2017 ER DITT ÅR

2017 ER DITT ÅR.

 

Jeg tror at du er nysgjerrig på hva jeg mener med denne overskriften. Du får lese videre, så vet du hva jeg mener.

Jeg begynte å søke på nettet hos forskjellige profeter for å se hva de skrev om året 2017. Jeg vet ikke helt hva jeg hadde ventet, men jeg så at de vektla forskjellige deler av Bibelen. Det var ikke store motsetninger, men det var ikke de samme overskriftene. Ingen av oss er i tvil om at vi lever i alvorlige tider og mange av oss tror vi lever i de siste tider uten å fastsette noen dato på når Jesus kommer igjen for å hente Sin Brud. Jeg tror at mye elendig kan skje rundt oss og akkurat nå i de siste dager har vi hørt om terror handlinger på forskjellige plasser i verden. Det skaper frykt og usikkerhet hos mange selv om mange bestemmer seg for ikke å la seg styre av frykten. Da vinner fienden sier de. Nå er jeg inne på noe av poenget med overskriften.

Uansett hva som skjer rundt oss, så er det du og jeg som bestemmer hva vi gjør med det.

Vi er ikke herrer over verdens-situasjonen, men vi velger hvordan vi reagerer på det som skjer. Skal du la ditt liv bli styrt av frykt? Skal du slutte med å reise? Skal du holde deg borte fra alle steder der det er mye mennesker? Kanskje kan du ikke ta TV-bane eller bussen til jobben mer? Må du holde deg borte fra kjøpesteder og store konserter? Noen tør nesten ikke å se nyheter mer da det alltid er noe negativt. Andre forer seg med negative nyheter og leser alt de kan om negative hendelser på nettet. Det blir nesten som en mani. Jeg vet at vi mennesker er forskjellige og vi er mer eller mindre sterke i vår psyke. Det er avhengig av vår arv så vel som det vi har opplevd i livet. Likevel tror jeg ikke at det negative primært skal fylle vår hverdag. Heller ikke tror jeg at vi skal være uvitende om det som foregår rundt oss.

                            Vi skal ikke la hverdagen vår styres av angst.

Vi som kristne har en Bibel som 365 ganger sier at vi ikke skal gripes av angst. Frykt ikke for Jeg er med deg står det flere steder i Bibelen. Du kan for eksempel gå til Jesaja 41:10. Grunnen til at vi ikke behøver å frykte er at Han, vår Gud er med oss. Som et Guds barn er vi aldri alene med mindre vi velger Ham bort. Vi har en Far som er Allmektig. Barn kan av og til sloss om fedrene sine, om hvem som er sterkest, snillest osv. Vi som kristne kan skryte av å ha en far som er Allmektig, en som har skapt himmel og jord. Det er ingen ting som er umulig for Ham og det er ingen ting som er umulig for den som tror. (Matteus 19:26 og Markus 9:23) Tro er nok et nøkkelord når det gjelder hvordan ditt og mitt liv blir under 2017. Tro og tillit er det motsatte av frykt og utrygghet. Først og fremst gjelder det vår tro på Gud, hvem Han er og hva Han kan. Det er også en tillit til at Hans Ord er sanne og at de gjelder i dag. Det er også en tro på deg selv, hvilke evner Han har skapt deg med og hvilke gaver Herren har gitt deg. En trenger også kunnskap om hvilke våpen Gud har utrustet Sine barn med. Alle disse elementene styrer hvordan vi lever og takler vår hverdag. Vår tro eller vår mangel på tro bestemmer hvordan vårt 2017 blir.

