har, men akkurat nå tenkte jeg på Bøkenes Bok, Bibelen. Vi behøver ikke følge alle de forskrifter som jødene refererer til i Gamle Testamentet, men det nye Testamentet har masser med oppfordringer på hvordan vi skal leve. Forskjellen på det nye og det gamle er at vi har Jesus boende ved Sin ånd inne i oss. Vi behøver derfor ikke leve kristenlivet i egen kraft. Vi har Guds kraft boende i oss. Mange av oss har gjort saker i egen kraft i det året som har gått. Det har sikkert vært tungt og slitsomt og kanskje ikke så vellykket heller. Vi må aldri glemme at Hans åk er lett og det er gagnlig. Romerbrevet 8:1 sier at det ikke er noen fordømmelse for dem som er i Kristus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. Hvor mye har vi vandret etter kjødet i året som har gått? Vi kan fremdeles være kristne selv om vi har reagert ut fra kjødet. Vi har bare handlet ut fra feil kilde. Den kilden er egoistisk og ikke full av kjærlighet. Jeg håper dere ser at jeg ikke skriver du, men vi og det betyr at jeg stiller meg de samme spørsmålene. Det står faktisk i Romerbrevet 8: 6 at kjødets sinnelag er død, men Åndens sinnelag er liv og fred. Ingen fordømmelse nå. Om du har syndet, så bekjenn dine synder og Han har lovet å tilgi deg. 1.Joh.1:9.

Jeg blar litt igjennom Det nye Testamentet og ser masse oppfordringer om hvordan vi skal leve kristenlivet. I Matteus 5 står det mange saligprisninger. Vi er salige om vi er tørster og hungrer etter rettferdighet, om vi skaper fred, om vi er ydmyke, lar lyset skinne for menneskene slik at de kan se våre gode gjerninger. Det står i neste kapittel at vi ikke skal gjøre gode gjerninger for å bli sett. Vi skal elske våre fiender og i kapittel seks står det at vi skal tilgi menneskene deres overtredelser. Om vi ikke gjør det, så vil heller ikke vår Far tilgi oss heller. Et meget alvorlig ord. Vi kan heldigvis tilgi igjen og igjen til alt som i oss er har tilgitt og vi kan bli legt. Er det noe eller noen du ikke har tilgitt i året som har gått? Be Den Hellige Ånd om å hjelpe deg å tilgi.

I Matteus 7:12 står det at det vi vil at andre skal gjøre for oss, det skal vi gjøre for dem. Dette er en flott leveregel. Har jeg levd etter dette i 2016 eller skal det være mitt levesett i 2017? Du behøver ikke akkurat gi andre de gaver som du selv vil ha da de kan ha helt andre ønsker og behov.

Matteus evangeliet avslutter med en misjonsbefaling og Markus beskriver de tegn som skal følge de troende. Matteus oppfordrer en til å gjøre alle folkeslag til disipler. En behøver ikke å reise til Afrika for å gjøre disipler. De fleste fins nok rett utenfor der du bor. Hvor mange demoner har du drevet ut og hvor mange har du lagt hendene på i 2016? Om du kjenner at du har kommet til kort, så grav deg ikke ned i skyldfølelse, men bekjenn din synd og reis deg. 2017 kan bli et nytt år der du bærer frukt som varer evig.

GJØR OPP MED DET SOM HAR VÆRT SLIK AT DU KAN BEGYNNE 2017 MED HELT BLANKE ARK.

Mor Else