ABORT

ABORT

 

Det er mye som kan aborteres, men jeg vil begynne å skrive om alle de barna som aborteres hver dag over hele verden. Abort er et stort politisk spørsmål, men egentlig er det et åndelig, moralsk og juridisk spørsmål.

Jeg har sett program på TV der leger påstår at et barn ikke er et barn før det kommer ut av mors mave. En kvinne kan ikke føde noe fram som er dødt. Jo, dessverre hender det at et barn dør i mors mave og hun føder fram det, men det er dødt og det er en tragedie. Jeg så et annet program på TV der en fulgte utviklingen til barnet fra det var unnfanget til det ble født. En fikk se når de forskjellige delene begynte å utvikle seg og det var veldig spennende.

Et barn er et barn fra sædsellene og mors egg forenes. Når jeg underviste min fire år gammel datter om hvordan et barn blir til, svarte hun: Mamma, det betyr at mannen har liv i seg. Hun ville vite og jeg ville være ærlig, men ba Herren om hjelp til å formidle det på en ren og enkel måte så et barn kunne forstå. Ja, mannen har liv i seg og vi kvinner er mottakere av det livet. Hvordan kan en lege si at det ikke er et barn? Han går i mot all kunnskap han eller hun har for å rettferdiggjøre abort.

Over hele verden foregår det en diskusjon om kvinnens rettigheter til sin egen kropp, men hvem forsvarer barnets liv? Heldigvis er det flere organisasjoner som gjør det, også enkelt mennesker. Av og til blir protestene utenfor abort klinikker litt voldsomme, men vi må våge å si at abort er drap på ufødte barn som skulle hatt et langt liv foran seg. I dag har mange sykehus en avdeling med for tidlig fødte barn vegg i vegg med den avdelingen som utfører abort. I min verden er dette helt absurd. På samme sykehus setter dem inn masse ressurser for å redde barn som er like gamle som dem som blir tatt livet av ved siden av. I noen land setter de en grense for hvor gammelt barnet kan være når de utfører abort, men uansett hvor mange uker det er, det er drap.

Jeg forstår at en del kvinner kan komme i veldig vanskelige situasjoner, særlig i fattige land. I en del land er det også mangel på opplysning om hvordan en kan beskytte seg når en har sex. Noen kvinner er også voldtatt eller utnyttet og brukt som en gjenstand og ikke et levende individ. Vi kristne bør bli bedre på å hjelpe kvinner som ikke vet hvordan de skal kunne ta vare på et barn eller ikke vet hvordan de skal skaffe mat og klær til et barn. Det er ikke bare vi kristne som bør hjelpe. Nei, det bør bli en politisk sak og et samfunnsspørsmål.

I og med at mange av oss mener at abort er drap av barn, så er det forferdelig når jordmødre blir tvunget til å utføre abort. I Sverige blir de det og de mister jobben som jordmor om de ikke er villig til å utføre abort. Kan du tenke deg et land som tvinger noen til å drepe? Det finnes en del land i dag som gjør det. Jeg tror at blodet til alle aborterte barn er som en forbannelse over et land. Jeg tror ikke vi tar dette nok på alvor.

Jeg vet at det tidligere ble utført en del ulovlige aborter som ofte forårsaket infeksjoner og noen ganger død på en kvinne, men vi bør få bedre seksualundervisning og undervisning om hvordan en skal beskytte seg.

Tilgir Gud en kvinne som har utført abort? Jeg har hatt flere kvinner i sjelesorg som har utført abort. De fleste har gjort det før de ble frelst. Gud kategoriserer ikke synd, så når du bekjenner din synd, så er Gud trofast og rettferdig og vil tilgi din synd. (1.Johannes 1:9) Noen av de jeg har snakket med, har veldig vanskelig for å tilgi seg selv. På den ene siden skal vi ikke gjøre abort til en lettvint sak. Det er drap på et barn, men når en mamma angrer så skal ikke vi holde på å strø salt i det såret hun allerede har. Guds nåde gjelder også henne og den skal vi formidle.

Jeg fikk en gang et syn av mange små barn i Himmelen og Herren sa at det var aborterte barn. De er uskyldige.

Djevelen er ekspert på å abortere. Det er ikke bare barn han vil drepe. Nei, han vil abortere kallelsen som Gud har gitt til mennesker. Det står i Bibelen at vi kan være kallet i mors mave og allerede der starter djevelen sitt arbeide for å abortere. Djevelen gjør alt han kan for å abortere Guds planer med ditt liv. Han bruker familieforbannelser og alle andre svake punkter i ditt liv. Han vil prøve å finne feil partner til deg og han elsker å gi deg feilaktige venner som har en dårlig innflytelse på deg. Mange kan vitne om at de har startet et prosjekt og de var entusiastiske, men det ble pannekake. Djevelen vil ikke at du skal lykkes, men Herren sier i salme 1:3 at alt du foretar deg skal lykkes. Hold fast i Guds løfter for deg. Når noe en ønsker ikke lykkes, blir en ofte skuffet. Det kan føre til at en blir sint på Gud og i verste fall kan en bli bitter. Da er det djevelen som har lykkes i sine planer.

BLI EN STEMME IMOT ABORT PÅ ALLE PLAN I DITT LIV OG ANDRES LIV.

Mor Else