Salme 91 er en av de salmene i Bibelen som skaper stor trygghet og tro. Forutsetningen for resten av salmen er at vi bor i Den Høyestes skjul og hviler under Den Allmektiges skygge. Det betyr at vi er veldig nær til Ham. Den nevner alt det som ikke skal ramme deg som pest, piler som flyr om dagen, nattens redsler eller om tusen faller ved din side eller titusen på din høyre side, så skal det ikke ramme deg. Vers 10 sier at ikke noe ondt skal ramme oss og ingen plage skal komme nær vårt telt. Det står videre at Herren skal bære oss så vi ikke støter vår fot mot noen stein. Han lover oss her å mette oss med et langt liv. Jeg tror at vi skal lese denne salmen ofte for at vi skal tro på den og for at den skal bli virksom i de valg vi tar. Jeg er ikke redd for å reise rundt i verden fordi jeg tror Den Hellige Ånd vil fortelle meg hvor jeg skal reise og hvor jeg skal være til enhver tid. Som oftest er det Gud som ber meg om å reise til et bestemt sted. Når jeg bestiller en reise, så ber jeg Den Hellige Ånd om å være med meg og gi meg fred på hvilken reise jeg skal bestille og gi meg ufred på den jeg ikke skal ta. Dette skjer. Om jeg får lyst til å ta en reise, ber jeg om det er sanksjonert av Herren. Jeg prøver å leve etter: «Skje Din vilje, som i himmelen, så og på jorden.» (Matteus 6:10) Det betyr ikke at alt jeg gjør er Guds vilje. Noen ganger synder jeg og andre ganger spør jeg ikke, men følger min egen vilje. Jeg tror jeg likevel jeg kan si at jeg prøver å være ledet av Den Hellige Ånd. Jeg vet nemlig at Guds vilje for mitt liv bringer glede og fred. Det betyr ikke at livet mitt er helt uten motgang og vanskeligheter, men det har vi ikke blitt lovet heller. Vi lever i en verden der det er mye mørke og Satan er ikke kastet i ildsjøen.

Jeg nevnte at tro er en nøkkel. Det tror jeg også kjærligheten er. Jeg anbefaler deg å lese 1.Johannes brev 4. kapittel. Der står det mye om kjærligheten. Det står blant annet i det 18. verset at den fullkomne kjærligheten driver frykten på flukt. Hvis det er noe du og jeg trenger i 2017 så er det å bli fylt av den fullkomne kjærligheten. Hvor finner vi den? Hos kjæresten eller hos pastoren vår? Du får kanskje mye kjærlighet både av kjæresten og pastoren, men let ikke først og fremst etter den der. Den fullkomne kjærligheten finner du hos Herren. Den er fullkommen fordi den er ubetinget. Han har jo gitt Sitt liv for deg. Han elsker deg med en evig kjærlighet. Den forsvinner ikke om du skulle ha en dårlig dag. Dess mere kjærlighet, dess mindre frykt. I salme 23 står det at Hans godhet og miskunnhet skal etterjage deg og meg. Da må vi gjøre oss tilgjengelige for Hans kjærlighet og godhet. En måte som vi kan gjøre det på er ved å være sammen med Jesus og vår Far i Himmelen. Vi kan tilbe Dem, være stille i Deres nærvær, be og snakke med Dem, lese hva De sier i Ordet osv. Når vi leser Bibelen, så ser vi at den er full av løfter for våre liv. Når vi tror dem og handler på dem, så ærer vi Herren, men vi tillater også Hans kjærlighet å fylle oss. Han vil bare gode ting for deg og meg. 1.Korinterbrevet 13 er et annet kapittel som sier hva kjærligheten er og hva den ikke er. Det slutter faktisk med å si at kjærligheten er størst.

Jeg møter av og til mennesker som er bitre og de sprer en utrivelig og sur atmosfære rundt seg. De blir ofte hevngjerrige. Vi leser i Romerbrevet 12:19 at hevnen hører Herren til. Vår oppgave er å tilgi og velsigne. Det er jo du og jeg som bestemmer om vi vil være bitre og sure eller om vi vil leve i kjærlighet. Dette året blir hva du og jeg velger å gjøre. Det er en del omstendigheter vi ikke kan styre over, men vi velger hva vi vil gjøre med omstendighetene. Gud har forutbestemt noe for dette året, men mye avhenger av dine valg. Hvordan vil du ha det i 2017?

BLI I JESUS OG LEV UT HANS PRINSIPPER OG DU SKAL FÅ ET GODT ÅR.

 

Mor Else